• info@lastemisjon.ee
  • +372 5665 3521

1. Südametu sulane

Print Friendly, PDF & Email
Tähendamissõnad: 1. Südametu sulane; 2. Kümme neitsit; 3. Kadunud lammas;
4. Kadunud poeg5. Halastaja samaarlane; 6. Tark ja rumal majaehitaja; 7. Hinnaline pärl.

EESMÄRK: Lapsed mõistavad, et meil tuleb halastada teistele samamoodi nagu Jumal on meile halastanud.

TEEMAD: Andestamine, halastamine, tähendamissõnad

LASTE SAABUMINE (10 min)
Andesta teistele (Pusle)

ALGUSPALVE JA ÜLISTUS (5 min)
Vajad abi?

PIIBLISALM (12 min)
“Siis ütles Peetrus tema juurde astudes: „Issand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda? Kas aitab seitsmest korrast?” Jeesus ütles talle: „Ma ei ütle sulle seitse korda, vaid kas või seitsekümmend seitse korda.” (Mt 18:21-22)

Lugege seda salmi koos mitmeid kordi. Siis kirjuta see tahvlile.  Öelge koos salmi ning iga kord kustutage 2-3 sõna ära ning proovige uuesti lugeda. Jätka selliselt kuni kõik sõnad on ära kustutatud.

PIIBLI LUGEMINE JA VESTLUS (15 min)
Sissejuhatus: Tänases tähendamissõnas räägib Jeesus meile mehest, kellele anti tema suur võlg andeks, kuid kes ei halastanud inimesele, kes oli temale endale palju vähem võlgu. Jeesus õpetab meile selle tähendamissõna kaudu seda, kui tähtis on anda teistele andeks nende valed teod, kui nad seda meilt paluvad.

Lugege Matteuse 18:21-35

Pildid leiad siit.

Vestlusküsimused:

  1. Kui mitu korda meil tuleb andeks anda neile, kes meie vastu on eksinud? (Seitsekümmend seitse korda, tähendab meil tuleb pidevalt teistele andeks anda.)
  2. Kui palju oli meie tänases loos teenija oma peremehele võlgu? (10 000 talenti, 1 talent oli tolleaegne suurim rahaühik, mis vastas 6000 teenarile. Üks teenar oli töömehe tavaline päevapalk. See oli võlg, mida teenija poleks kunagi suutnud tagasi maksta.)
  3. Teenija kummardus peremehe ette ja palus temalt halastust. Mida peremees tegi? (Peremehel hakkas teenijast kahju, ta kustutas võla ja lasi tal minna.)
  4. Mida tegi teenija ühe oma kaasteenijaga, kes võlgnes talle ainult sada teenarit? (Ta kägistas teda ja lasi vangi panna.)
  5. Kas teenija, kellele oli palju andeks antud, kohtles oma kaasteenijat lahkelt ja halastas tema peale? (Ei.)
  6. Mida tegi peremees kuuldes sellest, kui julm oli see teenija oma kaasteenija vastu olnud? (Ta sai vihaseks ja lasi teenija vangi panna.)
  7. Jumal andestab meile meie suured võlad (patud). Kuidas Jumal soovib, et meie käituksime nendega, kes on meie vastu eksinud? (Meie peremees soovib, et me kogu südamest neile andeks annaksime.)

TEGEVUS (7 min)
Andesta ja unusta (Esemesõnum)

LISATEGEVUS (10 min)
Kas me erineme? (Skets)

RAKENDUS (2 min)
Jumal armastab meid väga ja andestab meile meie patud. Kui me teeme oma südame kõvaks ja ei anna teistele andeks, teeb see haiget nii neile kui ka meile. Andestamatu süda muutub kibedaks ja sellise kibeda südamega inimesel on raske olla õnnelik. Kui me järgime Jumalat ja õpime Tema Sõna tundma, peaksime me andma teistele andeks nii nagu Jumal meile andeks annab.

LÕPUPALVE (2 min)
Vajad abi?

KOJU KAASA
Anna igale lapsele koju kaasa võtmiseks koopia tänases tunnis õpitust. Lehe leiad siit.


Copyright 2014 Kids Sunday School Place, Inc.
Used by permission www.kidssundayschool.com
Tõlge: Eesti Lastemisjon


Toeta meie tööd

Kõik lastetundide lehel olevad ideed on tasuta allalaetavad.

Samas nõuab sellise töö tegemine tegijatelt aega ning on seotud mitmete kulutustega.

Kui sa oled siit leidnud midagi, mis on sinu kaudu lastele õnnistuseks olnud ja leiad, et selline töö peaks jätkuma, on sul võimalus selle töö toetuseks oma panus anda.

Eesti Lastemisjon MTÜ
A/a: EE302200001120083485, Swedbank

Nukuteater

There are no events.