• info@lastemisjon.ee
 • +372 5665 3521

12. Maarja – Issanda alandlik teenija

Eesmärgid: Mõista, et Jumalal on plaan ja kutsumus meie jaoks, ning vaadelda Maarja loo näitel, mida võiks tähendada Jumala teenijaks olemine.

Kuldsalm: “Hing, kes jagab õnnistust, kosub, ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse.” (Õpetussõnad 11:25)

Piiblitund: Maarja – Issanda alandlik teenija (Luuka 1:26–38)

Prindi tunnitekst välja (PDF) Lae slaidid alla (PPT)

Misjonikalendri tunnimaterjalide toimkond:
Aive Lohk (EKNK), Egle Hollman (EMK), Titta Hämäläinen (EELK) ja Ülle Kalvik (EEKBKL).


 Tunni kava:

 1. Algusring
 2. Laul: Siin on mu väikene süda
 3. Piiblitund: Maarja – Issanda alandlik teenija
 4. Maarja kiituslaul
 5. Mäng: Kuningas käsib
 6. Piibliloo rakendus: 1. osa
 7. jutustus: Jutustus tõrksast 
vanamoorist
 8. Piibliloo rakendus: 2. osa
 9. Peegliring
 10. Kuldsalm: Õp 11:25
 11. Meisterdamine: Jõululugu
 12. Ideid näidenditeks

1. Algusring: 

Igaüks ütleb mingi asja, mida ta on möödunud nädala jooksul kellegi teise palvel või kellegi teise heaks teinud.

2. Laul: Siin on mu väikene süda

  

Viisinäide

Siin on mu väikene süda ja väikesed käed,
mis, Isa, tänu sul toovad, seda sa näed.

Siin on mu väikesed mõtted ja väikene suu.
Süda on väike, kuid tänu on suur!

Ref: Sind tänan südamest! Sind tänan kõige eest!
Sind tänan südamest!
Süda on väike, kuid tänu on suur!

3. Piiblijutustus: Maarja – Issanda alandlik teenija

Piibli jutustus: Loe või jutusta Luuka 1:26–38.

Slaidid lähevad kuni jõuluevangeeliumini, aga seda ei ole vaja täismahus jutustada. Enne tundi peaks õpetaja läbi lugema Luuka 1:38–2:38.

Slaididel (nr 4-10) on erinevate kunstnike nägemusi Maarjast.

     

Milline nendest tundub teile kõige õigem?
Pärimuse järgi oli Maarja oma vanemate, Joakimi ja Anna, ainus laps. Joakim ja Anna olid juba kõrges eas, kui Jumal nende palveid kuulda võttis ja ning lasi neil lapse saada. Lapse saamine oli vanematele suureks õnnistuseks.

Kuna Jumal oli Joakimi ja Anna vastu üles näidanud erilist heldust, siis lubasid vanemad, et nende tütrest saab Jumala teenija. Ingli ilmumise ajal oli Maarja ilmselt 14–15 aastane – tol ajal pandi tüdrukud juba päris varakult mehele.

 • Kuidas Maarja sinu meelest Jumalat teenis?
 • Mis sa arvad, miks Jumal valis just Maarja?
 • Kas see oli tema jaoks lihtne? Mis selles võis olla lihtne, mis raske?

Maarjal olid kindlasti plaanid oma elu jaoks, aga need muutusid, kui ta võttis vastu Jumala antud ülesande. Tundub, et Maarja usaldas Jumalat väga, sest ta oli nõus võtma ülesande vastu – ja ka tundis rõõmu selle üle, et Jumal usaldas selle ülesande just temale, lihtsale tüdrukule.

Nagu näete on slaididel Maarja riietes sageli sinist värvi. See on sellepärast, et sinine on Jumala ustava armastuse värv.
Kui ingel Gabriel andis Maarjale teada, mis teda ees ootab, kinnitas ta Maarjale, et Jumal on temaga ja ta ei pea oma kutsumusega üksinda hakkama saama. Sama kehtib ka meie kohta.

4. Maarja kiituslaul

Slaidid 11-13

   

Maarja kiituslaul ”Minu hing austab” (KLPR 82)
Salvestus on leitav ”Meile on sündinud Päästja!” kuuldemängu CD-lt.
http://www.misjonikeskus.ee

5. Mäng: Kuningas käsib

Mängujuht annab mängijatele käsklusi, näiteks ”kükita”, ”hüppa kolm korda nagu jänes” jne.

Mängijad teevad käsu järgi ainult siis, kui mängujuht alustab käsku sõnadega ”kuningas käsib”. Näiteks ”kuningas käsib: plaksuta!” Siis tuleb reageerida.

Kui ”kuningas käsib” puudub, ei tohi mängijad midagi teha. Kes reageerib valel ajal või ei tee midagi siis, kui kuningas käsib, langeb mängust välja. Kes kõige kauem vastu peavad, on võitjad.

6. Piibliloo rakendus: 1. osa

Maarja kutsumuseks oli saada Jumala Poja emaks, hoolitseda beebi eest ja kasvatada oma poeg suureks meheks.
Meile tundub see väga uhke ülesanne ja mõned imelised sündmused olidki sellega seotud. Samas Maarja jaoks oli see arvatavasti enamasti argipäev, ema igapäevane elu.

Jumalal on meie igaühe jaoks ülesanne, kutsumus. See ülesanne ei pruugi meie jaoks väga uhke ja tähtis tunduda, kuid siiski on oluline olla kuulekas Jumalale ning ustav oma teenimises.

Kõige tähtsam ei ole see, mida mina saan ja kuidas teised teenivad mind, vaid see, et mina õpin märkama teisi. Jumalat saame teenida teisi inimesi teenides. Ka Jumal ise tuli siia maailma meid, inimesi teenima ja näitas sellega eeskuju, kuidas suhtuda teistesse inimestesse.

See omakorda ei tähenda seda, et me peaksime olema nagu teiste orjad ja tegema kõike, mis nemad meil käsivad teha, vaid et meil oleks selline hoiak ja arusaam, et me võime aidata teisi ja olla neile toeks, kui nad seda vajavad.

7. Jutustus tõrksast vanamoorist

  Küla serval väikeses punases majakeses elas üks vanamoor. Majake oli vana ja veidi viltu vajunud. Ka korsten oli veidi viltu. Midagi oli viltu ka majaelaniku elus. Vanamoor ei saanud üldse läbi oma naabritega – teistest külaelanikest rääkimata. Vanamoor oli väga range ja nii tõrges, et mitte keegi ei julenud temaga rääkima minna. Vanamoori kulmud oli alati kortsus, pilk sünge ja naeratust ta huultel polnud kunagi nähtud.

Mitte keegi aga ei osanud aimata, et vanamoor tundis väga puudust sõpradest. Ta oleks tegelikult tahtnud sõpru leida, aga oli üks põhjus, miks ta ei julenud neid otsida. Ta nimelt arvas, et ta on nii kole, et niikuinii keegi temast ei hooli.

Möödusid päevad, nädalad ja ja aastad. Vanamoor istus üksinda oma kodus, tegi omale näokreeme ja tellis posti kaudu omale ilutooteid, lootes nende abil ilusamaks saada. Enne poodi minekut ta kreemitas jälle oma nägu ja pomises: ”Ehk olen täna juba nii ilus, et inimesed alustavad minuga juttu …” Aga iga kord oli pettumus: Keegi ei julenud vanamooriga rääkida, sest ta nägi nii sünge välja. Ja vanamoor tuli iga kord sama kurvalt tagasi koju.

Ühel õhtul aga juhtus midagi väga haruldast: Vanamoori uksele koputati. Ukse taga oli üksik rändur, kes külarahvast midagi ei teadnud.
”Tere õhtust, hea proua”, ütles ta ja kummardas. ”Vabandust, et ma teid segan, aga ma leidsin ühe linnukese, kes on oma tiiba vigastanud. Ma pean ise edasi minema, aga mõtlesin, et ehk teie oleksite nõus linnu eest hoolitsema?”

Vanamoor, kes polnud kunagi mitte kedagi aidanud või mitte midagi kellegi teise heaks teinud, hakkas kohe toimetama. Ta võttis linnukese, tegi talle kingakarpi pesa ja hakkas tema eest hoolitsema.

See oli ime. Vanamoori elu muutus täielikult. Küla lapsed – ja ka mõned täiskasvanud – tulid ettevaatlikult uudistama, kuidas vanamoor oma aias väikest linnukest imeosavalt ravis, toitis ja linnuga sõbralikult jutustas.

”Ta ei olegi nii hirmuäratav, nagu ma arvasin”, ütles üks lastest teistele.

”Nüüd ta naeratas. Vaadake, ta on nii ilus ja sõbralik!” hüüatas väike tüdruk rõõmsalt.

Ja tõesti. Vanamoor oli mure oma väljanägemise pärast täiesti unustanud ja naeratas väikesele linnule. Ja ta naeratas lastele. See oli nagu päikesekiir pärast pikka vihmasadu. Lõpuks sai linnu tiib terveks ja ta lendas jälle teiste lindude juurde. Lapsed, kes linnu paranemisprotsessi hoolsalt jälginud olid, rõõmustasid väga ja plaksutasid vanamoorile.

Sellest ajast alates sai vanamoorist kõikide haavatute sõber. Ka lapsed läksid tema juurde, kui nad olid haiget saanud, ja leidsid abi. Vanamoor ei olnud enam üksik, vaid tal oli palju sõpru – ja iluutooteid ta enam ei vajanud – ta oli kauniks muutunud!

(Originaallugu Leena Erkkilä, mugandus T. Hämäläinen)

8. Piibliloo rakendus: 2. osa

Vähestele kuulutatakse nende ülesannet nii nagu Maarjale, ingli sõnade läbi. Kuid ega see ka võimatu pole.

Sagedamini aga leiame oma kutsumuse mõne olukorra või asja kaudu, mis meid väga puudutab. See võib olla näiteks koolis kiusatute toetamine, hüljatud loomade kaitsmine, kodutute aitamine või hädas laste aitamine.

Ka tänapäeval nii Eestis kui ka mujal maailmas on lapsi, kes elavad väga kehvades tingimustes. Kõige hullemas olukorras on põgenikud. On inimesi, kes on pidanud sõja või vägivalla ohu tõttu oma kodust põgenema. Need inimesed elavad tihti põgenikelaagrites. Sõda on räsinud Ukrainat, Süüriat ja Lähis-Ida üldiselt. Ka Kosovos, kus oli sõda 14 aastat tagasi, kestab maa uuesti ülesehitamine väga kaua.

Paljud inimesed on pühendunud põgenike aitamisele. Lisaks toidu- ja riideabile kogutakse enne jõule lastele kingitusi. Äkki ka meie pühapäevakoolirühm saaks panna kokku väikese kingipaki lastele, kel muidu pole jõulude ajal oodata ühtegi kingitust?
Osad kogudused korraldavad kodututele jõulupidusid, et neil oleks ka pidu, kus saab laulda ilusaid jõululaule, kuulda head sõnumit Jeesusest ning süüa kõhud täis. Kas me võiksime ka anda oma panuse?

9. Peegliring

Lase lastel ringi istuda ja saada peegli ringi käima.

Igaüks kordamööda vaatab peeglisse ja ütleb: ”Vaata, siin on Issanda teenija!” Lõpuks arutletakse selle üle, mida keegi mõtles seda lauset öeldes. Kuidas me saame olla Issanda teenijad?

10. Kuldsalm: Õp 11:25

”Hing, kes jagab õnnistust, kosub, ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse.” (Õpetussõnad 11:25)

Mis see kuldsalm tähendab? Kas võiks seda mõista nii, et elu, kus me tahame kõike head ainult endale saada ja ei ole valmis jagama seda kellegiga, on tegelikult vaene elu. Aga kui me tahame teistele teha head ja palvetada nende eest, saame ise ka sellest palju? Mõtleme koos kuldsalmile liigutused!

Palvetame: Isa, me palume et lapsed igal pool maailmas võiksid kogeda Sinu ligiolu ja tuge aastaringselt. Et lapsed Kosovos, Süürias, Ukrainas, Palestiinas, Iisraelis, Eestis ja kõikjal maailmas saaksid kasvada turvaliselt ja leida elule kindla toe Sinus. Aita meil olla Sinu teenijad ja aidata ja julgustada teisi meie ümber. Tänu sulle Jeesuse eest, kes on tulnud siia meie keskele ja teab, milline inimese elu on. Aitäh, et sina ei jäta meid üksi. Aamen.

11. Meisterdamine: Jõululugu

Koguge wc-paberi- ja majapidamispaberirulle ning meisterdage tunnis grupi peale kõik jõululoo tegelased – või kui teid nii palju ei ole, tehke ainult Maarja, Joosep, Jeesuslaps ja ingel. Sealt edasi siis veel karjasi ja ingleid. Kui teid on palju, tehke ka Siimeon ja Hanna. Ingleid võib olla mitu. Igaüks teeb ühe tegelase.

Kangajääkidest saab riided ja lõngajuppidest juuksed. Peaks sobivad porolonist pallikesed või siis võib kasutada sukkpükse ja vatiini – nendest saab ka sobiva pea nukule. Võib ka lõigata nukkudele nöojooned välja nagu pildil on tehtud. Näo saab joonistada vildikatega. Käed värvilisest traadist või nöörist – olge loomingulised!

Kui kujud on valmis, mängige koos lugu läbi alates ingli ilmumisest Maarjale kuni Jeesuse templisse viimiseni – sõltuvalt muidugi sellest, kui palju teil tegelasi on valmis. See on hea kordamismäng.

12. Ideid näidenditeks


Toeta meie tööd

Kõik lastetundide lehel olevad ideed on tasuta allalaetavad.

Samas nõuab sellise töö tegemine tegijatelt aega ning on seotud mitmete kulutustega.

Kui sa oled siit leidnud midagi, mis on sinu kaudu lastele õnnistuseks olnud ja leiad, et selline töö peaks jätkuma, on sul võimalus selle töö toetuseks oma panus anda.

Eesti Lastemisjon MTÜ
A/a: EE302200001120083485, Swedbank

Nukuteater

There are no events.