• info@lastemisjon.ee
 • +372 5665 3521

3. Pühitsetud olgu Sinu nimi!

Eesmärgid: Laps mõistab, et Jumala nimi on püha ja tahab iga päev Jumala nime oma elu ja tegevuse kaudu pühana hoida.

Kuldsalm: “Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi!” Mt 6:9

Piibli kirjakohad: Mt 6:9; Km 3:7-8

Prindi tunnitekst välja (PDF) Lae slaidid alla (PPT)

Misjonikalendri tunnimaterjalide toimkond:
Aive Lohk (EKNK), Egle Hollman (EMK), Titta Hämäläinen (EELK) ja Ülle Kalvik (EEKBKL).


Tunni kava:

 1. Tänuring
 2. Laul: Kiida, kiida
 3. Piiblisõnum: Pühitsetud olgu Sinu nimi!
 4. Video: Julge särada (T. Lige)
 5. Meie Isa palve viipekeeles
 6. Mäng: Bakter
 7. Meisterdamine: Palvekett
 8. Misjoniteema: Sambia Sõbrad
 9. Lõpupalve

1. Tänuring

Lase lastel seista ringi ning anna ühe lapse kätte rõõmsa näoga süda (pilt või mänguasi).

Laps, kelle käes on süda, peab nimetama midagi, mille eest ta on eelmisel nädalal Jumalale tänulik. Siis annab ta selle südame järgmisele lapsele.

Kui tänupõhjused öeldud, tehke koos lühike tänupalve.

2. Laul: Kiida, kiida

Laulu noot (pdf)
Laul: Kiida, kiida
Fonogramm: Kiida, kiida

   

3. Piiblisõnum: Pühitsetud olgu Sinu nimi!

     

Kui me neid pilte vaatame, siis mis meile nendega seostub? (Näita lastele brände ja vestle lühidalt sellest, milliseid mõtteid või emotsioone need pildid neis tekitavad.)

Paljudes firmades kannavad firma töötajad vastava firma riietust, mis näitab ära, et see inimene töötab selles firmas – ta esindab seda firmat. Firma jaoks on väga oluline, et teda hästi esindatakse, et klienditeenindus oleks tasemel, sest kui sinuga hästi käitutakse, hakkad sa ka firmast hästi arvama.

Ja kui sul on ebameeldiv kogemus, kui keegi on sinuga kehvasti käitunud või halvasti öelnud, siis ei taha sa sinna kunagi tagasi minna ega selle firmaga tegemist teha.
Väga oluline on see, kuidas firma töötajad firmat esindavad.

Meie oleme Jumala lastena Jumala esindajad siin maa peal.
Mida võivad sinu järgi sinu klassikaaslased Jumalast arvata?

 • Kas Jumal on nende arvates saladuslik, sest Temast kunagi ei räägita?
 • Või on Ta keeruline, sest Piiblist on raske aru saada?
 • Või on Ta armastav, hea ja rõõmus, sest sina Jumala lapsena oled selline särav?

Näide: kui mina kuulsin esimest korda Jumalast, tekkis minul ettekujutus süngest kirikust, kus mustade rätikutega kurvad vanatädid käivad palvetamas. Ma ei olnud kohanud teistsuguseid Jumala esindajaid.

 • Milline ettekujutus oli sinul Jumalast või kristlastest enne, kui neid isiklikult tundma õppisid?

Väga palju sõltub meist, kui Jumala esindajatest.

 • Milline on Jumal sinu enda jaoks? (Suure nuiaga politseinik, kes on valmis virutama igaühele, kes midagi natuke valesti teeb või mõtleb? Pika hõljuva habemega vanamees, kes on tänapäeva maailmast väga kaugel?)

Milline Jumal tegelikult on?
Pildid: Kasuta kartongist välja lõigatud ringe, kuhu igale ringile kirjuta eelnevalt peale suurte tähtedega üks Jumala omadus selliselt, et sõna ei mahu paberile ära (servad jooksevad üle), kuid see sõna on aimatav.

Jumal on (lase lastel ringidel olevad omadused öelda) …aus, tark, ustav, elav, armastus, igavene, suur, vägev, võimas, püha…
Neid omadusi saab jätkata lõpmatuseni.
  

Meie Isa palves on sõnad: Pühitsetud olgu Sinu nimi.

Iisraellased pidasid Jumala nime nii pühaks, et keegi ei julgenud seda kunagi välja öelda; seda tähistasid Pühakirjas vaid neli tähte JHWH ja mitte keegi ei tea, kuidas seda nime tuleb hääldada: kas Jahve või Jehoova või kuidagi veel teisiti. Nii pühaks peetud nimi ja ometi on Piibli palju lugusid Jumala rahvast, kus nad on Jumala nime valesti kasutanud ja halvustanud!

Jumala nimi on püha ja seda pole võimalik teha rohkem pühamaks ega ka vähem pühamaks. Kuid sellele on siiski võimalik anda halva reputatsiooni. Seda tähendab Jumala nime teotamine. Mitte et me tingimata räägiksime Jumalast paha, vaid et me teeme tegusid, mis ajendavad teisi mõtlema ja rääkima Jumalast halba.
Kujutage ette, kui igal kristlastel oleks nn oma firmavorm, millel peal suurelt KRISTLANE. Sina kristlasena kannaksid ka seda vormi.

 • Milline käitumine paneks teisi inimesi kristlastest ja seega ka Jumalast hästi arvama?
 • Milline käitumine paneks teisi inimesi kristlastest ja seega ka Jumalast halvasti arvama?
 • Mida sina kristlasena koolis kindlasti ei teeks/ütleks?
 • Kuidas sa tahaksid kristlasena koolis käituda, et Jumala nimi oleks pühitsetud (Jumala pühadus tuleks esile?)

(Püha on miski, mida ei tohi mõnitada. Too konkeetseid näited pühadusest: näiteks Eesti lipp on miski, millega me põrandat ei pese, sest see on püha.)

Jumala nimi ON püha. Me ei saa TEHA seda pühaks, kuid me saame PIDADA seda pühaks! Me saame elada ja käituda nii, et Jumala kui meie Isa nimi jääb pühaks. Just selles mõttes me palumegi: “Pühitsetud olgu Sinu nimi.”

Jumal on meie Isa, meie oleme Tema lapsed. Me oleme taeva saadikud, Jumala esindajad siin maa peal. Kui me nimetame end kristlasteks, on meie kohus esindada oma Issandat nii, et ka teised sooviksid saada taevariigi kodanikeks. Me peaksime aukartusega kandma kristlase, Jumala lapse nime, elades selle nime vääriliselt. “Käituge Kristuse evangeeliumi vääriliselt.” (Fl 1:27).
Km 3:7-8 Rahvas unustab Jumala seadused

Iisraeli rahvas väitis, et nad on “Jumala valitud rahvas,” kuid ei elanud Jumala käskude järgi. Nad rüvetasid end ebajumalateenistuse ja verevalamisega sel määral, et Jumal oli sunnitud neid karistama.

Ja selliselt paisati Jumala nimi porri. Iisraeli rahva süütegude pärast austasid teised rahvad Issanda nime vähem.

Kuidas on meiega? On meie lood paremad? Kas me vahel mitte ei ütle või tee midagi, mis sugugi ei räägi Jumala nime pühaks pidamisest? Olgem enda suhtes ausad. Kus iial me ei käitu Kristuse sarnaselt, seal me häbistame Tema nime. Sellepärast, mil iial me palume: “Pühitsetud olgu Sinu nimi,” laskem Jumalal meile meelde tuletada, et Tema lastena oleme kutsutud elama selle nime vääriliselt. Me tegelikult palume: Pühitsetud olgu Sinu nimi MINU ELU LÄBI!

4. Video: Julge särada (T. Lige)

VIDEO

5. Meie Isa, kes Sa oled taevas

VIDEO
Meie Isa, kes Sa oled taevas. Pühitsetud olgu Sinu nimi!

Õpi ise enne tundi video järgi viiped selgeks. Neid pole palju ja need ei ole rasked.

Vaadake koos lastega videoklippi ja õpeta neile viipekeeles palve esimesed laused.

6. Mäng: Bakter

Vali mängijate hulgast kaks bakterit. Nende ülesanne on teisi püüda ja nakatada. Kui bakter kedagi puudutab, jääb too haigeks ja tardub paigale.
Ükskõik missugused kaks mängijat võivad nüüd haiget aidata: võtavad üksteisel kätest kinni, moodustades nõnda kiirabiauto. Käte vahele võivad nad võtta ühe haige ja transportida haiglasse.

Bakterid võidavad, kui enamik mängijaid on paigale jäänud.

7. Meisterdamine: Meie Isa palvekett

Vajalik: värvilised paberiribad, käärid, pliiatsid, klammerdaja või kleeplint.

Lõika enne tundi nii palju ühesuuruseid paberiribasid, et jätkuks igale lapsele Meie Isa palveketi iga sõna jaoks üks riba (st iga lapse jaoks 10 paberi-riba).

Lase lastel kirjutada ühele paberiribale sõna: MEIE. Seejärel kinnitavad nad selle pabeririba ringiks kokku kas klammerdaja või kleeplindi abil. Järgmise sõnariba panevad nad enne kokkuühendamist esimesest ringist läbi. Sama kordub kõigi sõnaringidega, kuni kokku saab sellest tunnist kümnesõnaline palvekett.

Järgmisel tunnil saab seda ketti soovi korral jätkata.

8. Misjoniteema: Sambia Sõbrad

 

Mõned andmed Sambia kohta:

 • Sambia Vabariik iseseisvus Suurbritannia võimu alt 24.10.1964, varasem nimi: Põhja-Rodeesia
 •  Pindala  752 614 km²
 •  Pealinn: Lusaka
 •  Riigikeel: inglise. Keeli või dialekte kokku 73
 •  Rahvaarv 14,22 miljonit (juuli 2013)
 •  Jaguneb 10 provintsiks
 •  Sambia suursaadik Eestis resideerib Stockholmis

Miks vajatakse abi:

 • Keskmine oodatav eluiga on vahemikus 39-49 aastat
 • 46% elanikkonnast on alla 14-aastased
 • 64% elanikest peab ajama läbi sissetulekuga 0,74 € päevas
 • 1,6 miljonit orbu teeb Sambiast maailma suurima orbude arvuga riigi elanikkonna kohta.
 • Suurim suremuse põhjus on malaaria: 50 000 inimest aastas.  15,6% elanikest on nakatunud HIV/AIDSi.
 • Vastsündinute suremus üle 10%. Keskmiselt iga 7. laps sureb enne 5-aastaseks saamist. 80% alla 5-aastaste laste surmadest on tingitud alatoitumusest.
 • Kogu Sambias on ligikaudu 1200 arsti. Pole ühtegi kirurgi, kes teostaks südame- ja kopsuoperatsioone.
 • Operatsioone tehakse ilma narkoosi ja tuimestuseta või vähese tuimestusega. 300 last ootab südameoperatsiooni järjekorras.

Sambia Sõbrad on heategevuslik mittetulundusühing

 • Otsime koos partneritega sponsoreid orbudele ja raskes majanduslikus olukorras pastoritele Sambias. Meie strateegiline suund on aidata sambialastel eelkõige ise toime tulla, varustades neid selleks vajalikuga.
 • Oleme abistamas nii sotsiaalhoolekande, hariduse kui ka tervishoiu alal, kogudes raha orbude toiduks ja koolitamiseks; orbude, leskede ja pastorite elutingimuste parandamiseks; maamajanduse arendamiseks; remondi- ja ehitustöödeks.

Näide: Thea kirjutab:
Minu lugu on lühike ja selgelt üleloomulik.

Mu abikaasal tööd pole ja kogu meie sissetulek on suhteliselt väike: maksud, laen, söök ja üle ei kipu jääma midagi. Ühel päeval aga sain palves Jumalalt sõna, et ma peaksin hakkama toetama kedagi Aafrikas umbes 20 euroga kuus.

Ma ei teadnud, mida teha või kuhu pöörduda. Mõtlesin, ootasin ja palvetasin. Mõne päeva pärast kohtusin sõbrannaga, kes rääkis mulle nagu muuseas Sambia Sõprade orbude toetamisest 20 euroga kuus!

Niipea kui orbude pildid lahti tegin, vaatas mulle vastu minu oma väike pojake (kes on tänaseks saanud juba 25-aastaseks). Ainult et see väike poiss pildilt oli shokolaadi värvi! Tema sünnipäevgi oli täpselt samal päeval ja kuul kui minu pojal, ainult aasta oli erinev. Minu poeg sündis 15.10.1989 ja Bright sündis 15.10.2008. See oli minu jaoks kindel märk! Uskumatult sarnane oli Bright minu pojale. Isegi nende olemus tundus kuidagi nii samasugune! Olen väga liigutatud,et Jumal andis mulle abistada ühte imearmast poissi Brighti ja tema peret. Tänu Brightile ja teistele orbudele olen ma hakanud elu üldse teistmoodi nägema ja hindama. Oskan nüüd olla väga tänulik Jumalale ka nende meile väikestena tunduvate asjade eest, mis nende jaoks Aafrikas on eluliselt tähtsad.

On suur rõõm lihtsalt anda, sest ka minu eest kannab hoolt meie Taevane Isa.

INFO Sambia Sõprade töö kohta

Meie Isa palve sambia keeles
Mwe tata uwaba mumulu,
ishina lyenu lichindikwe,
Ubufumu bwenu bwise,
ubufwayo bwenu buchitwe,
panonse ngamumulu.
Mutupele ichakulya chesu ichanshiku shonse
Mutubelele Uluse ku masambi yesu,
ngefyo tubelela abanensu abatubifya.
Mwileka tuwile mufibi, lelo tupokololeni kubabifi.
Pantu ubufumu bwenu namaka nobuchindami
fyenu umuyaya no muyaya, Ameni.

9. Lõpupalve

Palvetame:

 • et Sambia hõimud elasid rahus,
 • et Jumal oleks Sambia ja ka Eesti rahva jaoks püha.

Õpetajale lisamaterjal: Pühapäevakoolitund Jumala nimest


Toeta meie tööd

Kõik lastetundide lehel olevad ideed on tasuta allalaetavad.

Samas nõuab sellise töö tegemine tegijatelt aega ning on seotud mitmete kulutustega.

Kui sa oled siit leidnud midagi, mis on sinu kaudu lastele õnnistuseks olnud ja leiad, et selline töö peaks jätkuma, on sul võimalus selle töö toetuseks oma panus anda.

Eesti Lastemisjon MTÜ
A/a: EE302200001120083485, Swedbank

Nukuteater

There are no events.