• info@lastemisjon.ee
 • +372 5665 3521

1. Juhised ja käsud

Print Friendly, PDF & Email
Õpetussõnade tarkus: 1. Juhised ja käsud; 2. Sõprade tähtsus; 3. Laiskade tee

EESMÄRK: Lapsed mõistavad, et oma iseloomu kasvatamiseks ja Jumala rõõmustamiseks on oluline tähele panna ning kuuletuda juhistele, mida annavad nende vanemad ning õpetajad.

TEEMAD: Käsud, sõnakuulmine, tähelepanemine, tarkus

LASTE SAABUMINE (10 min)
Õpetussõnade õpetus (Ristsõna)

ALGUSPALVE JA ÜLISTUS (5 min)
Vajad abi? 

PIIBLISALM (12 min)

“Mu poeg, ära unusta mu õpetust, vaid su süda hoidku alal mu käsud,  sest need lisavad sulle pikka iga, eluaastaid ja rahu!” (Õpetussõnad 3:1-2)

Jaga lapsed paari kaupa gruppidesse. Anna igale paarile leht, kus on see salm välja kirjutatud lünktekstina: “Mu poeg, ära ______ mu õpetust, vaid su süda ______ mu käsud,  sest need _______ sulle pikka iga, eluaastaid ja rahu!”

Lase lastel pakkuda neisse tühjadesse lünkadesse sobivaid sõnu. Seejärel lase neil see salm Piiblitest üles otsida ning õiged sõnad lünkadesse kirjutada.

Arutle lastega järgmiste küsimuste üle:

 • Kellele seda õpetussõna öeldakse? Kes seda täitma peaks?
 • Miks peab neid käske hoidma südames ja mitte lihtsalt peas?
 • Kuidas sõltub sinu pikk iga ja rahu sinu kuulekusest vanematele/õpetajatele?

PIIBLI LUGEMINE JA VESTLUS (15 min)
Sissejuhatus: Õpetussõnade autoriks on kuningas Saalomon, kes oli kõige targem kuningas Iisraelis. Ta kirjutas tarkusest, õiglusest ja õiglasest kohtumõistmisest andes mitmeid lühikesi juhiseid ja käske, mis aitavad meil mõista seda, milline on hea ja aktsepteeritav käitumine ning kuidas elada oma elu Jumalale meelepäraselt. Kui me neid tarkusesõnu oma südames hoiame, on meie elu palju rahulikum ja probleemidevabam.

Lase lastel leida oma Piiblitest üles Õpetussõnad. Seejärel lase erinevatel lastel lugeda allolevaid salme ja arutlege koos järgmiste küsimuste üle.

Lugege Õpetussõnade 22:17-19

Vestlusküsimused:

 1. Millele sa peaksid tähelepanu pöörama? (Tarkade sõnadele.)
 2. Kus sa peaksid tarkade poolt öeldud sõnu hoidma? (Oma südames.)
 3. Kes on sinu elus need targad, keda peaksid kuulama? (Jumal, vanemad, pastor jne.)
 4. Keda me peaksime usaldama? (Jumalat.)
 5. Lähtudes allolevatest salmidest, mis on sulle autasuks selle eest, kui kuuletud tarkade juhistele ja käskudele?
  Õpetussõnad 3:1-2 (pikk iga, eluaastad ja rahu)
  Õpetussõnad 13:13 
  (tasu)
  Õpetussõnad 13:18 (austus)
 6. Lähtudes allolevates salmidest, milline käitumine teeb isadele ja emadele haiget?
  Õpetussõnad 13:1 (pilkamine)
  Õpetussõnad 13:10 (ülbus)
  Õpetussõnad 17:25 (alp ja uhke käitumine)
 7. Lähtudes Õpetussõnad 23:15-16, kelle süda rõõmustab selle üle, kui sinu süda on tark ja huuled räägivad õigust? (Jumal ja vanemad.)

TEGEVUS (20 min)
Seinamaal (Jutustus/Mäng)

Ütle lastele, et nad peavad järgnevat lugu väga hoolega kuulama, sest peale seda küsid sa neilt loo kohta küsimusi.

Peale loo jutustamist jaga lapsed kahte gruppi ja esita vaheldumisi gruppidele küsimusi. Kes vastab õigesti, saab võtta endale ümbrikust “õigusekrooni” (enne tundi lõika paksemast paberist välja 14 krooni ning kirjuta neile taha erinevad punktid – nt 10, 20, 30 jne; pane need kroonid ümbrikusse). Mängu lõpus saavad lapsed oma grupi kroonidel olevad punktid kokku lugeda ja võidab grupp, kellel kõige rohkem punkte.

Küsimused:

 1. Kuidas Rasmus ja Fredi klassireeglitesse suhtusid? (Nad kuuletusid reeglitele ja täitsid neid.)
 2. Mida härra Point igale õpilastele andis? (Suure paberi ja värvipliiatsid.)
 3. Mis värvi pliiatseid andis härra Point õpilastele? (Rohelise ja pruuni.)
 4. Mis värvi pliiatsid said Rasmus ja Fredi? (Rohelised.)
 5. Kumb poistest oli projekti suhtes rohkem pettunud? Fredi või Rasmus? (Rasmus.)
 6. Mida tahtis Fredi algul teha, kuid selle asemel siiski lõpetas talle antud töö? (Ta tahtis selle ära visata.)
 7. Mida tegi Rasmus teisiti? (Kasutas erinevaid pruune ja tegi jooned tumedaks.)
 8. Kuhu läks klass ekskursioonile? (Haiglasse.)
 9. Mida lapsed nende värvitud paberitega tegid? (Panid seinale õigesse kohta.)
 10. Mis pilt neist paberitest kokku tuli? (Noa laev.)
 11. Kelle paber ei sobinud hästi seinamaali? (Rasmuse.)
 12. Mida lapsed tegid, kui nägid teistmoodi värvitud paberit? (Naersid.)
 13. Rasmus oli väga pettunud. Mida ta terve kodutee ei teinud? (Ta ei rääkinud kellegagi.)
 14. Millise väärtusliku õppetunni Rasmus sellel päeval sai? (Ta mõistis, et peab järgima reegleid.)

LISATEGEVUS (15 min)
Minu Paha!

Anna igale lapsele paber ja pliiats. Lase neil 5 minuti jooksul kirjutada mõne lausega olukorrast, kus nad olid sõnukuulmatud. Mida nad tegid? Mida nad oleksid pidanud tegema? Millised olid tagajärjed? (Millised probleemid tekkisid või kes sai haiget jne.) Siis lase igal lapsed lühidalt oma lugu teistega jagada.

On tähtis, et lapsed oma loo üles kirjutaksid, näitamaks, et nad kuuletuvad juhistele ja täidavad antud ülesannet. Loo kirjutamiseks aja võtmine aitab lapsel rohkem ka selle tunni teemaga suhtestuda. Vajaduse korral anna lastele mõned vihjed või näited olukordadest, kus lapsed sageli sõnakuulmatud on.

RAKENDUS (2 min)
Juhised ja käsud on nagu suunad või reeglid. Juhised ja käsud Piiblist, nagu need õpetussõnad, saavad juhtida ja suunata rajale, mis viib meid jumalakartliku elu poole. Siiski ei piisa ainult teadmisest, mis Piiblis kirjas on. Me peame neile käskudele ja juhistele ka kuuletuma. Me peame hoidma neid oma südame lähedal ja laskma neil saada oma elu osaks. Siis on meie autasu suur. Me saame tasuks tarkuse ja täiusliku elu. Me rõõmustame Jumalat ja oma vanemaid ning oleme teistele inimestele õnnistuseks.

JÄRGMISEL NÄDALAL
Kas sõber on tõeline sõber? Tule järgmisel nädalal tagasi ja me leiame koos sellele küsimusele vastuse Õpetussõnade raamatust.

LÕPUPALVE (2 min)
Vajad abi?

KOJU KAASA
Anna igale lapsele koju kaasa võtmiseks koopia tänases tunnis õpitust. Lehe leiad siit.


Copyright 2014 Kids Sunday School Place, Inc.
Used by permission www.kidssundayschool.com
Tõlge: Eesti Lastemisjon


Toeta meie tööd

Kõik lastetundide lehel olevad ideed on tasuta allalaetavad.

Samas nõuab sellise töö tegemine tegijatelt aega ning on seotud mitmete kulutustega.

Kui sa oled siit leidnud midagi, mis on sinu kaudu lastele õnnistuseks olnud ja leiad, et selline töö peaks jätkuma, on sul võimalus selle töö toetuseks oma panus anda.

Eesti Lastemisjon MTÜ
A/a: EE302200001120083485, Swedbank

Nukuteater

There are no events.