• info@lastemisjon.ee
 • +372 5665 3521

11. Kas keegi hoolib?

Eesmärk: Selgitada pühapäevakooli lastele, et meie ümber eksisteerib ka lapsi, kellel ei ole kodu ja/või vanemaid ning, kes vajaks seetõttu nii koguduse kui ka ühiskonna erilist hoolt ja tähelepanu. Samuti anda lapsele, kes on sattunud tänavale või raskes koduses olukorras teada, et Jumal hoolib ja tahab aidata teda just seal, kus ta on. Jumal jaoks pole lahendamtuid olukordi, tema hoolib kõikidest lastest ja meie peaksime sedasama tegema, mitte valima sõpru välimuse või asjade järgi. Samuti, et lapsed ei pelgaks tänavalapsi, vaid oskaksid neid mõista ja vajadusel neile abi pakkuda.

Kuldsalm: Issand ilmutas ennast mulle kaugelt: Ma olen sind armastanud igavese armastusega, seepärast jääb mu osadus sinuga. (Jeremija 31:3)

Piibli kirjakoht: Luuka 10:30-37

Lae tund alla siit

Tunni kava:

 1. Osadusring – jagamine+video tänavalastest+alguspalve
 2. Laul: Mida vajab laps? (Piret Rips-Laul (Lootus, 1990, lk 46-49))
 3. Sissejuhatav jutt: Lugu Marjust
 4. Mäng: kompimiskast
 5. Töö paarides – kuidas elab tänavalaps?
 6. Piiblisõnum: Halastaja samaarlane (Lk 10:30-37 ja kuldsalm: Jr 31:3)
 7. Mäng piibliloo kinnistamiseks
 8. Kuidas aitab tänavalapsi kirik?
 9. Laul: Jeesuse armastus (Laululäte 1, 1989, lk 6)
 10. Kuidas saaksime meie tänavalapsi aidata? Katse.
 11. Meisterdamine: süda
 12. Mäng: Kus on kell?
 13. Lõpupalve

Misjonikalendri tunnimaterjalide toimkond:
Aive Lohk (EKNK), Egle Hollman (EMK), Titta Hämäläinen (EELK) ja Ülle Kalvik (EEKBKL).


Toeta meie tööd

Kõik lastetundide lehel olevad ideed on tasuta allalaetavad.

Samas nõuab sellise töö tegemine tegijatelt aega ning on seotud mitmete kulutustega.

Kui sa oled siit leidnud midagi, mis on sinu kaudu lastele õnnistuseks olnud ja leiad, et selline töö peaks jätkuma, on sul võimalus selle töö toetuseks oma panus anda.

Eesti Lastemisjon MTÜ
A/a: EE302200001120083485, Swedbank

Nukuteater

There are no events.