• info@lastemisjon.ee
  • +372 5665 3521

Lõpupalve

Print Friendly, PDF & Email
Sama tähtis nagu alguspalve on väga oluline tunni läbiviimises ka lõpupalve. See pole mitte ainult tunni lõpu märguandeks, vaid see annab sulle võimaluse rõhutada veel kord tunnis õpitut. Lapsed kogevad tunni sidet tegeliku eluga, kui see on ka osa lõpupalvest.

Lõpupalve peaks olema lühike. Pea meeles, et lapsed soovivad juba oma päeva järgmiste tegevustega edasi minna ning ei suuda ilmselt vaikselt pika palvega kaasas olla.

Lõpupalve peaks sisaldama…:

  1. … tänu Jumalale võimaluse eest kuulda Tema Sõna ja õppida sellest.
  2. … tunni rakendust. Näiteks kui tunni teemaks oli “Kiusatused”, võiksid paluda Püha Vaimu abi igaühele, kes järgneval nädalal kiusatusse satub.
  3. … palvet laste turvalisuse ja tervise pärast.
  4. … palvet, et teised võiksid meie elus Jeesust näha.

Copyright 2014 Kids Sunday School Place, Inc.
Used by permission www.kidssundayschool.com
Tõlge: Eesti Lastemisjon


Toeta meie tööd

Kõik lastetundide lehel olevad ideed on tasuta allalaetavad.

Samas nõuab sellise töö tegemine tegijatelt aega ning on seotud mitmete kulutustega.

Kui sa oled siit leidnud midagi, mis on sinu kaudu lastele õnnistuseks olnud ja leiad, et selline töö peaks jätkuma, on sul võimalus selle töö toetuseks oma panus anda.

Eesti Lastemisjon MTÜ
A/a: EE302200001120083485, Swedbank

Nukuteater

There are no events.