• info@lastemisjon.ee
 • +372 5665 3521

11. Valgus pimeduses (Pime Bartimeus)

Eesmärgid: Laps mõistab, et Jeesus soovib teda aidata ning ta võib oma muredega alati tema juurde minna.

Kuldsalm: “Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!” (Mt 11:28)

Piiblitund: Jeesus teeb pimeda Bartimeuse nägijaks (Mk 10:46-52)

Prindi tunnitekst välja (PDF) Lae slaidid alla (PPT)

Misjonikalendri tunnimaterjalide toimkond:
Aive Lohk (EKNK), Egle Hollman (EMK), Titta Hämäläinen (EELK) ja Ülle Kalvik (EEKBKL).


 Tunni kava:

 1. Tegevus: Pimepildi joonistamine
 2. Laul: Valgus võidab
 3. Alguspalve
 4. Piiblitund: Pime Bartimeus
 5. Kuldsalm: Mt 11:28
 6. Laul: Julge särada
 7. Mäng: Pimestatud
 8. Mäng: Arva ära kes?
 9. Misjoniteema: Paapua Uus-Guinea, Indoneesia
 10. Meisterdamine: Palvekäed
 11. Lõpupalve

1. Tegevus: Pimepildi joonistamine

Vajalik: iga lapse jaoks kaks ühesuguset pilti värvimiseks ja värvipliiatsid

Kata laste töölaud ajalehega. Kui lapsed saabuvad, anna neile kaks ühesugust pilti värvida. Lase neil üks pilt värvida silmad lahti ja teine silmad kinni.

Kui nad on lõpetanud, lase neil nimetada veel mõnda asja, mida on raske teha siis, kui sa ei näe – pimedana.

2. Laul: Valgus võidab

Noot ja laul laul (Juhhei koorilt)

  

Ref: Valgus võidab, kaob pimedus, valgus võidab ristil Jeesuses.
Aeg koidab armastusele, selleks kanname küünlaid me.

1) Jeesuse armastus täitnud on meid, lauldes me rändame mööda maanteid.
Väiksele, suurele kuulub see, Tema valguses särage!

2) Küünlaid võib olla nii väikseid kui suuri, valguse kandmine töö meile ongi.
Me saame kõigile rääkida: Isa taevas sind armastab.

3. Alguspalve

4. Piiblitund: Pime Bartimeus

Kas sinul on mõni pime sõber? Kujuta endale ette, kui peaksid pimedana siin maailmas elama. Kuidas teaksid, milline näeb välja üks punane roos? Või imeline vikerkaar?

Piibel räägib meile mehest, kes elas ilusas Jeeriko linnas, kus kasvasid palmid ning kõrgusid uhked ehitised. Kuid see mees polnud seda ilu kunagi näinud. Tema jaoks oli maailm pime. Ta oli füüsiliselt pime.

Kuid inimene võib olla füüsiliselt nägija, kuid vaimselt pime – ja see on füüsilisest pimedusest palju hullem. Selline inimene ei usu, et Jumal on üldse olemas ja et on olemas vaimne maailm.

Selline inimene võib pealt paista väga kena, kuid ta ei teagi, et tal sees on sellised koledad asjad: (Pildid siin: Lõika punasest kartongist teine sama-suguse kujuga õun ja ühenda need õunad omavahel servadest kleeplindi-ga kokku selliselt, et tekiks ümbrik. Jäta ülevalt avatuks – sealt saad õunaussid sisse panna ja välja võtta. Lõika ussid välja ja pane õuna sisse.)

Kas pole see õun isuäratava välimusega? Kui see oleks ehtne, siis hammustaksin sellest kohe suure ampsu! Õuna süüa on nii hea. Võib öelda, et õuna saab nautida kõigi meie viie meelega: me saame näha selle ilu, tunda selle lõhna, kogeda selle kõvadust, süües kuulda õuna krõmpsumist ja nautida mahlast maitset.

Väliselt näeb see õun välja täiuslik, kuid tegelikult on ekslik arvata, et parima välimusega õun on ka sisult parim. Mõnikord teevad väikesed ussid õuna sisse oma kodu ja me saame sellest teada alles siis, kui oleme õunast tüki hammustanud – ja sealt ussi leidnud!

Jumala Sõna räägib meile, et me kipume hindama inimesi üsna sarnaselt sellele, kuidas me hindame õunu: „… inimene näeb, mis on silma ees, aga Issand näeb, mis on südames.” (1Sm 16:7)

Kui me suure ja punase õuna lahti teeme ning sealt seest väikese sissetungija leiame, võtame kohe noa ja eemaldame ta õunast.

Üks patt, mille võime südamest leida, on KADEDUS. Jumala Sõna ütleb, et me ei peaks kadestama patuseid, sest nende teed on kurjad (Õp 23:17).

Jumal ei taha, et meie südames oleks VIHA. Ta ütleb meile: “Hülga viha, ära ärritu; Sellest tuleb vaid paha!” (Ps 37:8).

Vihkamisel pole samuti kristlase südames kohta. Jeesus ütles: „Te olete kuulnud, et on öeldud: Armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast! Aga mina ütlen teile: Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad.”

ISEKUS ei kuulu samuti kristlase ellu. Jumal soovib, et me hoolitseksime üksteise eest: „Kes annab kehvale, sellele ei tule puudust, aga kes oma silmad suleb, saab palju sajatusi.” (Õp 28:27).

PETTUS on Jumala jaoks väga ebameeldiv. 1Pt 3:10 ütleb: “kes tahab armastada elu ja näha häid päevi, see vaigistagu keelt kõnelemast kurja ja huuli rääkimast pettust.”

Mina ei saa näha sinu südamesse, kuid Jumal saab. Selleks, et oma pattudest lahti saada, tuleb sul Jeesus oma südamesse paluda, et Tema saaks olla sinu elu Issandaks.

Mis võis olla Bartimeuse suurimaks sooviks?

Too näide millestki, mida ise väga igatsenud oled.

 Bartimeuse tööks oli kerjamine. Igal päeval talutati ta kättpidi sinna, kus käis palju rahvas ning seal ta terved päevad istus ja kerjas. Ta küll ei näinud, aga ta kuulis hästi. Üha sagedamini liikusid rahva seas jutud kellestki Jeesusest, kes õpetab erinevates paikades inimesi Jumalasse uskuma ning teeb ka imetegusid.

Loe Piiblist: Markuse 10:46-51a

Ja nad tulid Jeerikosse. Ja kui Jeesus ja ta jüngrid koos üsna suure rahvahulgaga Jeerikost välja läksid, istus tee ääres pime kerjus Bartimeus, Timeuse poeg.

   

Ja kui see kuulis, et Jeesus Naatsaretlane on seal, hakkas ta karjuma: „Jeesus, Taaveti Poeg, halasta minu peale!”

 Ja paljud sõitlesid teda, et ta vaikiks, tema aga karjus veelgi enam: „Taaveti Poeg, halasta minu peale!”

Ja Jeesus ütles seisatades: „Kutsuge ta siia!” Ja nad kutsusid pimedat: „Ole julge, tõuse üles, tema kutsub sind!” Pime viskas kuue seljast, hüppas püsti ja tuli Jeesuse juurde.

 Ja Jeesus päris temalt: „Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?

Jeesuse küsimus: Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?“ on ka sinu jaoks täna.

Tihti kuuled sa seda, mida Jumal tahab, et SINA teeksid ja kuidas elaksid. Kuid täna küsib Jeesus hoopis sinult: Mida SINA tahad, et ma sulle teeksin?

Jeesus teab sinu soove, kuid ta tahab, et sa need Temale välja ütleksid. Et sa ise ka tõesti sooviksid neid.

Paljud inimesed elavad selliselt, et on harjunud ise hakkama saama ja ei soovigi Jeesuselt mitte midagi. Jeesus pole kindlasti kuldkala, kes täidab kõik sinu soovid, kuid Ta on valmis sind aitama neis igatsustes, mis on Temale meelepärased.

Mõned aastad tagasi tegi Jeesus ime ühe viimases vähistaadiumis mehele, kelle igatsuseks oli enne surma saada päästetud, ristitud ja astuda kogudusse. Paar päeva peale ristimist, pidi ta operatsioonile minema ja enne seda tehti veel talle viimased uuringud ning selgus, et ta oli täiesti terve. Vähk oli kadunud! Ta isegi ei soovinud seda, et ta terveks saaks, kuid tema soov, saada puhas elu, oli Jeesusele nii meelepärane, et Ta tegi üle selle mehe palvete.

Jeesus teeb rohkem, kui me soovida oskame. Aga mida me tegelikult soovime ja tahame?

Võib-olla tahaksid sa,

 • … et suudaksid oma sõpru rohkem julgustavate sõnadega aidata ja neile vajalikul hetkel toeks olla?
 • … et suudaksid Jumalat rohkem armastada ja Talle meelepäraselt elada?
 • … et tunneksid rohkem soovi Piiblit lugeda?
 • … tahaksid oma vanematega paremini läbi saada?

Jeesus küsis Bartimeuselt: Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?

Bartimeuse sooviks oli: Mk 10:51-52

 Ta sai seda, mida soovis. Äkitselt nägi ta kõiki värve ja end ümbritsevat ilu. Valgus oli tulnud pimedusse ja pimedus oli kadunud!

Mida oled sina Jeesuselt palunud ja kuidas on Ta vastanud?

Võib-olla pole sa koheselt vastuseid saanud ning oled ootamast nii väsinud, et ei näe enam mõtet paludagi, sest vastuseid ei tule nii kiiresti ja selliseid nagu ootasid.

Jumal ei jää vastamisega kunagi hiljaks – Tema vastused tulevad alati õigel ajal. Samas kui me pole Temalt midagi küsinud, siis pole meil ka mingeid vastuseid oodata.

5. Kuldsalm: Mt 11:28

 Jeesus on sulle oma Sõnas öelnud: Tule minu juurde … (lapse nimi), kes oled vaevatud ja koormatud, ja mina annan sulle hingamise! (Mt 11:28)

Mõtle vaikselt sellele, millised on sinu elus need koormad, mida oled endaga kaasa vedama pidanud?

Võib-olla on keegi sinuga ebaõiglaselt käitunud ja sa oled selle inimese peale väga vihane ning ei suuda talle andestada… Võib-olla tunned sa millegi pärast hirmu või muret?

Joonista tahvlile suur süda ja selle sisse kurb nägu. Jaga igale lapsele üks kleepservaga väike paber ning lase tal kleepivale poolele kirjutada see koorem, millega ta just praegu maadlemas on.

Seejärel saab laps selle paberi tahvlil oleva südame sisse kinnitada (tekst peaks jääma vastu tahvlit peitu).

Kui kõik lapsed on oma koormad südame sisse pannud, palvetage koos, et Jeesus need koormad ära võtaks ja hingamise annaks.

Palve lõppedes korja kõik paberid enda kätte (tekstid allpool ja võid need ka kohe puruks tõmmata, et lapsed veenduksid, et nende muresid pärast keegi ei loe), kustuta kurb nägu ära ja joonista südame sisse rõõmus nägu – Jeesus annab meile hingamise, kui me oma koormad tema kätte anname.

Kui me oma koormatest vabad oleme, saame rõõmust särada ning julgeme rõõmusõnumi valgust ka oma sõprade seas jagada.

6. Laul: Julge särada (T. Lige)

Laulu video on siin: Laul siin Laul

  

 1. Pimedust on kõikjal palju, kuid Sinus elab valgus
Ta, kes on Su elukalju Kõige lõpp ja algus
Ära hoia peidus Teda, kes su leegi süütas
Püha Vaimu läbi kannad südames sa taevast.

Julge särada, julge põleda, julge valguseks nüüd olla selles maailma.
Julge särada, julge põleda, sest Jeesus – Eluvalgus südames sul elamas.
Julge särada, julge põleda, julge uskuda kõikvõimast püha Jumalat
Julge särada, julge põleda, julge armastada nagu Jeesus armastas
Julge särada!

2. Kui sa kõnnid kõrgendikel las põleb Sinu valgus
Kui käid orus sügavas, las paista Sinu julgus.
Sa võid teada, suurem on, kes elab sinu sees,
kui see, kes elab maailmas. Sa võidad Jeesuses!

7. Mäng: Pimestatud

Eesmärk: lapsed mõistavad neid raskusi, mis tekivad inimesel siis kui ta ei näe.

Vajalik: sall, väike mänguasi või täispuhutud loom, mitmed tühjad plastiktopsid.

Ettevalmistus: Lepi eelnevalt ühe täiskasvanud abilisega kokku, et ta on selles mängus pime.

Tegevus: Selgita lastele, et see, kui inimene on pime, tekitab tema elus palju raskusi, millest ta peab õppima üle saama. Tänases tegevuses me näeme, et pimeda inimese jaoks võivad olla keerulised need tegevused, mida meie iseenesest mõistetavatena võtame. Näites, kui me tahame võtta vett või mõnda mänguasja, siis me lihtsalt tõuseme püsti ja võtame. Pimeda jaoks on see tegevus pikem ja võib olla palju raskem.

Selles tegevuses aitavad lapsed pimedal abilise korjata üles erinevaid asju. Täiskasvanud abilisel seotakse silmad kinni ja asetatakse tema ette lauale erinevaid asju. Abiline peab istuma toolile näoga laua poole. Ülejäänud klass aitab pimedal neid asju võtta rääkides talle kuhu suunas ta oma käsi peab sirutama. Abiline võib alguses asjade võtmisega kiirustada ja neid ümber ajada. Lase lastel aidata pimedat juhendada, et ta aeglaselt oma käsi liigutaks. (Lapsed seisavad „pimedast“ käesirutuse kaugusel.) Lase lastel mõnda aega pimedat aidata.

Kui aeg lubab võib ka mõni laps pimedarollis olla.

Vestlusküsimused:

 1. Kuidas sinu arvates oleks olla pime (sünnist saadik)?
 2. Kui õnnelik sa oleksid, kui Jeesus tuleks ja teeks su terveks?

8. Mäng: Arva ära kes?

Eesmärk: lapsed mõistavad, et Jumal on meid kõiki loonud erilisteks

Lase lastel istuda ringis. Õpetaja kirjeldab ühe ringis oleva lapse välimust ja iseloomu. Lapsed püüavad ära arvata keda ta kirjeldab. Rõhuta, et Jumal on meid loonud kõiki erilisteks ja ta armastab meid kõiki väga. Tema on andnud meile palju talente ja oskusi.

Jätka seni kuni kõik lapsed on saanud olla kirjeldatava rollis. Kui aeg lubab, siis võid kirjeldada ka kedagi, keda kõik teavad, aga keda ruumis pole. (Näiteks: Jeesus, pastor, õpetaja…)

Mängu lõpus tänage koos Jumalat selle eest, et tema on meid kõiki eriliselt loonud ja andnud meile erilised oskused ja talendid.

9. Misjoniteema: Paapua Uus-Guinea, Indoneesia

Paapua Uus-Guinea

Mailis, Gerolf ja Richard Wüsti kodu on mullu kevadest Paapua Uus-Guinea mägedes elava domi hõimu keskel, kuhu kohale jõudmine võib vihmaperioodil seikluseks kujuneda. Praegu on nende põhiülesanne õppida tundma kohalikku kultuuri ja keelt. Wüstide ameeriklastest kolleegid on töötanud domidega juba palju aastaid ja koostöös on valminud domikeelne Uus Testament, mis peaks peagi kaante vahele saama.

Mailise ja Gerolfi ülesandeks saab Piibli õppimine ja avastamine koos domi rahvaga ning kogudusetöö. (Rohkem infot: paapua.blogspot.com)

Indoneesia

Agne ja Egon Sarve teenistus Indoneesias on rajatud Jeesuse kahele suurimale käsule: armasta oma Jumalat ja armasta oma ligimest. Praktiliselt väljendub see kolmel suunal: 1) vaesuses elavad lapsed; 2) hariduse andmine; 3) inimkaubanduse ehk kaasaegse orjakaubanduse alase ennetustöö tegemine.

Indoneesias on väga paljud väga vaesed, ega suuda või taha pakkuda oma lastele haridust. Sügavas vaesuses ja hariduseta lapsed ning noored on aga kerge saak nii kohalikele kui rahvusvahelistele inimkaubitsejatele.

10. Meisterdamine: Palvekäed

Vajalik: pesulõksud, palvekäed, liim, rasvakriidid või värvipliiatsid

Ettevalmistus: Enne tundi prindi ja lõika iga lapse jaoks välja palvakäed.

Tegevus: Lase lastel värvida käte välimised pooled. Aita lastel kirjutada oma nimed pesulõksude peale ja liimida käed pesulõksude külge.

Räägi lastele kui oluline on see, et nad räägivad Jumalaga kõigist oma muredest ja rõõmudest. Jumal hoolib neist väga.

11. Lõpupalve

Palvetage:

 • … usklikele Paapuas, Indoneesias ja Eestis vaimulikku kasvamist ja Issanda usaldamist igapäevaelu küsimustes;
 • … domikeelse Uue Testamendi trükkimise ja Paapuale transportimise eest;
 • … et igal lapsel oleks võimalik saada haridust;
 • … vabanemist kõigile inimkaubanduse ohvritele.

Toeta meie tööd

Kõik lastetundide lehel olevad ideed on tasuta allalaetavad.

Samas nõuab sellise töö tegemine tegijatelt aega ning on seotud mitmete kulutustega.

Kui sa oled siit leidnud midagi, mis on sinu kaudu lastele õnnistuseks olnud ja leiad, et selline töö peaks jätkuma, on sul võimalus selle töö toetuseks oma panus anda.

Eesti Lastemisjon MTÜ
A/a: EE302200001120083485, Swedbank

Nukuteater

There are no events.