• info@lastemisjon.ee
 • +372 5665 3521

2. Kasuta Jumala nime õigesti

Eesmärk: Saada aru, milline on Jumala nime mõistlik kasutamine. Õppida tundma erinevaid Jumala nimesid ja mõelda, mis need meie jaoks tähendavad.

Kuldsalm: Ja hüüa mind appi ahastuse päeval; siis ma tõmban su sellest välja ja sina annad mulle au! (Ps 50:15)

Piibli kirjakoht: Siis Mooses ütles Jumalale: ”Vaata, kui ma lähen Iisraeli laste juurde ja ütlen neile: Teie vanemate Jumal on mind läkitanud teie juurde, aga nemad küsivad minult: Mis ta nimi on?, mis ma siis neile pean vastama? Ja Jumal ütles Moosesele: „Ma olen see, kes ma Olen!” Ja ta jätkas: „Ütle Iisraeli lastele nõnda: „Ma Olen” on mind läkitanud teie juurde.” Ja Jumal ütles Moosesele veel: „Ütle Iisraeli lastele nõnda: Jahve, teie vanemate Jumal, Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal, on mind läkitanud teie juurde; see on igavesti mu nimi ja nõnda peab mind hüütama põlvest põlve!” (2Ms 3:13-15)

Lae tund alla siit

Tunni kava:

 1. Alguspalve ja küünla süütamine
 2. Arutelu nimede tähenduse kohta
 3. Piibli kirjakoha selgitus
 4. Jutustus misjonärist
 5. Kuldsalm: Ps 50:15
 6. Mäng: Siimon ütleb
 7. Lapsed Inglismaal
 8. Viktoriin Inglismaa kohta
 9. Laul: Jumal on loon’d
 10. Meisterdamine: Kümne käsu tahvel
 11. Lõpupalve

Misjonikalendri tunnimaterjalide toimkond:
Aive Lohk (EKNK), Egle Hollman (EMK), Titta Hämäläinen (EELK) ja Ülle Kalvik (EEKBKL).


Toeta meie tööd

Kõik lastetundide lehel olevad ideed on tasuta allalaetavad.

Samas nõuab sellise töö tegemine tegijatelt aega ning on seotud mitmete kulutustega.

Kui sa oled siit leidnud midagi, mis on sinu kaudu lastele õnnistuseks olnud ja leiad, et selline töö peaks jätkuma, on sul võimalus selle töö toetuseks oma panus anda.

Eesti Lastemisjon MTÜ
A/a: EE302200001120083485, Swedbank

Nukuteater

There are no events.