• info@lastemisjon.ee
 • +372 5665 3521

8. Ära saada meid kiusatusse

Eesmärk: Avardada laste teadmisi, et kiusatused on langenud maailma lahutamatu osa, aga Jumala sõna abil ja koos temaga suudame neile vastu seista ja oleme kaitstud.

Piiblitund: Jeesust kiusatakse kõrbes (Mt 4:1-11)

Kuldsalm:Siis ütles Jeesus talle: „Mine minema, saatan, sest kirjutatud on: Kummarda Issandat, oma Jumalat ja teeni ainult teda!”” (Mt 4:10)

Prindi tunnitekst välja (PDF) Lae slaidid alla (PPT)

Misjonikalendri tunnimaterjalide toimkond:
Aive Lohk (EKNK), Kaire Lotamõis (EEVL), Jaana Eskor (EEVL), Egle Hollman (EMK), Titta Hämäläinen (EELK) ja Ülle Kalvik (EEKBKL).


Tunni kava:

 1. Algusjutt
 2. Laul: Oma silma hoia
 3. Tegevus: Suuga joonistamine
 4. Link: Me võidame Jeesusega
 5. Osadusring ja palve: Kuidas meie oleme raskused võitnud?
 6. Kuldsalm: Matteuse 4:10
 7. Katse: Vulkaan
 8. Piiblitund: Jeesuse kõrbekiusatused
 9. Kordamine: Multikalink (väikestele), Arutelu (suurtele)
 10. Mäng: Herned pudelisse
 11. Meisterdamine: Ussike
 12. Laul: Tänulaul (T. Lige)
 13. Lõpupalve

1. Algusjutt

Rändav kerjusmunk jõudis küla lähedale ja sättis ennast puu alla ööbima. Äkki jooksis külast tema juurde mees ja hüüdis: “Kivi! Kalliskivi! Anna mulle hinnaline kalliskivi!”

“Mis kivi?” küsis kerjusmunk.

“Eelmisel ööl ilmutas mulle end unes Jumal,” ütles külamees. “Ta ütles, et kui ma lähen õhtupimeduses küla servale, näen seal kerjusmunka. Temalt saan ma kalliskivi, mis teeb mind elu lõpuni rikkaks.”

Kerjusmunk soris oma kotis ja võttis sealt suure kivi.

“Ta mõtles ilmselt seda kivi,” ütles munk ja andis selle külamehele. “Leidsin kivi mõned päevad tagasi metsateelt. Sa võid selle endale võtta.”

Mees põrnitses imetledes kivi. See oli peaaegu inimpea suurune teemant, ilmselt suurim maailmas.Ta võttis teemandi ja läks koju. Mees vähkres kogu öö oma voodis. Järgmisel päeval läks ta kerjusmunga juurde ja palus: “Anna mulle ka seda rikkust, mille abil võid sa anda selle teemandi ilma mureta ära.”

Jutustan sinule loo II

Kas oled mõelnud, et tegelikult on kõik see, mida sa omad, on Jumala oma ja antud sulle siin kasutada nii enda eluks, kui Jumalale austuse toomiseks. Seega ära ole iial kade õnnistamaks teisi, kui Jumal sinult seda palub. Õnn ei peitu rikkuses, vaid kuulekuses Jumalale.

2. Laul: Oma silma hoia

     

3. Tegevus: Suuga joonistamine

Lastele antakse pliiatsid ja A4 valged lehed.

Õpetaja märguande peale panevad nad pliiatsi ühe otsa huulte vahele ja joonistavad PÄIKESE, KÕRBELIIVA, KIVID ja KAKTUSE.

Pärast võrrelge koos pilte ja arutlege selle üle, kui suur oli kiusatus joonistamiseks oma käsi kasutada.

4. Link: Me võidame Jeesusega

Link asub siin

5. Osadusring ja palve: Kuidas meie oleme raskused võitnud?

Väiksematele: Kiusatuste õngitsemine (kala kujud on ka lisas 1)

Kinnita oksa külge nöör ja nööri otsa magnet. Joonista paberist kalakesed ja kinnita neile taha kirjaklambrid. Lapsed saavad kordamööda kalastada. Kaladele kirjuta erinevaid kiusatusi: VALETAMINE, VARASTAMINE, HALVAD SÕNAD, SÕNAKUULMATUS, LAISKUS, ARGUS, UHKUS, AHNUS, HIMUSTAMINE, RAHAHIMU

Arutlege koos, milles see kiusatus seisneb ja lugege koos lastega piiblisalm:

“Aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda.” (1Kr 10:13)

Suurematele: Jaga igale lapsele kaks värvilist A4 kartongi ja palu kirjutada ühele poole:

1) Mis oli su probleem ja teisele poole, kuidas Jumal sind aitas.

2) On sinu nõrkus või mis sulle hetkel muret teeb. Teisele poole kirjuta, mis sa arvad, kuidas Jumal võiks sul sellest aidata välja tulla.

Jagage neid mõtteid üksteisega.

Tänage lahenduste eest ja paluge probleemide eest, mis veel lahendusi vajavad.

6. Kuldsalm: Matteuse 4:10

Siis ütles Jeesus talle: „Mine minema, saatan, sest kirjutatud on: Kummarda Issandat, oma Jumalat ja teeni ainult teda!”

Kirjuta kuldsalm olenevalt oma rühma suurusest (igas rühmas võiks olla 4 liiget) 3-le või 4-le värvilisele paberile.

Lõika piiblisalmidega värvilised paberid tükkideks ja kleebi või aseta tükid ruumi eri kohtadesse.

Lapsed peavad leidma kõik oma rühma värvilise paberi tükid ja panema kokku piiblisalmi. Seejärel peavad nad piiblisalmile mõtlema liigutused, selle pähe õppima ning koos rühmaga klassi ees esitama.

7. Katse: Vulkaan

Kiusatusele järele andmine on nagu äädika lisamine vulkaani, see purustab meie elu ja tööd ning kahjustab nii meid kui ka meid ümbritsevaid inimesi ning meie suhet Jumalaga. Väiksemate puhul võib õpetaja ehitada vulkaani ja rääkida. Suuremate puhul oleks vahva, kui iga laps saaks ise oma vulkaani teha.

Link on siin

8. Piiblitund: Jeesuse kõrbekiusatused

1 Siis viis Vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata. 2 Ja kui ta oli nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd paastunud, siis tuli talle viimaks nälg kätte. 3 Ja kiusaja tuli tema juurde ja ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks!” 4 Aga Jeesus vastas: „Kirjutatud on: Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.”

Inimesed on alati kõige vastuvõtlikumad kiusatustele, kui neil on esmased vajadused täitmata. Esmasteks vajadusteks peetakse söömist, joomist ja und. 40 päeva söömata olemine põhjustab enamikul inimestest surma. Saatan ei tule meie juurde, kui oleme ülistuskoosolekul ja palves. Ta ootab, kui oleme üksi, kurnatud ja väsinud. Just siis tuleb ilmsiks, kui palju oleme lugenud Piiblit ja veetnud aega koos Jumalaga. Sellest sõltub, kui palju suudame kiusatusetunnil katsumusele vastu seista.

5 Siis võttis kurat tema kaasa pühasse linna ja pani seisma pühakoja harjale 6 ning ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis kukuta ennast alla, sest kirjutatud on: Sinu pärast käsib ta oma ingleid ja nemad kannavad sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks.” 7 Jeesus lausus talle: „Samuti on kirjutatud: Sina ei tohi kiusata Issandat, oma Jumalat.”

Kuulsus on enamikule inimestele kiusatuseks. Olla keegi, märgatud, austatud, see on ka paljude laste ja noorte unistus. Tihti ei räägita aga sellest, et ka kuulsad inimesed võivad väga üksikud olla. Neil võib-olla hirm röövimise ja lunaraha nõudmise ees. Nad palkavad turvatunde loomiseks endale ihukaitsjaid ja ehitavad kindlustatud maju. Lõpuks keerleb kogu nende elu vaid kuulsuse ja sellega toimetuleku ümber.

Kui me oleme Jumala sõbrad, ei pea me olema kuulsad, et ennast väärtuslikuna tunda. Jumala silmis oleme tema printsid ja printsessid. Tal on meie igaühe jaoks ainulaadne ja imeline plaan, mille saame siin maa peal Tema tahtes käies teoks teha.

8 Taas võttis kurat tema kaasa ühe määratu suure mäe tippu ja näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust 9 ning ütles talle: „Selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad.” 10 Siis ütles Jeesus talle: „Mine minema, saatan, sest kirjutatud on: Kummarda Issandat, oma Jumalat ja teeni ainult teda!”

Keegi on öelnud, et kolm inimkonna suurimat ahvatlust on: raha, võim ja vastassugupool. Võimu saatan nüüd Jeesusele pakubki. Võim annab sulle väe kasutada teisi inimesi enda heaks. Võim annab sageli ka raha, rikkuse ja positsiooni.

Jumala lastena pole meil seda vaja, sest tunneme end armastatuna juba Jeesuses. Meil on positsioon – oleme Jumala lapsed.

Kui koged kiusatust, võid helistada või kirjutada oma sõpradele kirikust ja paluda eestpalvet kiusatuses kindlaks jääda. Sa ei pea seletama täpset olukorda. Jumal teab su vajadust ja saadab sulle abi, et sa ei eksiks.

11 Siis jättis kurat Jeesuse rahule. Ja vaata, ingleid tuli tema juurde ja need teenisid teda.

Kui me seisame Jumala Sõnaga kurjale vastu, siis võidame kurja ära ja Jumal toob meie eludes seeläbi esile midagi uut ja erilist. Ole tugev Issandas!

9. Kordamine: Multikalink (väikestele), Arutelu (suurtele)

Väikestele Link on siin

Eesti keelne tõlge peale lugemiseks lisa 2.

Suurtele: Sa oled eriline

Suurematele arutelu: Kiusatused meie elus

1) AJAKASUTUSKIUSATUS – Meid pannakse proovile iga päev, iga tund, iga hetk, kus sa seisad potentsiaalsete valikute ees. Planeerida oma ajakasutus maksimaalselt heaks on üllatavalt raske. Me tegeleme oma elus tihti asjadega, mis igavikulises mõttes ei oma mitte mingit tähendust. Millegipärast on inimeste loomuses tegeleda kõigepealt tühiste asjadega ja alles seejärel võtta käsile oluline, milleni paraku tihti ei jõuta. Kas tuleb ehk tuttav ette valik kontrolltööks õppimise eel, kui sisendame endale, et kõigepealt on vaja käia kinos ja ennast lõõgastada ning välja lülitada, et puhanuna paremini õppida.

KAS MA VEEDAN ROHKEM AEGA FACEBOOKIS OMA SÕPRADE KOMMENTAARE VAADATES VÕI PIIBLIST JUMALA NÕUANDEID LUGEDES? Kui see vastus kaldub esimesse poolde, siis on midagi valesti. Jah ma tean, mulle ei meeldi ka see!

2) SEKSUAALKIUSATUS – Kui sa arvad, et seksuaalkiusatus tähendab ainult kellegiga abieluväliselt vahekorda astumist, siis sa eksid ikka väga rängalt. Tahan loetleda mõned seksuaalpatud: seks, ihale õhutavate filmide ja pornograafia vaatamine (Hesekieli 23, kus naise juhtis patule vaid seinamaalid mingitest sõjameestest!), eneserahuldamine ja mõtte tasandil himustamine. Loe Matteuse 5:27-28. Jälgi, et su mõtted oleksid puhtad!

3) KUULETUMISKIUSATUS – tihti on meil mugav kuuletuda asjades, mida oleme alati teinud ja mis on nii olnud aastaid. Raskem on Jumalale kuule-tuda, kui Ta palub midagi suurt ja uut. Näiteks võib olla suureks katsumuseks mõne jumalateenistuse asemel soojast kirikusaalist välja tänavatele kuulutama minek.

Kuidas nendega toime tulla!:

1) Jumal on meie patud andnud andeks ja unustanud selle, mis on möödas. See kehtib ka kõigile neile, kes on raskustes minevikus tehtud tegudega.

2) Sea endale piirid!

3) Loe Piiblit! See on parim nõuanne, sest see oli miski mis aitas Jeesust! Jeesus vastas saatana kiusatustele kolmel korral tsiteerides Piiblit peast! (Mt 4) Kiusatustes tuleta meelde Jumala Sõna ning võitle usuvõitlust. (Ef 6:10-20)

Kokkuvõtlikult Jakob Remmeli mõtteid

10. Mäng: Herned pudelisse

Nii nagu on raske püsida õigel teel ja mitte kiusatustele alluda, on ka keerukas herneid pudelisse panna.

Jaga igale lapsele tühi 0,3 l plastikpudel ja 20 kuivatatud hernest.

Lase need üle tooli seljatoe pudelisse kukutada.

Võidab laps, kellel on kõige rohkem herneid purgis.

11. Meisterdamine: Ussike

Esimesed inimesed, kes kiusatusega kokku puutusid, olid Aadam ja Eeva, keda madu meelitas õuna sööma. Võid jutustada meeldetuletuseks selle loo või näidata lastele järgmist linki (tõlge lisa 3)

Multifilmi lõpuosa tuleks lastele rääkima.

Jumal oli lubanud süüa kõikidest Eedeni aia puudest, välja arvatud ühest puust, mida nimetati hea ja kurja tundmise puuks. Ühel päeval ilmus aeda madu. Madu meelitas Eevat selle puu vilja maitsma, öeldes, et kui ta seda teeb, saab naine Jumala sarnaseks. Eeva pakkus vilja ka Aadamale.

Järsku tundsid Aadam ja Eeva end väga halvasti. Nad olid olnud sõnakuulmatud ja teinud esimese patu, patt aga lahutab meid Jumalast. Jumal oli kurb, kuid pidi inimesed karistuseks sellest kaunist aiast välja saatma. Aadam ja Eeva olid kurvad, et olid kiusatusele järgi andnud ja sellise karistuse saanud. Jumal aga mõtles välja pääsetee, kuidas ta saadab oma Poja, kes kannab karistuse kõikide eest, et me saaksime olla taas Jumala sõbrad.

Valmista lastega kas sõbralik ussike või kuri ja eksitav uss, kes eksitas inimesi. Saad selleks kasutada kas karvatoru, plastiliini, paberit, sokke või munakarpe. Vali enda rühmale jõukohane meisterdus.

Meisterdamise taustaks kuulake: Kristlase tee Crux

12. Laul: Tänulaul (T. Lige)

Laulu näide

13. Lõpupalve

Innusta lapsi palvetama paarides oma kaaslase eest. Kui tegu on üksteisele lähedase seltskonnaga, siis palvetage üksteise võitluste ja kiusatuste eest.

 


Toeta meie tööd

Kõik lastetundide lehel olevad ideed on tasuta allalaetavad.

Samas nõuab sellise töö tegemine tegijatelt aega ning on seotud mitmete kulutustega.

Kui sa oled siit leidnud midagi, mis on sinu kaudu lastele õnnistuseks olnud ja leiad, et selline töö peaks jätkuma, on sul võimalus selle töö toetuseks oma panus anda.

Eesti Lastemisjon MTÜ
A/a: EE302200001120083485, Swedbank

Nukuteater

There are no events.