• info@lastemisjon.ee
  • +372 5665 3521

2. Hoia oma sõpru

Print Friendly, PDF & Email
Õpetussõnade tarkus: 1. Juhised ja käsud; 2. Hoia oma sõpru; 3. Laiskade tee

EESMÄRK: Lapsed mõistavad kui oluline on omale sõpru targalt valida ning kuidas nad võivad olla oma sõprade poolt nii halvas kui heas suunas mõjutatud.

TEEMAD: Valikud, sõprus, mõjutamine, suhted, tarkus

LASTE SAABUMINE (10 min)
Minu sõbrad (Tegevus)

Anna igale lapsele koopia lehest “Minu sõbrad”. Kui nad on lehed ära täitnud, lase neil lehe teisele poole oma nimi kirjutada ja kogu lehed kokku. Neid on sul hiljem tunni käigus vaja.

ALGUSPALVE JA ÜLISTUS (5 min)
Vajad abi? 

PIIBLISALM (12 min)

Kes tarkadega läbi käib, saab targaks, aga kes alpidega seltsib, selle käsi käib halvasti. ” (Õpetussõnad 13:20)

Jaga lapsed kahte gruppi. Anna mõlemale grupile piiblisalm sõnade kaupa lahti lõigatuna ja lase neil aja peale piiblisalm kokku panna.

Kui salmid on kokku pandud, lase ühel grupil mõelda, mida tähendab nende jaoks tarkadega läbi käimine ja millised tulemused sellel võivad olla. Teisel grupil lase arutleda, mida tähendab alpidega seltsimine ja millised tagajärjed sellel nende elus olla võivad.

Võtke suurde ringi ja hakake salmi sõna haaval järjest ütlema. Tehke nii salmile mitu ringi peale.

Nüüd võib ka väikese võistluse korraldada – salmi öeldakse järjest kiiremini ja kes eksib, langeb mängust välja.

PIIBLI LUGEMINE JA VESTLUS (15 min)
Sissejuhatus: Kõigil on sõbrad. Need on kas sinu naabrid, koolikaaslased või sinu perekond. Sõbrad toovad meie ellu palju rõõmu, sest me saame teha koos nendega palju toredat – mängida, teha sporti, vaadata filme ja lihtsalt niisama koos olla. Sõbrad on mõnikord olemas ka siis, kui me abi vajame või oled sina oma sõbra jaoks olemas siis, kui tal on mingi probleem. Mõtleme natuke selle üle, kes on meie sõbrad ja millist mõju me üksteisele avaldame. Kas  sõprus hoiab sind rajal, on heaks eeskujuks või avaldab hoopis sulle halba mõju. Vaatame, mida Õpetussõnade raamat sõprusest räägib.

Lase erinevatel lastel allolevaid kirjakohti ette lugeda. 

Õpetussõnad 12:26
1. Mida me peaksime sõpra otsides tegema? (Olema ettevaatlikud.)

Õpetussõnad 13:20
2. Mis meiega juhtub, kui kellegi on meie üle halb mõju? (Me saame haiget või tekivad probleemid.)
3. Loe järgmisi salme ja mõtle, millise käitumisega sõbrad võivad meile halvasti mõjuda?

  • Õpetussõnad 12:2 (Nad on salakavalad ja kurjad.)
  • Õpetussõnad 12:20 (Nad võivad meid petta ja meie kohta valet rääkida.)
  • Õpetussõnad 16:28 (Nad võivad olla jonnakad ning teha seda, mis Jumalale ei meeldi. Samuti võivad nad rääkida taga.)
  • Õpetussõnad 22:24-25 (Nad võivad äkilised ja vihastada kergesti.)

Õpetussõnad 14:22
4. Mis on selliste inimestega, kes teevad häid asju? (Heldus ja tõde, nad on lahked.)

Õpetussõnad 18:24
5. Kui sul on tõeline sõber, siis mida sa saad tema kohta öelda? (Ta on nagu vend, ta ei lõpeta sõprust sinuga mõne tobeda vaidluse pärast.)

Õpetussõnad 15:3
6. Miks sa peaksid sõbrana jälgima tähelepanelikult oma käitumist? (Jumal näeb sind koguaeg.)

TEGEVUS (15 min)
Sõbrad (Skets)

LISATEGEVUS (10 min)
Sõbrad või vaenlased

RAKENDUS (5 min)
Meil tuleb sõpru väga hoolikalt valida. Sõpradel peab olema meile hea mõju ja eelkõige peaksid nad aitama meil kasvada usus Jeesusesse Kristusesse. Samamoodi peaksime meie oleme ise sellised sõbrad, kes mõjuvad teistele julgustavalt ja aitavad neid. See, kuidas me teistesse suhtume, näitab seda, kas ja kuidas Jeesus meis elab.

Jaga lastele kätte töölehed “Minu sõbrad”, mis nad täitsid tunni alguses. Lase neil uuesti üle vaadata nimekiri ja see, milline on nende sõprade mõju neile. Lase lastel täiendada töölehti tõmmates ringi ümber neile lehe allosas olevatele sõnadele, mis näitavad seda, kuidas neil saab olla hea mõju oma sõpradele.

JÄRGMISEL NÄDALAL
Mis on halvim, mis võib juhtuda siis kui oled laisk? Kas Piibel räägib ka midagi sellest? Kohtume järgmisel korral ja sa saad teada.

LÕPUPALVE (2 min)
Vajad abi?

KOJU KAASA
Anna igale lapsele koju kaasa võtmiseks koopia tänases tunnis õpitust. Lehe leiad siit.


Copyright 2014 Kids Sunday School Place, Inc.
Used by permission www.kidssundayschool.com
Tõlge: Eesti Lastemisjon


Toeta meie tööd

Kõik lastetundide lehel olevad ideed on tasuta allalaetavad.

Samas nõuab sellise töö tegemine tegijatelt aega ning on seotud mitmete kulutustega.

Kui sa oled siit leidnud midagi, mis on sinu kaudu lastele õnnistuseks olnud ja leiad, et selline töö peaks jätkuma, on sul võimalus selle töö toetuseks oma panus anda.

Eesti Lastemisjon MTÜ
A/a: EE302200001120083485, Swedbank

Nukuteater

There are no events.