• info@lastemisjon.ee
 • +372 5665 3521

6. Meie igapäevane leib

Eesmärgid: Laps mõistab, et peab iga päev võtma Jumala jaoks aega ja uskuma, et Jumal on lubanud anda oma lastele kõik neile eluks vajaliku.

Piiblitund: Jumal varustab oma rahvast (2Ms 15:22-16)

Prindi tunnitekst välja (PDF) Lae slaidid alla (PPT)

Misjonikalendri tunnimaterjalide toimkond:
Aive Lohk (EKNK), Kaire Lotamõis (EEVL), Jaana Eskor (EEVL), Egle Hollman (EMK), Titta Hämäläinen (EELK) ja Ülle Kalvik (EEKBKL).


Tunni kava:

 1. Laul: Otsige esiti Jumala riiki
 2. Piiblisõnum: Jumal varustab oma rahvast
 3. Vaimuliku toidu püramiid
 4. Mäng: Puuviljasalat
 5. Näks: Puuviljad
 6. Misjoniteema: EELK diasporaatöö
 7. Meisterdamine: Vaimuliku ja füüsilise toidu püramiid
 8. Laul: Kasvamise laul
 9. Lõpupalve

1. Laul: Otsige esiti Jumala riiki

1. Otsige esiti Jumala riiki ja Tema õigust,
siis kõike muud teile peale antakse.
Halleluu-halleluuja!

2. Maailma vara kui endale saaksin,
kuid kahju hingele teeks,
mis kasu sest – pole luna hinge eest.
Halleluu-halleluuja!

2. Piiblisõnum: Jumal varustab oma rahvast

Kaamelilaps küsis kord kaameliemalt: “Emme, miks meil on sellised suured küürud?” “Selleks, et me saaksime sinna küüru sisse mitme nädala veevaru koguda ja võiksime kõrbekuivuses ellu jääda,” vastas ema.

“Aga miks meil on sellised suure tallaga jalad?” “Selleks, et meil kõrbeliival oleks kergem kõndida ja me ei vajuks liivast läbi.”

“Aga miks meil on nii pikad ja tihedad ripsmed?” “Selleks, et meil kõrbes liivatormides liiv silma ei satuks.”

“Aga miks me siis siin loomaaias oleme?”

Iisraeli rahvas võis tunda, et nad olid täiesti vales kohas. Kus nad olid? Kõrbes. Kas kõrb on hea koht inimesele elamiseks? Inimene pole loodud kõrbes elamiseks.

Kas keegi teist on olnud kunagi janus? Kui kaua inimene ilma veeta hakkama võiks saada? 4-7 päeva sõltuvalt tingimustest.

Rahvas oli kolm päeva juba kõrbes vett otsinud ja jõudnud lõpuks Maarani, kus küll oli vesi, aga see vesi oli kibe ja seda ei saanud juua.

Rahvas tuli oma mureliku nurinaga Moosese juurde ning Mooses andis nende mure Jumalale edasi.

Jumal armastab oma rahvast ja varustab neid kõige sellega, mis eluks hädavajalik. Nii ka seekord. Jumal käskis Moosesel ühe puu vette visata. Peale seda muutus vesi joodavaks ja rahva janu sai kustutatud.

Jumal varustab ka meid kõigega, mis eluks vajalik.

(Jaga lastele paberid ja pliiatsid).

Kirjuta kolm asja, mida kõige rohkem tahad. Nüüd kirjuta kolm asja, mida kõige rohkem vajad. Kas need asjad kattusid?

Mille poolest erinevad tahtmised ja vajadused?

Kui sinul on midagi, mida sa just praegu vajad, siis mida sa teed? Kas muretsed või nurised? Jumal tahab, et sa kõigis oma vajadustes usaldaksid teda, sest tema on lubanud oma rahvale anda kõik eluks vajaliku.

Jumal annab seda, mida me tõesti hädasti vajame ning ta andis ka mida Iisraeli rahvas vajas. Ta andis rohkemgi:

Nad jõudsid Eelimisse, kus oli kaksteist veeallikat ja kus nad said kuu aega oma kõrbeteekonnast puhata.

Kahjuks tõusis varsti uus nurin – rahval oli kõht tühi ja nad tahtsid süüa saada. Loe rahva nurin Piiblist: “Oleksime ometi võinud surra Issanda käe läbi Egiptusemaal, kus me istusime lihapottide juures, kus me sõime leiba kõhud täis! Teie aga olete meid toonud siia kõrbesse, et kogu seda kogudust nälga suretada.” 2Ms 16:3

Mooses läks rahva nurinaga uuesti Jumala ette. Seekord vastas Jumal neile nii: “Täna õhtul te sööte liha ja hommikul leiba kõhud täis. Siis te mõistate, et mina olen Issand, teie Jumal.”

Ja õhtul tulid vutid ning katsid leeri; ja hommikul oli kastekord leeri ümber.

Ja kui kastekord oli haihtunud, vaata, siis oli kõrbe pinnal midagi õhukese soomuse taolist, peenikest nagu härmatis maas.

Kui Iisraeli lapsed seda nägid, siis nad küsisid üksteiselt: „Mis see on?” Sest nad ei teadnud, mis see oli. Aga Mooses vastas neile: „See on leib, mida Issand annab teile süüa.” 2Ms 16:12-15.

Jumal näitas oma rahvale ikka uuesti ja uuesti, et ainus, mis neil oli vaja teha, oli Teda usaldada ja Tema annab neile kõik, mida nad vajavad. Kõik need aastad, mis nad kõrbes veetsid, polnud nad ilma toidu või veeta!

Kui me palume Meie Isa Palves, et Jumal annaks meile meie igapäevase leiva, palume me selle palvega tegelikult kõik oma vajadused Jumala kätte ja tema annab oma lastele mida nad VAJAVAD. Meil tuleb eristada oma tahtmisi ja vajadusi!

Sageli kipume tahtma liiga palju ja täiesti valesid asju. See kehtib nii riiete, asjade ja ka toidu suhtes.

3. Vaimuliku toidu püramiid

Vestle lastega tervisepüramiidi pildil olevate toiduainete üle ning lase neil oma avaldada oma arvamust selle üle, miks mõni toiduaine on igapäevaseks toitumiseks ning mõnda peaks vähe sööma.

Kui tunnis on piisavalt aega, võite lastega ka mõne videoklipi rämpstoidu kohta vaadata.

Näide 1; Näide 2; Näide 3

Nii, nagu meie ihu vajab toitu, vajab seda ka meie vaim. Mis võiks olla tervisliku vaimuliku toitumise püramiidis põhiline toit, mida igapäevaselt süüa?

Kõige aluseks peaks olema Jumala tahte tegemine. Elamine selle järgi, kuidas tema on oma Sõnas öelnud.

Keskel peaks olema midagi, mis teeb tugevaks – palve, Piibli lugemine ja osadus (pühapäevakoolis käimine).

Mis võiks olla see komm, mis pole meie vaimulikus elus igapäevane?

Imed ja tunnustähed. Neid imesid ja tunnustähti tahtsid inimesed väga ka Jeesuse elu ajal näha, kuid Jumal ei teinud neid selleks, et inimesed neid lihtsalt nautida saaks ja nende peale kokku jookseksid. Jumal tegi imesid ainult kindla eesmärgiga – imed pidid temale au tooma ning inimeste vaimulikku elu muutma.

Meile meeldiks igapäevaselt just neid Jumala suuri imetegusid näha ja kõrvale kipub jääma see põhitoidus, mis meie vaimuliku inimese tugevaks teeb.

Piiblis on Jumal meile öelnud: “Otsi esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse sulle!” (Mt 6:33)

Toitume tervislikult nii füüsiliselt kui vaimselt.

4. Mäng: Puuviljasalat

Enne seda mängu nimeta kõik mängijad puu- ja aedviljadeks: mõned on maasikad, teised hoopis banaanid, kolmandad on õunad ja nii edasi. Seejärl võtke toolidega ringi – kahjuks ei ole aga selles ringis ühele lapsele tooli.

Laps, kellel kohta pole, seisab keskel ja hõikab näiteks: “Maasikad!” Nüüd hüppavad kõik “maasikad” kähku püsti ja otsivad endale uut vaba kohta. Selge see, et ka keskel olev väljahõikaja endale tuulekiirusel tühja tooli otsib. Laps, kes endale tühja kohta ei leia, peab nüüd minema ringi keskele vilju välja hüüdma.

Kui kostub käsklus: puuviljasalat”, hüppavad kõik “puuviljad” korraga püsti ja otsivad endale uued kohad.

5. Näks: Puuviljad

Jaga lastele natuke puuvilju ja enne sööma hakkamist laulge koos ka üks söögilaul (Tänu Issand; Issand leiba õnnista; See, kes linnukesi toidab jne)

6. Misjoniteema: EELK diasporaatöö

EELK diasporaatöö on traditsiooniliselt hõlmanud idapoolsete eesti kogukondade vaimulikku teenimist. Üsna hiljuti on lisandunud teenimine Brüsselis. Peterburi Jaanu kirikus toimuvad jumalateenistused igal pühapäeval. Riias, Petseris, Brüsselis, Moskvas ning Ülem-Suetukis harvem.

Eestlased on toetanud ka Siberis asuvate kirikute remonti. Ülem-Suetuki kirik sai eelmisel aastal uue välisvoodri. Sel aastal remont jätkub ning kirikut püütakse kohendada ka seestpoolt. Talvel sai Karatuzes katuse alla Ülem-Bulankast toodud vana puukirik, mis peaks taaspühitsetama 2015. aasta lõpuks.

EELK diasporaa misjontööd oleme käsitlenud ka 2014. aasta aprillikuises misjonikalendritunnis, mille saab alla laadida siit: https://lastemisjon.ee/lastetunnid/misjonitunnid/2014-2/4-palvetel-on-vagi-nehemja/

Meie Isa palve vene keeles:

Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя,
яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь.

7. Meisterdamine: Vaimuliku ja füüsilise toidu püramiid

Vajalik: kartongist koopia, käärid, värvi- või viltpliiatsid, liim.

 • Anna igale lapsele üks koopia ning lase see välja lõigata.
 • Seejärel joonistavad nad püramiidile sisu peale. Erinevatele külgedele joonistavad või kirjutavad lapsed peale milline toit kuulub vaimuliku ja füüsilise toidu püramiidil alla/keskele/üles.
 • Ühele küljele võivad nad kirjutada tänase tunni piiblisalmi: Meie igapäevane leib anna meile tänapäev.
 • Soovi korral võib ühele küljele kirjutada ka söögilaulu sõnad.

8. Laul: Kasvamise laul

Noot Laul

Oma Piiblit :,:loe iga päev:,: 3x
Oma Piiblit loe iga päev, siis võid kasvada.
:,:Siis võid kasvada:,:
Oma Piiblit loe iga päev, siis võid kasvada.

Palveta ja :,:loe iga päev:,: 3x
Palveta ja loe iga päev, siis võid kasvada.
:,:Siis võid kasvada:,:
Palveta ja loe iga päev, siis võid kasvada.

9. Lõpupalve

Palveta:

 • et võõrsil elavad eestlased jõuaksid elava usuni,
 • et leiduks toetajaid, kelle kaasabil korrastataks Siberi vanad pühakojad,
 • vaimulikku ärkamist Siberi küladesse.

Toeta meie tööd

Kõik lastetundide lehel olevad ideed on tasuta allalaetavad.

Samas nõuab sellise töö tegemine tegijatelt aega ning on seotud mitmete kulutustega.

Kui sa oled siit leidnud midagi, mis on sinu kaudu lastele õnnistuseks olnud ja leiad, et selline töö peaks jätkuma, on sul võimalus selle töö toetuseks oma panus anda.

Eesti Lastemisjon MTÜ
A/a: EE302200001120083485, Swedbank

Nukuteater

There are no events.