• info@lastemisjon.ee
 • +372 5665 3521

2. …kes Sa oled taevas!

Eesmärgid: Laps mõistab, et Jumala elab Püha Vaimu läbi meie südametes ja samas hoiab ka kogu maailma oma kontrolli all. Taevasse pääseme vaid juhul, kui patud andeks palume ja Jeeuse oma elu valitsejaks palume.

Kuldsalm: „Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks.” (Ilm 21:3b)

Piibli kirjakohad: Ilm 21-22

Prindi tunnitekst välja (PDF) Lae slaidid alla (PPT)

Misjonikalendri tunnimaterjalide toimkond:
Aive Lohk (EKNK), Egle Hollman (EMK), Titta Hämäläinen (EELK) ja Ülle Kalvik (EEKBKL).


Tunni kava:

 1. Algusjutt
 2. Laulud: Taevas on imeline paik; Kuidas mina pääsen taevasse?
 3. Sissejuhatus
 4. Osadusring ja palve
 5. Meie Isa, kes sa oled taevas
 6. Mis on taevas? Füüsika jutustab
 7. Katse: Pilv pudelis
 8. Kuldsalm: Ilm 21:3b
 9. Mäng: Mulle ei meeldi mu naaber
 10. Piiblitund: Uus taevas ja uus maa
 11. Kordamine: Viktoriin
 12. Meisterdamine: Pilvelamp
 13. Laul: Juhhei
 14. Lõpupalve

1. Algusjutt

   

Kas olete mõelnud kunagi, kus Jumal elab?

Kas Jumal on onu pilve peal, kes jalgu kõigutab? Jumal elab Püha Vaimu läbi meie südametes ja samas hoiab ka kogu maailma oma kontrolli all.

Jaga lastele erinevaid piletid, küsi, mis nad arvavad, mis transpordivahendit peab kasutama, et taevasse jõuda?

Kuidas me pääseme taevasse?

Taevasse pääseme vaid juhul, kui patud andeks palume ja Jeeuse oma elu valitsejaks palume.

2. Laulud: Taevas on imeline paik; Kuidas mina pääsen taevasse?

Fonogramm: Kuidas mina pääsen taevasse (T. Lige)

   

3. Sissejuhatus

Videoklipp

Jutustus: Kiil ja kaan

 Elasid kord ühes tiigis kiilitõuk ja kaan. Kiilitõuk tundis vastupandamatut soovi tõusta veepinnale, et õhku hingata. Kaan ei mõistnud teda ja ütles: “Äkki ma peaksin ka tulema seda hingama, mida sina nimetad värskeks õhuks?”

Tõuk vastas: “Ma tahan nii väga pinnale tõusta. Ma juba ükskord püüdsin kiigata, mis sealpool veepiiri on. Nägin seal kirgast valgust ja kummalisi varje mööda ujumas, kuid ilmsel ei ole mu silmad loodud vaatama maailma pealpool veepiiri. Tahaksin küll meelsasti teada rohkem sellest, mis on pealpool veepiiri.”

Kaan tõmbus naerust kõveraks: “Oi, seda sinu ettekujutust! Kas sa arvad, et veest väljaspool on midagi muud kui siin. Jäta parem need hullud mõtted. Mina olen mees, kes on nii mõndagi kogenud. Usu mind, kui ma ütlen, et olen tiigi äärest ääreni läbi ujunud. Ja mina ütlen, et see tiik on maailm ja maailm on see tiik, sealt väljaspool ei ole mitte midagi.

“Ma nägin valgust ja varje,” ütles kiilitõuk rahulikult.

“Jama! Tõelisus on vaid see, mida ma tunnen ja mida võin katsuda,” vastas kaan.

Ei möödunud kuigi palju aega, kui tõuk ujus veest välja, talle kasvasid tiivad, kuldne päikesepaiste ja taevasina olid kõikjal ta ümber ja välkuvate tiibade lehvides lendas kiil vee kohal. (Jutustan sinule loo II)

4. Osadusring ja palve

Lõika taevase Jeruusalemma pilt tükkideks ja lase igal lapsel üks tükk õigele kohale asetada ning öelda, miks ta arvab, et tema peaks sinna saama.

Alguspalve: Lase lastel palvetada nende sõprade ja sugulaste eest, kes veel Jeesust leidnud pole. Võite nende nimed ka paberile kirjutada ja usus uue Jeruusalemma pildile kinnitada.

5. Meie Isa, kes Sa oled taevas

Mis see tähendab?

Jumal tahab nende sõnadega julgustada meid uskuma, et Tema on meie tõeline Isa ja meie Tema tõelised lapsed, et meie julgesti ja kindla lootusega paluksime Teda nagu armsad lapsed oma armast isa.

“Taevas” ei tähista konkreetset piirkonda, sest piibel ütleb, et Jumal on kõikjal ja kõiges ja Tema läbi püsib kõik koos. Inimlikult on seda raske mõista, samuti nagu universumi lõputust. Kuid usu läbi, saame aru, Jumala Püha Vaim tuleb meie südamesse elama, kui Jeesuse endale sõbraks palume ja hakkab meid juhatama, õpetama, julgustama ja Jumaka käepikendustena kasutama. Samas kontrollib ta kogu maailmaruumi eksistentsi. Meie Jumal on võimas!

Arutle suurematega, kuidas mõista järgnevaid mõtteid:

„Õigusega mõistetakse, et sõnad „meie Isa, kes sa oled taevas“, käivat õiglase südame kohta, milles Jumal elab kui oma templis. Seepärast soovib ja igatseb ka palvetaja, et see, kelle poole ta hüüab, temas elaks“ Augustinus

“Taevad” võivad väga hästi olla ka need, kes kannavad endas taevase maailma peegeldust ja kelles Jumal elab ja tegutseb“ (Cyrillus Jeruusalemmast).

Taeva sümbol viitab Lepingu müsteeriumile, milles me elame. Isa elab Taevas, see on Tema eluase. Kuid Isa maja on ka meie “kodupaik”. Patt ajas meid taevast välja, kuid kui oma elu Jeesusele anname saame Taevasse Isa juurde taas ligipääsu. Kristuses on Taevas ja maa üksteisega lepitatud, sest üksnes Poeg on „taevast alla tulnud“ ja üksnes Tema võimaldab meil oma risti, ülestõusmise ning taevasseminemise läbi koos Temaga taas Taevasse tõusta.

Kui Kirik palvetab “Meie Isa, kes sa oled taevas”, tunnistab ta, et me oleme Jumala rahvas ja et meie „elu on koos Kristusega Jumalas“ (Kl 3:3) ning et me oleme juba asetatud „taevasesse olukorda Jeesuses Kristuses“ (vrd Ef 2:6), ehkki samaaegselt kehtib meie kohta ka see, et „selles maises me ägame, igatsedes rõivastuda taevasesse eluasemesse“ (2 Kr 5:2; vrd Fl 3:20).

Taevas, Isa maja, on tõeline kodumaa, kuhu me pürgime ja kuhu me juba nüüd kuulume.

6. Mis on taevas? Füüsika jutustab

Atmosfäär on Maad ümbritsev õhukiht. Mis jaguneb omakorda kihtideks. Õhukiht teeb võimalikuks elu Maal.

Põhikooli füüsikast peaks teada olema, et valge valgus on liitvalgus, see tähendab koosneb erineva lainepikkusega valgustest. Veel teame, et valgus levib sirgjooneliselt seni, kuni miski sunnib teda kõrvale kalduma. Lord J. Rayleigh näitas juba sajand tagasi (1871), et valguse hajuvus atmosfääris on pöördvõrdeline lainepikkuse neljanda astmega. Võttes punase valguse keskmiseks lainepikkuseks 0,7 mm, sinisel aga 0,4 mm, saame, et sinine hajub punasest (0,7/0,4)4=9 korda rohkem. Need otseteelt kõrvalekaldunud sinise valguse footonid võivad veel korduvalt hajuda enne kui kellelegi silma satuvad. Seega ükskõik kuhu vaatad, sinist valgust tuleb ikka. Seevastu suurema lainepikkusega valgus pääseb õhukihist ilma oluliste kaotusteta läbi.

Pilved näivad valgetena seetõttu, et veepiisad või jääkristallid, mis neid moodustavad on piisavalt suured, et hajutada kõiki valge valguse komponente. Mida paksem on pilv, seda rohkem valgust temas neeldub ja seda tumedam ta paistab. Tumedana paistavad pilved ka mitmel muul põhjusel. Näiteks võib üks pilv sattuda teiste pilvede poolt tekitatud varju sisse või ühe pilve ülemise osa vari langeda tema alumisele osale. Tume pilv ei pea alati olema sajupilv.

7. Katse: Pilv pudelis

Vajalik:

 • tühi kaheliitrine pudel “joomiskorgiga” (vaata videost)
 • tikud
 • küünal
 • peenikesed puupulgad

Tee nii:

 1. Pane pudeli põhja natuke vett.
 2. Keera pudelile kork peale.
 3. Pumpa pudelit.
 4. Tee kork lahti.
 5. Pumpa pudeli sisse natuke suitsu.
 6. Pane uuesti kork kinni ja pumpa.
 7. Pudeli sisse tekivad pilved.

Video

8. Kuldsalm: Ilm 21:3b

“Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks.” Ilm 21:3b

Võta tundi kaasa laste kergesti kokkupandav telk, või tee telk mõnest lauast. Kirjuta A4 silt JUMALA TELK ja kinnita telgile.

Lapsed saavad salmiõppe läbi teha koos ja pärast ükshaaval.

 • Vaata, Jumala telk on inimeste juures (laps näitab näpuga telgile)
 • ning tema (laps näitab üles)
 • asub nende juurde elama (lapsed istuvad telgi ette maha)
 • ning nemad saavad tema rahvaiks (laps osutab ükshaaval kõigile oma rühmakaalsatele)
 • ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks (tõstavad käed ülistuseks)
 • Ilm 21:3b (lapsed teevad kätega prille silmade ees)

9. Mäng: Mulle ei meeldi mu naaber

Mängu sissejuhatus: Kas oled mõelnud, et taevasse võivad saada ka inimesed, kes meile siin maailmas üldse ei meeldi. Võimalik on, et isegi kui kurjategija võtab Jeesuse vahetult enne surma oma südamesse ja kahetseb. Siis on ka tema meiega taevas.

Järgnev mäng on mäng ja see, kui ütled, et su naabrid ei meeldi sulle, ei tähenda seda otseses mõttes, vaid on mängu osaks.

Moodusta toolidest ring nii, et kõik lapsed istuvad näoga ringi sissepoole. Ringis on üks tool vähem, kui lastele vaja oleks.

Üks laps seisab ringi keskele ja hakkab küsima ringis istujatelt: ”Kas sulle meeldivad su naabrid?” Kui ta saab küsitavalt “jah” vastuse, siis midagi ei toimu. Kui küsitav vastab eitavalt, siis peavad kaks last, kes istuvad kahel pool inimest, kelle käest küsiti, kohad vahetama. Vastaja jääb alati oma kohale istuma. Samas, ka kõik teised mängijad, niipea, kui märkavad, et nende kõrvalt on tool tühi, võivad sinna istuda. Samuti üritab tühjale kohale istuda küsija.

(Väikestega võib mängida ainult nii, et küsija üritab kohta saada ja kahel pool vastajat istuvad lapsed vahetavad kohad.)

Laps, kes endale kohta ei leia, saab järgmiseks küsijaks.

10. Piiblitund: Uus taevas ja uus maa

Nägemus uuest taevast ja uuest maast

1 Ma nägin uut taevast ja uut maad; sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ning merd ei olnud enam.  2 Ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma, taevast Jumala juurest alla tulevat, valmistatud otsekui oma mehele ehitud mõrsja.  3 Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat: „Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks.  4 Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist, ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud.”

Kõik on uus, nii inimkonna elupaik maa, elamistingimused kui ka olukorrad –  „surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist, ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud.“ Kuigi üldiselt tahab igaüks elada, on praegu olukordi, kus surm tundub ihaldusväärsem. Näiteks vaevarikka haiguse puhul, kui puudub igasugune paranemislootus. Jumal tagab igavese elu, kus pole valu ega vaeva. Lisaks füüsilise vaeva ja valu puudumisele puudub ka vaimne vaev ja hingevalu. „Meie ootame aga tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus elab õigus.“ Pole kedagi, kes ahistaks või teeks liiga. Pole põhjust karta, mida toob homne päev.

5 Ja troonil istuja ütles: „Vaata, ma teen kõik uueks!” Tema ütles: „Kirjuta, sest need sõnad on ustavad ja tõelised!”  6 Ja ta ütles mulle: „See on sündinud! Mina olen A ja O, algus ja ots. Mina annan janusele ilma tasuta eluvee allikast.  7 Võitja pärib selle kõik ning mina saan temale Jumalaks ja tema saab minule pojaks. 

Jumal ütles: „Mina olen A ja O, algus ja ots. Mina annan janusele ilma tasuta eluvee allikast. Võitja pärib selle kõik ning mina saan temale Jumalaks ja tema saab minule pojaks.“ Ilma veeta pole elu, seda teavad kõik, aga eriti teravalt tuli see esile palava ja väheste sademetega kliimaga piiblimaades. Ilma Jeesuseta pole igavest elu. Seega sobib vesi kujutama Tema päästet ja seda inimestele kättesaadavaks tegevat Püha Vaimu tööd. Jeesus on eluandva vee allikas ja pakutud pääste vastu võtmine – sellest joomine. Nii sellest allikast joomine kui ka Jumala lapseks saamine ja olemine ei saa võimalikuks alles uuel maal. See toimub praegu ja siin. Andku Jumala Püha Vaim igaühele janule sarnanevat igatsust Jumala pakutud suurepärase tuleviku järele. Mingem, joogem ja olgem kord seal, kus „surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist, ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud.“ 

Nägemus uuest Jeruusalemmast

1 Ta näitas mulle eluvee jõge, säravat nagu mägikristall. See saab alguse Jumala ja Talle troonist. 2 Keset linna tänavat ja mõlemal pool jõge on elupuu, mis kannab vilja kaksteist korda, andes iga kuu oma vilja, ning puu lehed annavad tervist rahvastele.  3 Ja midagi äraneetut ei ole enam. Jumala ja Talle troon on seal ning ta sulased teenivad teda  4 ning näevad tema palet ning tema nimi on nende otsaesisel.  5 Ja ööd ei ole enam ning neile ei ole vaja lambivalgust ega päikesevalgust, sest Issand Jumal ise valgustab neid, ning nemad valitsevad kuningatena igavesest ajast igavesti. 

Mõned inimesed on vaimus taevas käinud. Nad kõik ütlevad, et seal on võrreldes Maaga kõik ümbritsev päris ja kõik kannab endas armastust, rõõmu, rahu ja ilu. Nagu oleksid seni olnud multifilmis ja nüüd astunud pärismaailma, Arvan, et kui kord sinna jõuame, tababki meid WOW elamus. Ilmselt on taevas paik, kus saame teha kõike Jumala kiituseks ja arendada oma annid täiuslikkuseni välja.

11. Kordamine: Viktoriin

 1. Mis asub uues Jeruusalemmas kahel pool jõge?
 2. Mis saab alguse Jumala ja Talle troonist?
 3. Mida tähendab väljend – mina olen A ja O?
 4. Mis on uues Jeruusalemmas valgusallikaks?
 5. Mida uues Jeruusalemmas enam ei eksisteeri? (iga õige nimetuse puhul 1 punkt)
 6. Mis nähtus on uues Jeruusalemmas kadunud?
 7. Kirjuta MEIE ISA palve punktini, kuhu täna jõudsime.

12. Meisterdamine: Pilvelamp

Vajalik:

 • paberlambid või laternad
 • vatt
 • liim

   

Kinnita liimiga vatt paberlambile või –laternale. Tunnis võib tegutseda ka ilma pirnideta ja lapsed saavad seda kodus oma lae- või laualambi asemele panna. Oledki saanud oma särava pilve, soovi korral võid vatile kinnitada veel säravaid litreid.

Meisterdamise ajal taustaks

13. Laul: Juhhei

   

14. Lõpupalve

Valmista paberitele numbrid 1-10 (igat 2 tükki) Kui su rühmas on 10 last võta topeltnumbrid 1-5. Iga laps võtab endale numbri ja on paaris sama numbri saanud lapsega. Las lapsed hetk jagavad rõõme ja muresid ning seejärel palvetavad üksteise eest.

Lisaks: video; video


Toeta meie tööd

Kõik lastetundide lehel olevad ideed on tasuta allalaetavad.

Samas nõuab sellise töö tegemine tegijatelt aega ning on seotud mitmete kulutustega.

Kui sa oled siit leidnud midagi, mis on sinu kaudu lastele õnnistuseks olnud ja leiad, et selline töö peaks jätkuma, on sul võimalus selle töö toetuseks oma panus anda.

Eesti Lastemisjon MTÜ
A/a: EE302200001120083485, Swedbank

Nukuteater

There are no events.