• info@lastemisjon.ee
 • +372 5665 3521

5. Sinu tahtmine sündigu!

Eesmärgid: Laps mõistab Jumala tahet ja soovib, et Jumala tahe sünniks ka tema elus.

Kuldsalm: “Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal!” (Mt 6:10b)

Piiblitund: Jumal kutsub Moosese (2Ms 3)

Prindi tunnitekst välja (PDF) Lae slaidid alla (PPT)

Misjonikalendri tunnimaterjalide toimkond:
Aive Lohk (EKNK), Kaire Lotamõis (EEVL), Jaana Eskor (EEVL), Egle Hollman (EMK), Titta Hämäläinen (EELK) ja Ülle Kalvik (EEKBKL).


Tunni kava:

 1. Laul: Kiida Jumalat
 2. Laul: Jumala armee
 3. Laul: Jumal mind armastab
 4. Vestlus
 5. Piiblisõnum: Jumal kutsub Moosese
 6. Mäng: Kelle käes pall on?
 7. Mäng: Jumala tahe
 8. Misjoniteema: Bosnia (Jael Puusaag)
 9. Mäng: Kotipüksid
 10. Mäng: Misjonijutuke
 11. Meisterdamine: Pildike tulevikust
 12. Lõpupalve

1. Laul: Kiida Jumalat

Noot

1. Hüppa ja kükita (3x) ja kiida Jumalat!
(käed taeva poole ja lehvita käelabasid)

2. Seisa ühel jalal (3x) ja kiida Jumalat!

3. Hüppa teisel jalal (3x) ja kiida Jumalat!

4. Astu marsisammul (3x) ja kiida Jumalat!

5. Plaksutame käsi (3x) ja kiida Jumalat!

6. Keksi rõõmsalt ringi (3x) ja kiida Jumalat!

2. Laul: Jumala armee

Noot

Ma ei taha relvaga marssida,
(lapsed marsivad ringis, hoiavad üht kätt nii, nagu hoiaks relva)

hobuga tormata,
(ringis väikesed hüpped kahel jalal korraga, käed ette sirutatud, nagu hoiaks hobuse rakmeid)

vaenlasi rünnata (löövad üht kätt vastu teist)

ma ei taha kõrgustest sihtida, (teevad kätega, nagu sihiks automaatpüssiga)

kuid teenin ma Jumala armees, (jäävad ringis seisma tikksirgelt)

just nii! (käsi kõrva äärde sirge käelabaga nagu sõdur „kulpi lööb“)

Teenin ma Jumala armees, just nii! (marsivad ringis ja „just nii“ kohal löövad “kulpi“)
teenin ma Jumala armees, just nii!

Ma ei taha relvaga marssida, hobuga tormata, vaenlasi rünnata.
Ma ei taha kõrgustest sihtida, kuid teenin ma Jumala armees, just nii!

3. Laul: Jumal mind armastab

Noot;  Laul

Jumal (näita näpuga üles) mind armastab, (võta endalt ümber kinni ja kallista)

teda palun ma (käed kokku palvesse)

talle ülistust ma toon (siruta käed üles ja lehvita käelabasid)

siis ta kuuleb mind, (käsi kõrva juurde ja kalluta natuke keha selle kõrva suunas, nagu kuulaks salajuttu)

kui ma palvetan (käed kokku palvesse)

mu Issand vaid sa (tõsta käed aeglaselt üles, nimetissõrmed taeva poole)

4. Vestlus

Kirjuta piiblisalm „Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal“ suurelt tahvlile või pane sõnadega seinale.

Küsi lastelt kas nad teavad öelda, mis on Jumala tahe.

Too näiteid selle kohta, mida me saame Jumalalt paluda:

 • nt. kui su ema on haige, kas saad Jumalat paluda, et ta ema terveks teeks?
 • nt. kui su sõber ei tunne Jeesust, kas saad palvetada, et ta päästetud saaks või on parem lihtsalt ootama, et ta ühel päeval kogudusse tuleks?

Kas sa peaksid Jeesusest rääkima ka teistele?

Kas me saame paluda ka tervete riikide ja rahvaste eest?
Kui praegu nt. tapetakse kristlasi ja isegi lapsi usu pärast Iraagis, Aafrikas ja mujal, siis kuidas sa saaksid nende eest palvetada? Kas saad paluda Jumala tahet ka oma ellu või ainult siia maa peale?

5. Piiblisõnum: Jumal kutsub Moosese

“Kuidas on see võimalik? Põõsas põleb ja ei põle ära!”

Seda imet nägi Hoorebi mäe juures üks mees, kes oli juba nelikümmend aastat olnud kõrbes lammaste karjane. See mees polnud mitte alati olnud karjane. Ta oli üles kasvanud Egiptuse vaarao palees, oli kogenud rikkust ja vägevust ning saanud väga korraliku hariduse.

Miks ta siis nüüd siin hoopis lambaid karjatas ja mis ime selle põõsaga oli?

Selleks, et seda teada saada, läheme natuke veel ajas tagasi.

Kas keegi oskab juba arvata mis selle mehe nimi võiks olla? Jah, Mooses.

Kui Mooses ise oma elule tagasi vaatas, võis ta selgesti näha seda, kuidas Jumal oli teda juhtinud ning kuidas Jumala tahe oli tema elus imeliselt teoks saanud.

Moosese ema ja isa olid juudid ning seega ka ta ise oli juut. Kuidas siis nüüd juudi laps, keda egiptlased tegelikult hävitada tahtsid, hoopis egiptuse vaarao kotta sattus? Jumal teeb imesid.

(Slaid 4) Vaarao käsk oli, et kõik juudi lapsed tuleb tappa. Moosese ema soovis oma poega päästa ja pani ta pigitatud korvi sisse jõe peale.

(Slaid 5) Jumala tahe oli see, et vaarao tütar leiaks Moosese ja ta enda kasvatada võtaks. Nii sündiski.

(Slaid 6) Moosesest kasvas noor ja ilus Egiptuse prints, kes oli harjunud elama rikkuses ja õppinud rahvast valitsema.

(Slaid 7) Kuid Jumala tahe oli ka see, et Mooses sai ühel päeval teada tõe oma päritolu kohta – ta oli juut ja mitte egiptlane.

Juudina hoolis ta juutidest ning astus nende kaitseks välja.

(Slaid 8) Seepärast oli ta sunnitud ka oma uhkest elukohast põgenema kõrbesse, kus ta abiellus ning kus temast sai lammaste karjane.

(Slaid 9) Ja nüüd nägi ta ühel päeval põlevat põõsast ning mis veel imelisem – ta kuulis Jumalat ennast rääkimas.

(Slaid 10) Jumal ütles Moosesele: “Ma olen küllalt näinud oma rahva viletsust, kes on Egiptuses, ja ma olen kuulnud nende kisendamist sundijate pärast; seetõttu ma tean nende valu. Tule nüüd, ma läkitan su vaarao juurde, ja vii mu rahvas, Iisraeli lapsed, Egiptusest välja!” (2Ms 3:7,10)

Moosesest pidi saama Iisraeli rahva juht ning ta pidi minema Egiptusesse tagasi ning kaks miljonit juuti sealt ära tooma. Selline ülesanne tundus Moosese jaoks liiga suur. Kuid Jumal lubas olla temaga ja kuna Mooses oli lõpuks valmis täitma Jumala tahet, sai Jumal tema kaudu Egiptuse orjusest vabastada terve juudi rahva.

Me saame Jumala tahet paluda oma ellu. Mis te arvate, kas Jumal tahab, et me elame lihtsalt oma elu nii, nagu ise tahame või peaksime küsima Jumala käest, mida Tema tahab, et me oma eluga teeksime?

Piiblist loeme, et Jumalal on parim plaan iga inimese jaoks. Jeesus ütles koguni, et mitte igaüks, kes koguduses käib ja Jeesust usub, ei saa taevakoju peale surma, vaid need, kes teevad Isa Jumala tahtmist siin maa peal.

(Slaid 11) Jeesus Ketsemanis

Mõelge, mis oleks juhtunud, kui Jeesus poleks ristile läinud me pattude pärast, sest ka tema kartis, teades, et ta peab hirmsat surma surema. Kui ta poleks seda teinud, siis mitte ükski inimene ei saaks oma patte andeks! Tänu sellele, et Jeesus otsustas teha Isa tahet, oleme meie täna Taevase Isa lapsed, rõõmsad ja vabad. Samuti on seda miljonid inimesed, kes usuvad Jeesusesse!

Jumal tegi Jeesuse jälle elavaks ja Jeesuse tahe on, et miljonid inimesed maailmas usuvad Temasse ja saavad vabaks pattudest, alkoholist, suitsetamisest, kurjusest, haigustest ja kõigest halvast ning hakkavad ka teistele temast rääkima.

Jumal ei anna meile täna nii suurt ja rasket ülesannet nagu see oli Moosesel või Jeesusel, kuid kindlasti on Jumalal meie igaühe jaoks olemas plaan, mida tema tahab meie elus teha.

Kui sina tahad olla Jumala sõber ja näha Jumala suuri asju oma elus ja sinu palvete kaudu ka teiste elus sündimas, siis pead olema valmis ütlema talle: Sinu tahe sündigu minu elus!

6. Mäng: Kelle käes pall on?

Lase lastel seista ringis tihedalt üksteise kõrval. Ise seisa ringi keskele.

Lapsed annavad selja tagant käest kätte väikest palli nii, et õpetaja ei näeks, kelle käes pall parajasti on.

Kui õpetaja ütleb „STOPP!“, tõstavad kõik käed üles. Kelle käes on pall, vastab õpetaja küsimusele Jumala tahte ja Moosese loo kohta.

Küsimused:

 • Kas Mooses teadis vaarao lossis elades Jumala tahet? Miks?
 • Kellena Mooses töötas palju aastaid?
 • Kuidas Jumal teda kutsus?
 • Kas Mooses oli kohe nõus Jumala tahet tegema? Miks?
 • Kuidas Mooses end tundis, kui Jumal talle oma tahtest rääkis?
 • Kes tegi suuri imesid, kas Mooses või Jumal Moosese kaudu?
 • Kas ka sina saad suuri imesid kogeda, kui teed Jumala tahet?
 • Mida sa saad teha siis, kui sul on probleeme valetamisega?

Kui laps ei oska vastata, siis teised lapsed võivad vastata ja kui keegi ei tea, õpetaja seletab ja küsib mõne aja pärast ringis sama küsimuse uuesti.

7. Mäng: Jumala tahe

1. variant: Õpetaja võtab ükshaaval sõnu ja näitab lastele, kes peavad ütlema, kas see on Jumala tahe.

2. variant: Moodusta kaks võistkonda ja anna mõlemale grupile sama arv samu sõnu (võiksid olla erinevat värvi paberil – nt ühel grupil sinisel ja teisel punasel paberil, et hiljem oleks kergem eristada), mis on kokku volditud, et nende sisu kohe näha poleks.
Aseta ruumi teise otsa kaks tooli: ühel silt JUMALA TAHE ja teisel silt EI OLE JUMALA TAHE.
Lapsed peavad ükshaaval jooksma õige toolini ja panema oma sõna sinna.  Punkte saab nii kiiruse eest, kui ka selle eest, kas sõnad on õigesti pandud.

SÕNAD: PÄÄSTMINE, TERVIS, HAIGUS, KURJUS, VÄGIVALD, SÕJAD, ÕNNETUSED, VAESUS, RIKKUS, NÄLG, RÕÕM, RAHU, ARMASTUS, JULGUS, ARGUS, VALETAMINE, AUSUS, TEISTELE JEESUSEST RÄÄKIMINE, PALVETAMINE, PIIBLI LUGEMINE, SÕNAKUULMINE jne.

8. Misjoniteema: Bosnia (Jael Puusaag)

Saame tuttavaks misjonikalendrist ühe misjonäri ja tema eluga ning saame teada, kuidas tema mõistis Jumala tahet oma elus ja elas selle järgi. Jumala tahte järgi elamine võib olla sinu jaoks nagu põnevaim seiklusfilm, mida sa poleks unes ka osanud näha.

(Slaid 12) Jael Puusaag on olnud Bosnia-Hertsogoviinas misjonär 15 aastat. Ta igatses teistele rääkida Jeesusest ja käis mitu korda teistega koos välismaal inimesi aitamas ning neile Jeesusest rääkimas, kuid ei teadnud täpselt, mida ta oma elus tegema peaks.

Kui ta oli 19 aastane, ütles Jumal talle palves: „Mine Bosniasse!“

Jael ei teadnud sellest maast midagi ega polnud isegi mõelnud selle peale. Ta küsis Jumala käest, et kuidas nii ja Jumal vastas talle: „Kui mina annan sulle ülesande, siis ma annan sulle ka vajaliku jõu, panen oma sõnad sulle suhu ja hoolitsen su eest! Sa hakkad aitama inimesi Bosnias!“

Jael palus siis: „Jumal, anna mulle selleks armastust!“

Ja Jumal vastas: „Ma olen sulle andnud ja annan veel!“

Jael lõpetas ülikooli ja Rootsis aastase Piiblikooli ning läks siis misjonärina Bosniasse, kus koges kohe, et on õiges kohas. Nüüd on ta seal juba kaua inimesi aidanud ja neile Jeesusest rääkinud. Sinna on tekkinud kogudus ja Jael on selle juhiks. Nende piirkonnas elavad põhiliselt moslemid.

Bosnias võib ükskõik kellele ilma ette teatamata külla minna ja siis peab külas olema vähemalt kaks tundi, muidu pererahvas solvub. Külaskäik on märk sellest, et sa hoolid teistest ja võtad aega nende jaoks. Alati pakutakse kohvi, mis on väikses tassis ja väga kange, suhkrutükki peab peale hammustama. Palju tehakse magusaid saiakesi suhkrusiirupiga. Kellasid ja kalendreid neil pole ja üksteisel külas käiakse tihti.

Pered on vaesed, aga alati aidatakse üksteist ja laenatakse raha.

Rahvustoit: lahtisel tulel grillitakse lambatall ja süüakse valge saia ja lehtsalatiga, kodutoidus palju ube ja kartulit.

Kui küla peal keegi hakkab akordioni või saksofoni mängima, läheb kohe tantsuks lahti.

Bosnias kantakse kottpükse: umbes kümme meetrit on nööriga keskelt kokku tõmmatud ja näevad naljakad välja.

Ükskord oli Jael uusaastaööl ühel perel külas. Kuna ta oli aukülaline, toodi kombe kohaselt tema ette küpsetatud vasikapea, mis talle otsa vahtis. Ta pidi sealt ära sööma silmamunad ja pool aju. Jael õnnistas toitu, palus Jumala abi, naeratas ja sõi, et mitte neid inimesi solvata, sest nende maal on see nagu austusavaldus. Hiljem on ta küll sellistest toitudest keeldunud. Nii et juhtub ka naljakaid ja põnevaid asju!

Jaeli koguduses on inimesi erinevatest rahvustest ja kõik on koos nagu üks pere.

Vaata Jaelist ja Bosniast lisa ka siit:

11. Armasta oma ligimest

9. Mäng: Kotipüksid

Teeme Bosnia kotipüksid! Mitu meetrit riiet (nt. kardin või õhuke tekk, mille ülaosast nöör läbi traageldada, nii et nööri saab tõmmata)

Kaks võistkonda peavad end nii seelikusse mahutama, et kui seelik vöökohal nööriga kokku tõmmata, jääb vaba nööri teise võistkonna omast rohkem üle või siis, kui lapsi on rohkem, võidab see võistkond, kellel õnnestub kõige rohkem lapsi seeliku sisse paigutada.

10. Mäng: Misjonijutuke

Saab teha kas võistkondadena või kõik koos.

Laual on sõnad tagurpidi pööratud: jalgratas, lennuk, vasikapea, pirukas, kottpüksid, kartulid, lõõtspill, kogudus, Piibel (2X), palvetamine, metsikud inimesed, sibul, maja. Veel parem, kui neist oleksid olemas pildid.

Õpetaja on teinud valmis jutu, kuhu jätnud sisse lüngad. Iga laps võtab ühe sõna ja asetab selle jutu sisse õigesse lünka. Kui teha 2 võistkonda, siis kummalegi samad jutud samade lünkade ja sõnade või piltidega. Lapsed jooksevad kordamööda, võtavad tagurpidipööratud pildi või sõna ja asetavad selle nende arvates sobivasse lünka jutukeses. Teised lapsed, kes pärast jooksevad ja oma sõna panevad, ei tohi teiste pandud sõnu või pilte ümber paigutada; kes saab kiiremini, pärast loeb kumbki võistkond (nende esindaja) jutu ette ja kõik saavad näha kokkupandud jutukest.

Jutt võiks olla naljaka tooniga, nt.

JAEL TÕUSIS HOMMIKUL JA AVAS OMA ………, LUGES SEDA JA ………….

JUMAL ÜTLES TALLE: „MINE BOSNIASSE!“ JAEL ÜTLES: „MA POLE SEAL KÄINUD! MA KARDAN! ÄKKI ON SEAL ……………. JA NAD SÖÖVAD AINULT ………….! JUMAL ÜTLES: „MINA ANNAN SULLE KÕIK, MIDA VAJA! MINE!“ JAEL ISTUS ……………… JA LENDAS BOSNIASSE. JUMAL ANDIS TALLE SEAL ILUSA …………………… , KUS ELADA JA ……………….., MILLEGA KÜLADES SÕITA. TA PANI ENDALE SELGA SUURED …………………………..

JA LÄKS KÜLLA, KUS PAKUTI KOHVI JA MAGUSAT …………………… SIIS TOODI LAUALE ……………………., MIS JÕLLITAS JAELILE OTSA. KUI KÕHT OLI TÄIS, VÕTTIS PEREMEES ……………………. JA HAKKAS SELLEL MÄNGIMA, NII ET KÕIK HAKKASID TANTSIMA.

JAEL VIIS VAESTELE INIMESTELE ……………………….., ET NAD SAAKSID KÕHUD TÄIS SÜÜA JA RÄÄKIS NEILE JEESUSEST. VARSTI TULID INIMESED JUMALA JUURDE JA TEKKIS ………………………………, KUS KÕIK SAID ………………………LUGEDA, PALVETADA JA JUMALAT KIITA. KÕIK OLID RÕÕMSAD!

Sõnad lünkadesse õiges järjekorras: Piibli, palvetas, metsikud inimesed, sibulat, lennukisse, maja, jalgratta, kottpüksid, saiakest, vasikapea, lõõtspilli, kartulit, kogudus, Piiblit.

Õpetaja saab vastavalt rühma suurusele teha pikema jutu rohkemate sõnadega.

Kokkuvõte: Samuti nagu oli Moosese, Jeesuse ja Jaeli elu jaoks Jumalal plaan, on temal ka sinu elu jaoks plaan. Küsi Jumalalt palves, mida Tema tahab, et sa oma elus teeksid. Selleks anna kogu oma elu Jumala kätte ja ära karda, sest Jumalal on sinu jaoks parim plaan. Jumal on juba pannud sinu sisse õiged igatsused ja soovid, nt. mõni laps tahab juba väiksena arstiks saada ja suureks saades õpibki palju aastaid ülikoolis ning saab heaks arstiks, kes aitab palju inimesi ja kellele meeldib tema töö.

Võib-olla sa tahad saada loomaaia direktoriks. Või jalgpalluriks, või õpetajaks, või juuksuriks? Küsi palves, millise töö jaoks Jumal sind loonud on ja mis on Tema tahe ning hakka siis selles suunas liikuma ja tee Jumala tahet.

11. Meisterdamine: Pildike tulevikust

Iga laps joonistab pildi sellest, kes ta tulevikus tahaks olla ja kirjutab sinna alla kirjakoha: “Sinu tahe sündigu nagu taevas, nõnda ka minu elus!”

12. Lõpupalve

Paluge koos lastega:

 • Jumala lahendusi maailma probleemidesse,
 • rohkem Jeesusest kuulutajaid maailma,
 • Ukraina sõja pärast, kannatavate kristlaste pärast islamimaades,
 • Jaelile tarkust koguduse juhtimiseks ja Jumala armastust ta töösse ja et rohkem inimesi Bosnias leiaks Jeesuse,
 • Jumal näitaks meile, mis on Tema tahe meie elu jaoks ja aitaks meil teha Tema tahet.

Toeta meie tööd

Kõik lastetundide lehel olevad ideed on tasuta allalaetavad.

Samas nõuab sellise töö tegemine tegijatelt aega ning on seotud mitmete kulutustega.

Kui sa oled siit leidnud midagi, mis on sinu kaudu lastele õnnistuseks olnud ja leiad, et selline töö peaks jätkuma, on sul võimalus selle töö toetuseks oma panus anda.

Eesti Lastemisjon MTÜ
A/a: EE302200001120083485, Swedbank

Nukuteater

There are no events.