• info@lastemisjon.ee
  • +372 5665 3521

4. Sinu riik tulgu!

Eesmärgid: Laps mõistab, et lisaks füüsilisele maailmale on olemas ka vaimne maailm.

Kuldsalm: “Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.” Ef 6:12

Piiblitund: Jumala sõjavarustus (Ef 6:10-17)

Prindi tunnitekst välja (PDF) Lae slaidid alla (PPT)

Misjonikalendri tunnimaterjalide toimkond:
Aive Lohk (EKNK), Kaire Lotamõis (EEVL), Jaana Eskor (EEVL), Egle Hollman (EMK), Titta Hämäläinen (EELK) ja Ülle Kalvik (EEKBKL).


Tunni kava:

  1. Laul: Las Su riik (T. Lige)
  2. Piiblisõnum: Jumala sõjavarustus
  3. Kuldsalm: Ef 6:12
  4. Tööleht: Sõjavarustus
  5. Laul: On kogu maailm
  6. Mäng: Lipumäng
  7. Misjoniteema: Komimaa (Anre Matetski)
  8. Meisterdamine: Päästekiiver
  9. Lõpupalve

1. Laul: Las Su riik (T.Lige)

Noot siin.

2. Piiblisõnum: Jumala sõjavarustus

Lugege koos lastega Piiblist alljärgnev kirjakoht ja seejärel arutlege.

10 Viimaks veel: saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus!
11 Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu!
12 Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.
13 Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud.
14 Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü
15 ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust!
16 Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled!
17 Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna! (Ef 6:10-17)

Kogu Jumala sõjavarustus

Usklikuna oled sa Jumala armee sõdur. Sa oled pealaest jalatallani kaetud Jumala võimsa sõjavarustusega. See on tugev ja peab vastu kõik vaenlase ägedad rünnakukatsed.

Nii kaua kui me elame siin maa peal, oleme iga päev valikute ees, mida ja kuidas me teeme.

Jumal tahab, et me teeksime alati õiged ja head valikud, aga ta on andnud meile vaba tahte, et saaksime ise otsustada oma elu üle. Kurat (ja tema teenrid: kurjad vaimud, deemonid) on selle maailma valitseja ja tahab inimestele halba, et selle läbi teha Jumalale haiget, kuna Jumalale on kõige kallimad just inimesed siin maa peal!

Kui me sureme ning läheme taevasse, Jumala riiki, siis seal pole kurjusel kohta ega mingit võimu. Aga nii kaua, kui oleme siin maa peal, oleme ka kahjuks kurjuse mõjualas ja peame selle vastu seisma ning võitlema.

Sellepärast ongi Jumal meile andnud sõjavarustuse, mis on kirjeldatud Piiblis, et saaksime paremini vastu seista kurjale!

Kui sa mõtled nüüd, et mulle ei meeldi võidelda ja ma kardan kurjusega kokku puutuda, või et mina püüan olla hea ja siis pole kellelgi põhjust minusse halvasti suhtuda või mind rünnata, siis kurat kahjuks nii ei mõtle. Tema on ebaaus vastane ja selle maailma valitseja ning ei jäta kedagi puutumata. Aga nagu öeldud, sa ei pea kartma, sest Jumal on temast tugevam ja Tema aitab sind!

Vaatame nüüd koos, kuidas Jumala sõjavarustus toimib.

Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega

(Niuded on ristluud, sabakondist natuke u 5 cm ülespoole, mõlemal pool selg-roogu, vöökohast allpool.)

Jeesus ütles: “Sinu (Jumala Sõna) sõna on tõde” (Jh 17:17).

Saatan on valetaja ja kõigi valede isa. Mida paremini sa tunned Jumalat ja tema tahet, seda paremini sa tead, mis on õige ja mis on vale. Jumal on sulle andnud südametunnistuse, Püha Vaimu ja enda sõna ehk Piibli. Nende abil saad sa teada, kui oled midagi valesti teinud, mõelnud või öelnud ja seeläbi Jumalast kaugemale läinud ning vaenlasele käeulatusse sattunud.

Vöö, millest siin kirjutatakse, on sõjamehele oluline, kuna sinna külge ta saab kinnitada enda relvad nagu näiteks mõõga (siinses kontekstis Jumala sõna ehk Piibli).

Palu lastel tuua näiteid, kuidas olla kindel, et sul on tõevöö ümber? Ja vastupidi.

Ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü

Õiguse soomusrüül on sinu kui uskliku jaoks eriline tähendus. Pole juhus, et Jumal valis soomusrüü õigust esindama. Ilma soomusrüüta jääks sõduri keha elulised piirkonnad vaenlase ees kaitsetuks. Ilma õiguseta on su palveelu elulised osad Saatana ees kaitsetud.

Mõne arvates tähendab õiguse soomusrüü head moraalset käitumist (sõna “moraal” pärineb ladina keelest ja tähendab ühiskonna poolt aktsepteeritud tava või kommet). Õiguse soomusrüü tähendab aga õiget vahekorda Jumalaga!

Sinu usk Jeesusesse annab sulle väe saada Jumala lapseks. Kui sa võtad Jeesuse vastu oma elu Issandaks, sünnib su vaim uuesti. Sa ei kuulu enam Saatana riiki. Sind on asetatud Jumala Poja riiki (Kl 1:12,13). Sa oled nüüd Jumala pärija ja Jeesuse Kristuse kaaspärija! Mis kuulub Temale, kuulub ka sinule. Sul on Tema õigus. See on su soomusrüü! Sul on õigus seista vastu Saatanale ja eeldada, et ta põgeneb.

Küsi lastelt, kuidas nad saavad olla kindlad, et neil on õiguse soomusrüü?

Ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust!

Jeesus ütles: Minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule. Evangeelium on hea sõnum sellest, et meil on rahu Jeesuse Kristuse läbi. Evangeeliumi jagamine teistega on osa su sõjavarustusest. Kui sa räägid teistele Jeesusest, siis on ka neil võimalus teda tundma õppida ja enda ellu kutsuda. See on kõige ilusam kingitus, mida sa saad teistele inimestele pakkuda.

Arutlege, miks on see hea? Las iga laps toob ühe põhjuse.

Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled!

Su kilp kustutab kõik vaenlase tulised nooled! “… ja see ongi see võit, mis on ära võitnud maailma: meie usk!” (1Jh 5:4). Sinu usk teeb sinust võitja ja veel rohkem kui võitja! “Õige elab usust” (Rm 1:17).

See tähendab, et kogu su elu on kantud sinu usust Jumalasse. Sa ei saa kellelegi tõestada, et Jumal on olemas. Sa saad uskuda või mitte uskuda. Aga kui sa usud, et Jumal armastab sind ja sa oled temaga lepitatud, siis on sul kõik Jumala tõotused ja õnnistused ning mis iganes halvad olukorrad su ellu tulevad, saad sa koos Jumalaga neist jagu. Jumal pöörab kõik sinu jaoks heaks kui sa usud temasse.

Too enda elust mõni näide, kus usk Jumalasse ja tema tõotustesse on sind aidanud.

Võtke ka päästekiiver

Lõpuks, võta päästekiiver. Kiiver on kaitse su peale.

Rm 12:2 ütleb: “Ja ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täieline tahtmine.”

Saatana lahinguväljaks on su mõttemaailm. Hoides oma mõttemaailma Jumala Sõnaga uuendatuna, kaitsed sa seda Saatana rünnakute eest kahtluse ja uskmatuse näol. See on väga lähedalt seotud sellega, et me oma niuded vöötaksime tõega. Vabadus peitub tões.

Jeesus ütles: “Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ja tunnetate tõe, ja tõde teeb teid vabaks!”

Seda ei ole võimalik lihtsalt proovida. Sa pead vastu võtma kindla otsuse teha seda.

Õpetajale: Küsi lastelt, kas neil on päästekiiver, on nad päästetud? Kui mõni kahtleb või teab, et tal pole aga siiski sooviks siis paku talle seda võimalust. Võimalik, et sobivam hetk on peale tunni lõppu kui saad lapsele rahulikumas õhkkonnas täpsemalt päästest rääkida ja tema küsimustele vastata.

Sõjavarustus, millest me oleme rääkinud, on olnud kaitseiseloomuga.

Vaatame nüüd oma ründerelvi!

Ef 6:17 ütleb, et Jumala Sõna on Vaimumõõk. Selleks, et oma mõõka osavalt käsitleda, pead sa teadma, kuidas Sõna toimib. See annab tulemusi. Saatan taganeb hirmuga ta hoopide ees! See, kui sa vaimset lahingut pidades ei veeda aega Sõna juures, sarnaneb olukorraga, kus sa lahinguväljal olles jätad oma mõõga tuppe.

Võta oma Piibel riiulilt alla ja toida Sõnaga oma vaimu. Veeda aega Sõna üle mõtiskledes, et su usk ja teadmised Jumalast saaksid kasvada ja areneda, muutes su elu ja mõtteviisi.

Too mõni näide, kus oled saanud Piibli kirjakohta kasutada ja sellel on olnud üleloomulik mõju.

3. Kuldsalm: Ef 6:12

 “Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.” (Ef 6:12)

Aruta koos lastega, mida tähendab, et meil ei tule võidelda inimestega vaid kurjade jõududega? Kus me võime nende jõududega kokku puutuda?

Too mõni näide, kus saad kirjeldada, kuidas inimesed ise ei pruugi olla teadlikud, et nad on kurjuse tööriistadeks.

Räägi ka mõni lugu sellest, kuidas sinu elus oli olukord, kus kurjusest saadi jagu.

Palu lastel tuua samasuguseid näiteid elust enda ümber või mõnest piiblitegelasest.

4. Tööleht: Sõjavarustus

Tööleht siin

1. variant – Anna igale lapsele rüütli pilt (lisas). Las igaüks püüab meenutada ja kirja panna, milline oli Jumala sõjavarustus ja näidata noolega, kus konkreetne varustus rüütlil on. 2. variant – Kui on rohkem aega siis võib anda lastele paberi, kuhu on joonis-tatud inimese figuur (või joonistavad selle ise) ja nad peavad sellele sõjavarustuse juurde joonistama ning seda näiteks ka hõbepaberit liimides või muul viisil, efektliimide-markeritega värvima ja kaunistama. Tüdrukud võivad joonistada hoopis naisrüütli.

5. Laul: On kogu maailm Tema käes

Laul: On kogu maailm

6. Mäng: Lipumäng

Vahendid: 2 laualippu ja 3 nööri või teipi

Moodusta kaks võistkonda. Kumbki grupp saavad oma territooriumi. Territooriumid on võrdse suurusega ja neid eraldab ühest küljest piirjoon, mis tõmmatakse teibi või köiega maha.

Kummalgi võistkonnal on oma lipp, mis paikneb nende territooriumi kaugemas ääres ja on ümbritsetud ringjoonega. Võistkonnad peavad tooma vastasvõistkonna territooriumilt teiste lipu ära.

Lipu ümber olev ala on „kodu“, kus teisi kinni püüda ei või (ka sinna jõudnud vastasvõistkonna liikmeid). Igal teisel juhul aga, kui vastasmeeskonna võistlejad teie territooriumile tungivad, tuleb nad kinni püüda.

Kui ta kätte saadakse, siis peab ta jääma sinna kohta, kus ta kätte saadi, jalad harkis seisma ja ootama võistkonnakaaslasi, kes tuleks teda päästma tema jalgade vahelt läbi ronides.

Võidab see võistkond, kellel õnnestub vastasvõistkonna lipp enda territooriumile tuua.

7. Misjoniteema: Komimaa (Anre Matetski)

Eestlane Anre Matetski käis väikese eestlaste grupiga Komimaal külades evangeeliumit kuulutamas.

Komi vabariigi pealinn on Sõktõvkar, komisid on üle 400 000 inimese. Komi keelt oskab neist rääkida u 300 000, kõik nad räägivad peamiselt vene keelt. Komid jagunevad sürja ja perja komideks, nad on soome-ugri rahvas nagu meiegi. Komi asub Venemaal, sinna on meie juurest pea mitu tuhat kilomeetrit. Seal on peaaegu samasugune kliima nagu meil, talvel ainult veidi külmem ja suvel soojem. Komi lipp on nagu Eesti lipp, ainult musta värvi asemel on roheline värv.

Anre Komimaal

Anre ja tema kaaslased külastasid Komimaal külasid. Nad puutusid seal kokku erinevate inimestega, kes polnud Jumalast kunagi kuulnud. Mõned neist olid alkohoolikud, palju oli õnnetuid inimesi, kellel polnud lootust ja elu mõtet. Seal usuti ka ebajumalatesse, keda käidi metsades või mäeküngastel palumas ja kellele ohverdati ande (viidi toiduaineid, näiteks putru ja piima), et vaimud neid õnnistaksid ja tooksid, kas vihma, hea viljasaagi või aitaksid mõnda kodulooma terveks ravida.

Anre sai neile inimestele rääkida Jumalast ja Jeesusest ning nende eest palvetada. Paljud komid olid väga tänulikud ja võtsid Jeesuse enda ellu vastu. Nad said uue elu, nende silmad lõid särama ja nad muutusid rõõmsaks ja said vabaks. Aga oli ka inimesi, kes ei võtnud head sõnumit Jeesusest vastu. Saatan oli nad nii kõvasti kinni sidunud, et nad ei tahtnud enam selli-sest elust, mis neil oli, loobuda. Nii näiteks üks alkohoolikust mees lootis, et Anre pakub talle viina ja kui ta seda ei saanud, siis ei tahtnud ka Jumalast enam midagi kuulda. Jumal ütles Anrele, et ära muretse, sa pakkusid sellele mehele parimat, mis sul oli talle pakkuda. See, et ta ei võtnud seda vastu, oli tema valik ja ehk mingil hetkel on ta valmis Jeesust enda ellu vastu võtma.

Üks naine kutsus eestlasi endale külla. Tal oli vaimuhaige tütar ja ta oli seetõttu väga õnnetu ning rusutud. Anrele pani Jumal juba mitu päeva varem südamesse, et nad peavad sellele naisele kindlasti külla minema ja Jumal tahab seal midagi teha. Anre valmistus lahinguks Kuradiga, palvetas ja paastus.

Kui nad kohale läksid siis tuli välja, et tüdruk oli mingil põhjusel kodust välja jooksnud. Naine aina nuttis enda tütrest rääkides. Nad palvetasid tema eest ja Anre nägi vaimus tumedaid pilvi, mis järsku puhutakse sooja värske tuule poolt ära ja kõik on ilus ning soe. Naine muutus palve käigus, silmad lõid särama ja temasse tuli üks tugevus, ta oli teistsugune. Enne oli ebakindel, aga nüüd küsis, mis me tütrega teeme?

Nad otsustasid, et võtavad palverätiku, võidsid selle, panid käed peale ja palvetasid, seejärel panid selle rätiku tüdruku voodisse madratsi alla. Panid käed ka tüdruku voodile ning palvetasid veel. Nad pidi sealt külast küll edasi minema ja hiljem enam ei kuulnud, mis sai sellest naisest ja tema tütrest. Aga Anrele tuli suur rahu südamesse kui nad sealt majast lahkusid ja ta usub, et Jumal sai seal imeliselt muuta nende inimeste elu ja neid vabastada.

Kui Anre Komimaalt koju, Eestisse jõudis siis ta teadis, et Jumal on kutsunud teda ka siin kurjuse vastu võitlema ja Jumala abiga inimesi vabastama. See nädalane reis muutis teda veel lähedasemaks Jumalaga ja ta sai teada, et Jumal tahab teda just sel viisil kasutada. Ta on sõnakuulelik ja palvetab inimeste eest, kes on Kuradi kätte vangi langenud ja aitab neil Jumala abiga vabaks saada. Aga selleks peab ta olema väga hästi ette valmistunud ja kandma kogu Jumala sõjavarustust, et tema ja ta pere oleksid kaitstud.

8. Meisterdamine: Päästekiiver

Vajalik: rull köögifooliumi, käärid, papp, teip, klammerdaja.

Lõika enne tundi välja toorikud, mille järgi lapsed saaksid endale papist vajalikud elemendid välja lõigata.

Väikeste laste puhul on parem, kui õpetaja on eelnevalt vajalikud kiivri osad välja lõiganud.

Lase lastel kiivri erinevad osad kokku teipida või klammerdajaga kinnitada (seda viimast tuleb teha kindlasti laua peal, mitte nii, et kiiver oleks lapse peas).

Lõpuks katke kiivri papposad fooliumiga.

Turvalist kandmist!

8. Lõpupalve

Lase lastel võtta paaridesse ja kordamööda palvetada:

1. et Jumal aitaks ja õpetaks neid kasutama vaimset sõjavarustust.

2. enda perede ning lähedaste eest, et nad oleksid kaitstud.


Toeta meie tööd

Kõik lastetundide lehel olevad ideed on tasuta allalaetavad.

Samas nõuab sellise töö tegemine tegijatelt aega ning on seotud mitmete kulutustega.

Kui sa oled siit leidnud midagi, mis on sinu kaudu lastele õnnistuseks olnud ja leiad, et selline töö peaks jätkuma, on sul võimalus selle töö toetuseks oma panus anda.

Eesti Lastemisjon MTÜ
A/a: EE302200001120083485, Swedbank

Nukuteater

There are no events.