• info@lastemisjon.ee
 • +372 5665 3521

9. Päästa meid ära kurjast!

Eesmärgid: Laps mõistab, et vaimses sfääris võitlevad nii kurjuse kui ka headuse jõud iga hinge pärast, aga me ei pea neid kartma, sest Jeesus valitseb ja kontrollib kõike.

Piiblitund: Kolm meest tulises ahjus (Tn 3:1-30)

Piiblisalm: “Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa: ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas!  Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et meie ei teeni su jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada.” Tn 3:17-18

Prindi tunnitekst välja (PDF) Lae slaidid alla (PPTX)

Misjonikalendri tunnimaterjalide toimkond:
Aive Lohk (EKNK), Kaire Lotamõis (EEVL), Jaana Eskor (EEVL), Egle Hollman (EMK), Titta Hämäläinen (EELK) ja Ülle Kalvik (EEKBKL).


Tunni kava:

 1. Laul: Valgus võidab
 2. Sõnum ja tegevus: Millal tekkis kurjus?
 3. Osadusring ja palve: Kuidas olla kaitstud kurja eest?
 4. Katse: Coca cola ja toores liha
 5. Kuldsalm: Tn 3:17-18
 6. Piiblitund: Kolm meest tulises ahjus (Tn 3:1-30)
 7. Mäng: Šokolaadimäng
 8. Meisterdamine: Kolm meest ahjus
 9. Laul: Kõik, kes on päästetud
 10. Lõpupalve

1. Laul: Valgus võidab

   

Noot; Laul

R: Valgus võidab, kaob pimedus,
valgus võidab ristil Jeesuses.
Aeg koidab armastusele –
selleks kanname küünlaid me.

1. Jeesuse armastus täitnud on meid,
lauldes me rändame mööda maanteid.
Väiksele, suurele kuulub see,
Tema valguses särage!

2. Küünlaid võib olla nii väikseid kui suuri,
valguse kandmine töö meile ongi.
Me saame kõigile rääkida:
Isa Taevane armastab.

3. Tuledes tee aitab kohale kindlalt,
laternaid kanname kõndides julgelt.
Taevaski nüüd meist on rõõmus meel,
läbi Eesti me marsime.

2. Sõnum ja tegevus: Millal tekkis kurjus?

Kuula lastega Nukitsamehe laulu.

Pane põrandale must paber ja valge paber ning hunnik ajalehest lõigatud nägusid või inimeste kujusid. Palu lastel kleepida mustale paberile halvad inimesed ja valgele head.

Mis te arvate, kas on olemas täiesti halbu ja täiesti häid inimesi? Palu tõsta käed lastel, kes pole kunagi pahandust teinud. Palu tõsta käed, kes pole kunagi head teinud. Õige, pole olemas täiuslikult häid ja täiesti halbu inimesi. Ainult Jeesus, kes oli Jumala Poeg, oli eksimatu.

Piibel räägib, et Aadama ja Eeva üleastumise tõttu oleme pärispatu osalised, see pärandub meile nagu geenid põlvest põlve. Ainuke viis saada taas Jumalaga lepitatud ja tema kaitse alla on paluda Jeesus oma südamesse ja paluda temalt andeks oma pahandused ja patud.

Kui Jumal lõi maailma oli kõik hea. Millal siis tekkis kurjus? Saatana nimi oli Lucifer. Ta oli kunagi üks peainglitest. Inglid on teenijad vaimud, kelle ülesandeks on Jumala tahet ellu viia ja inimesi abistada. Saatan läks aga uhkeks (Jesaja 14:13-21) ja korraldas taevas mässu, 1/3 ingleid oli temaga. Karistuseks visati nad taevast välja ning valmistati neile põrgu kui igavene karistuspaik. Neist inglitest said kurjad vaimud, inimeste eksitajad, kes tahavad võimalikult palju inimesi Jumalast lahutada ja nad endiga põrgusse meelitada.

MILLAL SAATAN LANGES?

Koolis räägitakse meile evolutsiooniteooriast, mis väidab, et liigid muutuvad miljonite aastate jooksul ja inimene on arenenud ahvist. Teoorial on rida auke, mis seda ei tõesta ja isegi selle looja Darwin ütles sellest enne surma lahti, siiski õpetatakse seda meile kui ainuõiget.

Kristlastena teame, et maailm on loodud mitte juhuse läbi, vaid targa ja intelligentse Jumala poolt.

Piibel ütleb, et maailm on loodud 6 päeva jooksul u 6000 aastat tagasi ja mingit ajalist “auku” pole olnud. Ei olnud perioodi enne loomist. Täpsemalt öeldes, ei olnud aegagi enne loomise algust. Jumal lõi aja, nagu Ta lõi ka mateeria ja universumi. Sest aeg on ju määratletud taevakehade liikumisega. Arvatakse, et Saatan langes (ehk siis visati taevast välja) u 100 aastat pärast loomist. Samas on öeldud, et Jumala juures on tuhat aastat kui üks päev ja üks päev kui tuhat aastat, seega ei saa me inimlikult väga kinni jääda numbritesse. Igatahes, see ei saanud toimuda enne loomist, kuna teda kirjeldatakse Hesekieli raamatus, kui aia head loomingut ja valguse kandjat.

Vt Hs 28:13-15 “Sa olid Eedenis, Jumala aias, sul olid katteks kõiksugu kalliskivid: rubiin, topaas ja jaspis, krüsoliit, karneool ja nefriit, safiir, türkiis ja smaragd; su raamistised ja õnarused olid kullast tehtud, valmistatud su loomispäeval. Sa olid nagu keerub, hiilgav kaitsja, ja ma panin sind pühale mäele; sa olid otse jumalik olend, kes võis käia tuliste kivide keskel. Sa olid laitmatu oma teedel alates su loomispäevast, kuni sinus leiti ülekohut.”

Ta oli Lucifer, hea ingel või keerub ja ta oli Eedenis. Eedeni aeda ei eksisteerinud enne kuuendat päeva. Rm 5:12 ütleb, et surma ei olnud enne Aadama langust “…. üheainsa inimese kaudu on patt tulnud maailma ja patu kaudu surm…” Rm 5:12.

Enne pattulangemist ei eksisteerinud surma

Sest kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval: seepärast Issand õnnistas  hingamispäeva ja pühitses selle. 2Ms 20:11

Mis päeval Ta tegi inglid, seda ei öelda, kuna räägitakse Maapealsest loomi-sest. Võib-olla tehti inglid esimesel päeval, enne kui Jumal pani maale aluse. Igal juhul: Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud, ja vaata, see oli väga hea. Siis sai õhtu ja sai hommik – kuues päev. 1Ms 1:31. Mis tähendab, et KÕIK oligi väga hea sh polnud veel toimunud Saatana langemist.

Kõik, mida me teame on, et Aadam oli 130 aastat vana kui Sett sündis. See on esimene daatum, mida Piibel annab. Enne Setti, oli neil Kain ja Aabel aga aastaarve ei anta. Enne Kaini ja Aabeli sündi toimust Eedenist väljaajamine. Me võime ainult oletada, et oli u 100 aastat kui Aadam ja Eeva said nautida Jumalaga koos elamist Eedenis.

Kent Hovind

Seega inimesed lasid ise kurjuse maailma Aadama ja Eeva sõnakuulmatuse tõttu ja nüüd kannatavad sellega võitluses kõik järgnevad inimpõlved, kas siis kiusatustele alla andes või neid võites. Kui võtame Jumala oma eludesse, aitab ta meil võitlused võita.

3. Osadusring ja palve: Kuidas olla kaitstud kurja eest?

Jaga lastele ühte värvi õhupallid ja paberitükid koos pliiatsitega. Lapsed peavad paberitükile kirjutama oma nime ja seejärel õhupalli täis puhuma nii, et paber jääks sisse. Siis annavad nad päripäeva oma õhupallid edasi. Õpetaja räägib: Kui oleme võtnud Jumala oma südamesse, paneb Jumal meie ümber kaitsekihi, nii nagu sellele paberile, mis on õhupallis on õhupalli kumm ja õhupallis olev õhk kaitseks.

Jaga lastele hambatikud. Kui me laseme aga hingevaenlasel end eksitada, tekivad õhupalli augud, kust saab sildini pääseda. Teeme koos pallidesse augud. Kumm küll kaitseb meid veel, aga kaitsekiht on tunduvalt väiksem ja juba saab kuri meie elu (silti) mõjutada. Patt avab tee kurjale meie eludesse.

Iga laps võtab oma õhupallist nime ja palvetab, et Jumal hoiaks seda last kurja eest.

4. Katse: Coca cola ja toores liha

Vajad 3 lõiku toorest liha ja Coca-Colat.

1 lõik liha pane nädalaks colasse. Teised võta tundi ja aseta tunnis üks lõik liha vette, teine Coca-Colasse. Tunni lõpul võrrelge lihatükke. Tükk, mis on nädal olnud cocas, tundub küpsenuna, väike mõju on näha ka tükil, mis oli terve tunni cocas, vees olnud liha on endine.

Selgitus: Mida kauem sa sallid pattu oma elus, seda rohkem ta sind hävitab, nii nagu nädala cocas seisnud liha pealiskihis ei ole enam mingit elu, nii sureme ka meie sisemiselt, kui me ei lase end pattudest puhastada.
Selleks, et enda sisemust pattudest hoida loe igal hommikul ja õhtul Piiblit ja lase Jumala Sõnal teha tööd sinu sisemusega. Natuke pattu (hävinenud liha) on aga veel võimalik kergelt eemaldada.

5. Kuldsalm: Tn 3:17-18

Jaga lapsed 3-4 liikmelistesse gruppidesse. Jaga neile A3 lehed ja värvilised vildikad. Ülesanne on teha piiblisalmist reklaamplakat ja esitada see tootepakkujana teistele rühmadele.

“Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa: ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas!  Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et meie ei teeni su jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada.” 

Osades maades on kristlased taga kiusatud ning vahel neid piinatakse ja tapetakse, aga siis kui see juhtub Jumala nime pärast, on Jumal kogu aeg nendega ja saame loota, et Jumal kinnitab neid erilisel viisil. Ka tänases loos satuvad 3 sõpra tagakiusamise ohvriteks, sest tahavad Jumalale ustavaks jääda.

6. Piiblitund: Kolm meest tulises ahjus (Tn 3:1-30)

 1 Kuningas Nebukadnetsar laskis valmistada kuldkuju, mille kõrgus oli kuuskümmend küünart ja laius kuus küünart; ta laskis selle püstitada Duura orgu Paabelimaal. 2 Ja kuningas Nebukadnetsar käskis kokku kutsuda asehaldurid, ülemad ja maavalitsejad, nõunikud, varahoidjad, kohtunikud, korravalvurid ja kõik linna ametikandjad, et need tuleksid pühitsema kuju, mille kuningas Nebukadnetsar oli lasknud püstitada.  3 Siis kogunesid asehaldurid, ülemad ja maavalitsejad, nõunikud, varahoidjad, kohtunikud, korravalvurid ja kõik linna ametikandjad pühitsema kuju, mille kuningas Nebukadnetsar oli lasknud püstitada. Nad asetusid kuju ette, mille Nebukadnetsar oli püstitanud.

4 Ja hüüdja hüüdis valjusti: „Teid, rahvad, suguvõsad ja keeled, kästakse: 5 niipea kui te kuulete sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, heitke maha ja kummardage kuldkuju, mille kuningas Nebukadnetsar on püstitanud! 6 Aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse otsekohe tulisesse ahju!” 7 Seepärast, niipea kui kuuldi sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, heitsid  kõik rahvad, suguvõsad ja keeled maha ja kummardasid kuldkuju, mille kuningas Nebukadnetsar oli lasknud püstitada.

8 Seepeale astus otsekohe esile kaldea mehi ja need süüdistasid juute. 9 Nad hakkasid rääkima ja ütlesid kuningas Nebukadnetsarile: „Kuningas elagu igavesti! 10 Sina, kuningas, oled andnud käsu, et igaüks, kes kuuleb sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, peab heitma maha ja kummardama kuldkuju,  

11 aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse tulisesse ahju. 12 On olemas juuda mehed, keda sa oled pannud valitsema Paabeli maakonna üle: Sadrak, Meesak ja Abednego. Need mehed ei hooli sinust, kuningas, nad ei teeni sinu jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada.” 13 Siis käskis vihane ja raevunud Nebukadnetsar tuua Sadraki, Meesaki ja Abednego; ja need mehed toodi kuninga ette.

14 Nebukadnetsar hakkas rääkima ja ütles neile: „Kas see on tõsi, Sadrak, Meesak ja Abednego, et teie ei teeni mu jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille ma olen lasknud püstitada? 15 Kui te nüüd otsekohe, kui te kuulete sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, olete valmis maha heitma ja kummardama kuju, mille ma olen lasknud valmistada, siis on see hea; aga kui te ei kummarda, siis heidetakse teid otsekohe tulisesse ahju. Ja kes oleks see jumal, kes teid päästaks minu käest?” 16 Sadrak, Meesak ja Abednego kostsid ning ütlesid kuningale: „Nebukadnetsar! Selle peale pole meil tarvis sulle vastata sõnagi.  17 Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa: ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas!  18 Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et meie ei teeni su jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada.”

 19 Siis Nebukadnetsar vihastas ja ta näojume muutus Sadraki, Meesaki ja Abednego pärast; ta käskis ahju kütta seitse korda rohkem kui tava-liselt. 20 Ja ta käskis mõningaid tugevaid mehi oma sõjaväest siduda Sadrak, Meesak ja Abednego kinni, et heita nad tulisesse ahju. 21 Siis seoti mehed kinni ning heideti tulisesse ahju koos nende kuubede, pükste, mütside ja muude riietega. 22 Et kuninga käsk oli vali ja ahi oli ülemäära köetud, siis tappis tuleleek need mehed, kes Sadraki, Meesaki ja Abednego sinna viisid. 23 Aga need kolm meest, Sadrak, Meesak ja Abednego, langesid seotuina tulisesse ahju.

24 Siis kuningas Nebukadnetsar ehmus ja tõusis kähku üles, kostis ja ütles oma nõuandjaile: „Eks me heitnud kolm seotud meest tulle?” Nad kostsid ja ütlesid kuningale: „Tõepoolest, kuningas!”  25 Tema kostis ja ütles: „Vaata, ma näen nelja meest vabalt tules käivat ja neil pole midagi viga, neljas aga on välimuselt jumalate poja sarnane.” 26 Siis Nebukadnetsar läks tulise ahju ukse juurde, hakkas rääkima ja ütles: „Sadrak, Meesak ja Abednego, kõrgeima Jumala sulased, astuge välja ja tulge siia!” Siis tulid Sadrak, Meesak ja Abednego tulest välja. 27 Ja asehaldurid, ülemad ja maavalitsejad ja kuninga nõuandjad kogunesid ning nägid, et tuli ei olnud saanud võimust nende meeste ihu üle; neil ei olnud juuksed peas kõrbenud, nende kuued ei olnud muutnud värvi ja neile ei olnud külge hakanud kõrbelõhna. 28 Nebukadnetsar kostis ja ütles: „Kiidetud olgu Sadraki, Meesaki ja Abednego Jumal, kes läkitas oma ingli ja päästis oma sulased, kes lootsid tema peale ja astusid üle kuninga käsust. Nad andsid pigem ära oma ihu, kui et teenida ja kummardada mõnda muud jumalat peale nende oma Jumala! 29 Nüüd antakse minu poolt käsk, et igaüks, olgu mis tahes rahvast, suguvõsast ja keelest, kes kõneleb häbematult Sadraki, Meesaki ja Abednego Jumala kohta, raiutakse tükkideks ja tema koda tehakse rusuks, sest ei ole muud jumalat, kes suudaks nõnda päästa!” 30 Siis kuningas andis Sadrakile, Meesakile ja Abednegole Paabeli linnas hea põlve.

Link lastele kordamiseks Eesti keelne tekst

Piibliloo seletus:

Tollel ajal oli rahvastel palju erinevaid jumalaid, ja oli tavaline, et kuningas käskis oma riigi rahval kummardada seda jumalat, keda ta ise kummardas.

Iisraeli rahva inimesed olid tihti probleemides, kuna nad keeldusid kummardamast teisi jumalaid. Nii ka selles loos. Kuningas sai teada, et Sadrak, Mesak ja Abednego tema püstitatud jumalakuju ei kummarda ja vihastas väga. See ju õõnestas tema autoriteeti.

Mehed kutsuti kuninga juurde, aga nemad ütlesid et nad usuvad et nende Jumal suudab neid kaitsta, ja isegi kui Ta neid tulisest ahjust ei päästa jäävad nad ikkagi truuks oma Jumalale.

Jumal aga tegi ime. Ta oli ise meestega seal tulises ahjus (see neljas mees) ja hoidis neid nii, et tuli ei suutnud mehi mitte muidagi kahjustada. See oli muidugi suur ime, ja kuningas oli sellest nii vapustatud et tunnistas ise ka, et Sadraki, Mesaki ja Abednegi Jumal on kõige võimsam jumal.

Jumal teeb imesid ka tänapäeval, kaitseb inimesi sellistes olukordades kus võiks olla kindel, et nendega juhtub midagi väga halba. Aga ka inimene, kes usub ja usaldab Jumalat võib sattuga raskustesse ja õnnetustesse, või teda võidakse kiusata taga või isegi ära tappa kuigi ta poleks ise teinud midagi halba. Me ei saa alati aru, miks nii on.

Kahjuks kõik inimesed siin maailmas ei taha teistele head. Siiski me saame olla kindlad, et kui me sattume raskustesse, on Jumal meiega – täpselt nii nagu ta oli koos nende kolme mehega tulises ahjus. Ta on lähedal ja aitab meil raskustest läbi minna.

Kristlastena saame olla kindlad, et Jumal hoiab meie hinge nii, et me ei lähe Temalt kaotsi mitte kunagi. Sellepärast ei ole ka surm meile kõige lõpp, vaid Jumal kannab meid ka sellest läbi enda juurde. Jeesus on kurja ära võitnud oma ristisurma ja ülestõusmise läbi, ja kui te toetume Temale, ei ole meil vaja midagi karta.

7. Mäng: Šokolaadimäng

Vajad šokolaaditahvlit.

Pane lapsed ringi istuma. Esimene laps, kellele annad šokolaaditahvli kätte, peab hakkama jutustama piiblilugu meestest tulises ahjus seni, kuni võtad šokolaadi ja annad selle suvalises järjekorras teisele. Siis peab järgmine jätkama sealt, kus eelmine pooleli jäi. Kes ei suuda minuti jooksul jätkata, langeb välja. Juttu võib rääkida korduvalt ja korduvalt, mõtlemisaega lühendades, kuni ringi on jäänud vaid üks laps.

Lõpuks jaga šokolaaditahvel laste vahel ära.

8. Meisterdamine: Kolm meest tulises ahjus

 Vajalik: papptaldrikud, kollased, punased ja oranžid salvrätid, pildid Sadrakist, Meesakist ja Abednegost, värvilised paberid.

Lõika papptaldrik pooleks ja kleebi taldriku äärtele pruun või must värviline paber. Värvi ära Taanieli sõbrad ja kleebi taldriku põhja. Rebi salvrätid tükkideks ja kleebi ümber meeste.

9. Laul: Kõik, kes on päästetud

Kõik, kes on päästetud, valguses säragu (3x)
Valguses säragu säragu

Ei panda küünalt varjule, valguses särab see (3x)
Valguses särab see, särab see

Saatan püüab rikkuda, kõike mis valguses. (3x)
Valguses särage, särage

Kõik, kes on päästetud, valguses säragu (3x)
Valguses säragu säragu

10. Lõpupalve

Seekord lase lastel kirjutada palve kirjapaberile nagu kiri Jumalale, pane kirjad ümbrikusse ja las lapsed kirjutavad ümbrikule oma aadressid. Saada palved posti teel neile nädala pärast koju. Järgmises tunnis jagage, kas selleks ajaks on lapsed saanud ka palvevastuseid.


Toeta meie tööd

Kõik lastetundide lehel olevad ideed on tasuta allalaetavad.

Samas nõuab sellise töö tegemine tegijatelt aega ning on seotud mitmete kulutustega.

Kui sa oled siit leidnud midagi, mis on sinu kaudu lastele õnnistuseks olnud ja leiad, et selline töö peaks jätkuma, on sul võimalus selle töö toetuseks oma panus anda.

Eesti Lastemisjon MTÜ
A/a: EE302200001120083485, Swedbank

Nukuteater

There are no events.