• info@lastemisjon.ee
 • +372 5665 3521

Eesmärgid: Lapsed mõistavad, et Püha Vaimul on vägi, mis toob nende elus esile muutusi ning ka nemad saavad julgelt jagada oma sõpradele head sõnumit.

Piiblitund: Jh 18:15–27 ja Ap 1:4–12 ja 2:1-41
Peetrus, kes alguses kartis ja salgas Jeesust, sai pärast Püha Vaimu tulekut ja Püha Vaimuga täitumist nii julgeks, et jutlustas avalikult karistust kartmata ja 3000 inimest andis oma elu Jeesusele. Tekkis maailma kõige esimene kristlik kogudus!

Piiblisalm: „Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.“ (Fl 4:13)

Prindi tunnitekst välja (PDF) Lae slaidid alla (PPTX)

Misjonikalendri tunnimaterjalide toimkond:
Aive Lohk (EKNK), Kaire Lotamõis (EEVL), Jaana Eskor (EEVL), Egle Hollman (EMK), Titta Hämäläinen (EELK) ja Ülle Kalvik (EEKBKL).


Tunni kava:

 1. Laul: Las Su tahe (T. Lige)
 2. Laul: Minge kõike maailma (Juhhei)
 3. Piiblitund: Vägi ja au
 4. Mängud: Õhupallikogumine; Õhupallijooks; Õhupalli puhumine
 5. Misjonilugu: Püha Vaimu vägi
 6. Mängud: Mündimäng; Taskulamp; Vangi vabastamine
 7. Kuldsalm: Fl 4:13
 8. Meisterdamine: Küünlaalus
 9. Laul: Valguses säragu
 10. Lõpupalve

1. Laul: Las Su tahe

Laul

Las Su tahe sündida siin paigas, Sina oled A ja O.
Las Su tahe sündida ses paigas, et see au Su nimel tooks.

Las kõik inimlik, mis on ses paigas, kaoks, et Sa võiks särada,
Sinu au ja suurust me igatseme kogeda

Las Su au, las Su suurus särab siin me keskel nüüd.
Las Su au, las Su suurus ilmuda me keskel nüüd.

2. Laul: Minge kõike maailma (Juhhei)

  

Viis siin  Noot siin

Nii palju aastaid tagasi väike rühm siis käsu sai
saladust ja valgust viia sinna, kus pime veel.
See rühm nii innukalt siis läks, hoidis kokku nagu üks
ja sama matka teha saame nende jälgedes.

Minge kõike maailma taevaleiba jagama,
Jeesus andis teha töö nii imelise.
Minge kõike maailma armastusest rääkima,
Jeesus andis teha töö ja me teemegi.

On rukkileiba lõputult, maailm näib nii tohutu,
miks ei jätku seda toitu alati kõigile?
On pahatihti juhtunud, et mõnel lapsel täis on suu,
kuid teiste leivad iialgi ei jõua pärale

Minge kõike maailma…

Nüüd kahtlemine lõpeta, kott nüüd selga upita
ja kuhu issand juhatab, siis sinna läheme,
küll vastu peame külmale ja teineteisest hoolime
ja kõik siis sinna lõpuni minna koos me jaksame.

Minge kõike maailma…

3. Piiblitund: Vägi ja au

Kui palju oli Jeesusel õpilasi? Kui mitmeid sa oskad nimetada?

Jeesuse jüngrid olid oma iseloomu ja tegutsemisjulguse poolest väga erinevad – nii nagu meiegi oleme igaüks omamoodi.

Peetrus oli oma iseloomult juhtija. Ta tegutses kiiresti ja mõnikord ka mõtlematult. Paljudes kirjakohtades näeme, kuidas Peetrus oli tegevuse algataja või üleskutse esitaja. Nii ka tänastes kirjakohtades.

Kui Jeesus oli vangistatud, läks Peetrus koos teise jüngriga (ilmselt Johannesega) vaatama, mis Jeesusest edasi saab. Ta lihtsalt ei suutnud rahulikult olla ja oodata.

Ülempreestri hoovis tundsid inimesed Peetruse ära ja said aru, et ta on Jeesuse sõber. Kui nad hakkasid seda Peetruse käest küsima, ehmus mees ära ja ja ütles neile kõigile, et ta ei ole Jeesuse jünger ning et ta ei tunne Jeesust.

Miks ta sinu arvates niimoodi käitus? Ilmselt ta kartis, et ka tema võetakse kinni ja hakatakse küsitlema. Pärast Jeesuse surma kartsid kõik jüngrid, et ka nemad tapetakse ära.

Kuidas võis Peetrus ennast tunda pärast neid vestlusi lõkke juures? Ta oli olnud alati nii kindel endas ja selles, et tema kaitseb Jeesust ja on Jeesuse poolt, ja nüüd oli ta teeselnud, et ta ei olegi Jeesuse sõber. Ta oli käitunud nagu mõni argpüks…

Kui Jeesus suri, olid nii Peetrus kui kõik teised jüngrid olid väga õnnetud. Nad ei teadnud, mida teha. Siis aga tõusis Jeesus surnuist üles! Alguses oli neil seda raske uskuda, aga kui Jeesus ennast neile näitas, ei saanud nad enam mitte uskuda. Nad olid väga rõõmsad! Samas oli kõik uus, sest Jeesus enam ei rännanud ja ei elanud koos nendega nagu varem.

Mõne aja möödudes said jüngrid Jeesuselt teada oma ülesande (Ap 1:8). Peale seda läks Jeesuse üles taevasse. Aga ta ei jätnud jüngreid omapäi tegutsema, vaid saatis neile Püha Vaimu.

Sellest, kuidas Püha Vaim maailma tuli ja mis sellele järgnes, loeme Apostlite tegude teisest peatükist. See oli võimas sündmus. Püha Vaim aitas jüngritel mõista Jeesuse õpetust, Tema elu, surma ja ülestõusmise tähendust ja andis neile julguse ka sellest teistele rääkida. Nad ei kartnud enam.

Väga selgesti näeme seda muutust Peetruse juures. Peetrus ei olnud enne olnud suur kõnemees, kuid nüüd pidas ta ilma igasuguse hirmuta maha pika jutluse. Pärast seda jutlust ristiti 3000 inimest (see võis olla ka rohkem, sõltuvalt sellest kas see number sisaldas ainult mehi või ka nende perekonnaliikmeid) ja sündis esimene kristlik kogudus.

Õpetajale: Sellest, mida Jeesus Püha Vaimu kohta ütleb, on rohkem kirjas Jh 14:15-29 ja Jh 16:4-15.

Püha Vaim tegutseb maailmas ka täna. Seda praegust aega kutsutakse kiriku ajaks või Püha Vaimu ajaks. Püha Vaim tegutseb seal, kus inimene hakkab uskuma Jumalasse ja Teda usaldama. Tema tööd on näha seal, kus inimesed tulevad Jumala nimel kokku, kus palvetatakse, kus armastatakse Jumalat ning üksteist ja kus hoolitakse. Tema on Jumala ligiolu maailmas praegu.

Jeesusesse uskujatele annab Jumal oma Püha Vaimu väe, et me tunnetaksime Jumala ligiolu, suudaksime Teda usaldada, kuuleksime Tema häält ja teeksime Tema tahtmist.

Püha Vaimul on mitu nime: Lohutaja, Tõe Vaim, Rahu Vaim… kõik nimed kirjeldavad Tema olemust ja mõju meis ja maailmas. Püha Vaim on selleks, et Ta valgustaks ja näitaks meile Jeesust, nagu särav projektor valgustab seda, mille poole see on suunatud. Püha Vaim annab ka meile julguse ja oskuse rääkida teistele Jeesusest isegi siis, kui meile endale võib tunduda, et me ei oska.

Püha Vaimu olemust ei ole võimalik lõpuni kirjeldada. Mõned näited ehk aitavad Tema toimimisest paremini aru saada.

Püha Vaimu vägi on nagu elekter, mis paneb lambipirni põlema (demonstreeri lastele). Elekter on nähtamatu, aga sa võid tunda ja näha, mida see teeb, kui lülitad lambi põlema.

Püha Vaim toob meisse muutuse, et võime suhtuda hästi ja armastusega teistesse inimestesse, olla neile ligimeseks.

Püha Vaimu võib võrrelda ka õhuga, mis täidab õhupalli. Ilma õhuta on õhupall ainult tühi kest (näita lastele tühja õhupalli) ning pole päris see, milleks see on loodud. Aga kui sinna puhuda õhku ja veel rohkem õhku, muutub see üha ilusamaks ja sellega saab vahvaid asju teha (puhu erksat värvi pall täis, pane sõlm peale ja põrgata mõnele lapsele).

Jumal ütleb Piiblis, et Ta tahab olla inimesega ühenduses. Püha Vaim on see, kes selle ühenduse Jumala ja inimese vahele loob. Tema tekitab igatsuse Jumalaga suhelda ja Temaga koos elada, tegutseda ning Tema tahet otsida.

Kui räägid teistele Jeesusest, siis Püha Vaimu abiga oskad seda õigesti teha – Püha Vaim ongi see, kes äratab inimeses usu ja usalduse Jumalasse.

4. Mängud: Õhupallikogumine, Õhupallijooks, Õhupallu puhumine

Õhupallikogumine

Lapsed puhuvad enne mängu täis igaüks ühe õhupalli.

Jaga ruum nööri abil pooleks (pane nöör maha või lase kahel lapsel nööri hoida) ja lapsed kaheks võistkonnaks. Anna igale lapsele kätte A4 paber. Viska keskjoonel pallid ükshaaval õhku ja lase lastel paberilehe abiga õhupallid oma poolele saada. Võidab see grupp, kelle poolel on lõpuks rohkem õhupalle.

Õhupallijooks

Kui lapsi on rohkem ja ruum suurem, saab teha õhupallijooksu. Võistkonnad peavad jooksma ükshaaval ümber kohtuniku, enda ees õhupalli põksides (kätte seda ei tohi võtta). Laps, kes on palliga oma tiiru teinud, annab selle üle järgmisele võistlejale. Võidab see grupp, kes kõige varem oma õhupallijooksu lõpetab.

Õhupallide puhumine

See mäng sobib väiksemale lastegrupile.  Anna igale lapsele mitu tühja õhupalli. Kahe minuti jooksul tuleb lastel võimalikult palju õhupalle täis puhuda. Pane neile näidiseks üks täispuhutud õhupall, et nad näeksid kui suureks pall puhuda tuleb.

5. Misjonilugu: Püha Vaimu vägi

T. L. Osborn on üks väga kuulus jumalamees, kelle koosolekutele kogunes tuhandeid inimesi. Osborn kuulutas neile päästesõnumit Jeesusest ning paljud palusid oma patud andeks ja võtsid Jeesuse oma Päästjaks vastu. Nad ütlesid lahti nõidusest ja teistest sõltuvustest. Siis palvetas Osborn haigete eest ja Jeesus tegi väga paljud neist terveks.

Kui Osborn oli noor kristlane, igatses ta kogu südamest teenida Jumalat. Ta tundis, et peab minema araabiamaadesse moslemitele Jeesusest rääkima. Nad läksid koos naisega sinna ja püüdsid moslemitele rääkida Jeesusest, aga keegi ei uskunud. Talle öeldi: “Sinul on Piibel ja meil Koraan, mõlemad näevad samasugused välja. Sina usud Piiblit ja meie Koraani ja me jõuame mõlemad Jumalani. Miks me peame sinu Jeesusesse uskuma?”

Osborn tuli naisega Ameerikasse tagasi ja oli pettunud, et keegi Jeesuse juurde ei tahtnud tulla. Ta hakkas palvetama ja Jumalat otsima. Siis sai ta selguse, et peab näitama teistele rahvastele Jumala Püha Vaimu väge ja hakkama esmalt palvetama nende haigete eest, et Jeesus saaks nad terveks teha. Siis nad usuvad ka Jeesusesse, sest nende Allah ja Koraan, millesse nemad usuvad, ei suuda neid terveks teha ega aidata. Nii nad saaksid aru, mis on õige ja mis vale.

Nii Osborn tegigi. Nad läksid naisega tagasi sinna maale. Osborn tegi, nagu Jumal oli talle öelnud ja hakkas palvetama haigete eest ja Jeesus tegi nad terveks. Siis levis kiiresti uudis, et selle mehe abil saavad haiged terveks. Ka paljud terved inimesed tulid seda imet vaatama ja Osborni kõnet kuulama. Osborn kuulutas neile meeleparandust pattudest ja päästest Jeesuses, misjärel paljud andsid oma elu Jeesusele ja tekkis palju kristlikke kogudusi.

Jumal kasutas teda, et päästa kümneid tuhandeid ja vabastada neid pattudest. See algas sellest, et ta kuulas Püha Vaimu häält ja järgis Jumala juhtimist. Kõige selle kaudu sai Jumala ja Jeesuse nimi nendes maades austatud ja Jumal sai vabastada palju moslemeid araabiamaades.

Samuti tahab Jumal kasutada ka igaühte meist, et võiksime olla teistele tunnistuseks Jeesusest ja nad saaksid meie abil õppida Teda tundma.

Osborni loost näeme ka seda, kui oluline on palvetada teiste eest – ka nende eest, kes ei pruugi olla meie vastu väga väga sõbralikud. Jumal suudab teha palju rohkem, kui me isegi oskame ette kujutada.

6. Mängud: Mündimäng, Taskulamp, Vangi vabastamine 

Mündimäng

Lapsed seisavad ringis ja annavad selja taga käest kätte münti (soovitavalt ühe- või kaheeurone). Ringi keskel on äraarvaja. Kui ta mingi hetk ütleb „stop“, peavad lapsed oma rusikas käed ette sirutama. Ringi keskel olija peab ära arvama, kelle käes münt on. Kui ta arvab õigesti, läheb laps, kelle käes münt oli, ise ringi keskele arvama. Kui ta ära ei arva, jääb ta ringi keskele arvajaks edasi ja münti antakse selja taga käest kätte edasi, kuni tuleb  järgmine „stop“.

Taskulamp

Kaks võistkonda seisavad rivis näoga vastamisi üksteise kõrval ja annavad selja tagant käest kätte kahte AA patareid. Viimase lapse ees tühi taskulamp. Kui patareid temagi jõuavad, peab ta patareid lambi sisse panema ja selle põlema lülitama. Võidab grupp, kes oma lambi enne põlema saab.

Vangi vabastamine

Jaga lapsed kahte gruppi. Kummastki grupist valitakse üks laps, kes seotakse ühesuguselt risti-rästi lõngaga kinni. Õpetaja peaks lõnga ümber lapse mässima piisavalt, et oleks, mida harutada ja kummalegi ühepalju, käed-jalad kinni, nii et laps ei saa liigutada.

Õpetaja seletab samal ajal lahti, et ilma Püha Vaimuta me oleme oma hirmu ja teadmatuse vangid, aga Tema vabastab meid hirmust ja liigsest põdemisest.

Siis antakse mõlemale võistkonnale pliiats ja käskluse „läks“ peale peavad nad lõnga vangi ümbert lahti siduma pliiatsi ümber. Võidab grupp, kes enne oma vangi vabastab.

7. Kuldsalm: Fl 4:13

Kirjuta enne tundi piiblisalmi iga sõna eraldi paberiribale. Tee vastavalt laste arvule mitu piiblisalmi komplekti (2-4 komplekti).

Jaga lapsed 2-4 gruppi ja anna igale grupile üks piiblisalmikomplekt. Lase neil aja peale sõnadest piiblisalm kokku panna.

Vestlus: Mis oli selle ülesande juures kõige raskem? Meie elus võib sageli tulla ette olukordi, kus me mõtleme, et seda me kindlasti ei oska, ei suuda või ei taha teha. Näiteks koolitööde tegemine, nõude pesemine, toa koristamine jne. (Lase lastel seda nimekirja täiendada.)

Jumal on oma Sõnas öelnud, et Tema on see, kes teeb meid oma Püha Vaimu kaudu vägevaks. Tema saab anda meile julguse, tarkuse, kannatlikkuse, püsivuse jne.

Ütleme igaüks seda salmi iseendale. Ja ütleme seda ka oma sõbrale: “Sa suudad kõik tema läbi, kes teeb sind vägevaks.”

8. Meisterdamine: Küünlaalus

Vajalik: voolimissavi, küünlad.

Iga laps saab küünla ja voolib selle järgi endale meelepärase küünlaaluse. Peale kuivamist, saavad nad alused koju kaasa võtta.

9. Laul: Valguses säragu

Laul

Kõik, kes on päästetud – valguses säragu
Kõik, kes on päästetud – valguses säragu
Kõik, kes on päästetud – valguses säragu
Valguses säragu, säragu!

Ei seata küünalt varjule – valguses särab see
Ei seata küünalt varjule – valguses särab see
Ei seata küünalt varjule – valguses särab see
Valguses särab see, särab see!

Saatan püüab rikkuda kõike, mis valguses
Saatan püüab rikkuda kõike, mis valguses
Saatan püüab rikkuda kõike, mis valguses
Valguses särame, särame!

10. Lõpupalve

Issand Jeesus, aita mul olla Sinu järgija ja anda kogu oma elu Sinu kätte. Ma tahan otsida Sind kogu oma südamest ja soovin, et Sa saaksid mind kasutada.

Palun anna mulle oma Püha Vaimu, täida mind oma rõõmu ja armastuse ja julgusega, et ma võiksin elada õigesti ja rääkida teistele Jeesusest, palvetada haigete eest ja nad saaksid terveks.

Kallis Püha Vaim, täida mind ja aita mul elada iga päev koos Sinuga, et minu elu läbi saaks paljud tundma Jeesust ja mu elu võiks tuua Sulle au. Aamen.


Toeta meie tööd

Kõik lastetundide lehel olevad ideed on tasuta allalaetavad.

Samas nõuab sellise töö tegemine tegijatelt aega ning on seotud mitmete kulutustega.

Kui sa oled siit leidnud midagi, mis on sinu kaudu lastele õnnistuseks olnud ja leiad, et selline töö peaks jätkuma, on sul võimalus selle töö toetuseks oma panus anda.

Eesti Lastemisjon MTÜ
A/a: EE302200001120083485, Swedbank

Nukuteater

There are no events.