• info@lastemisjon.ee
  • +372 5665 3521

3. Jumal oskab kõiki keeli

Eesmärk: Jumal räägib meile oma sõna kaudu – kuidas me Tema keelest aru saame? Laps õpib mõistma, et Piiblis Jumal räägib temaga ja tutvustab ennast talle.

Kuldsalm: “Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.” (Johannese 3:16)

Piibli kirjakoht: Johannese 3:16; Luuka 1:1-4

Lae tund alla siit

Tunni kava:

  1. Sissejuhatus ja mäng, pantomiimisõnumid
  2. Teema arendamine, info maailma keeltest ja Piibli tõlkimisest ning lood Martin Lutherist ja ühest misjonärist
  3. Laul „Sinu sõna “ (Päevaviisid)
  4. Mäng: Lipikute otsimine
  5. Erinevates keeltes minievangeeliumi lugemine, maade otsimine gloobuselt
  6. Sõnum: Mis on Piibli keskne sõnum
  7. Laul „Jeesus mindki armastab“ (Päevaviisid)
  8. Palve
  9. Meisterdamine: Tikutopsipiiblid

Misjonikalendri tunnimaterjalide toimkond:
Aive Lohk (EKNK), Egle Hollman (EMK), Titta Hämäläinen (EELK) ja Ülle Kalvik (EEKBKL).


Toeta meie tööd

Kõik lastetundide lehel olevad ideed on tasuta allalaetavad.

Samas nõuab sellise töö tegemine tegijatelt aega ning on seotud mitmete kulutustega.

Kui sa oled siit leidnud midagi, mis on sinu kaudu lastele õnnistuseks olnud ja leiad, et selline töö peaks jätkuma, on sul võimalus selle töö toetuseks oma panus anda.

Eesti Lastemisjon MTÜ
A/a: EE302200001120083485, Swedbank

Nukuteater

There are no events.