• info@lastemisjon.ee
  • +372 5665 3521

2. Kümme neitsit

Print Friendly, PDF & Email
Tähendamissõnad: 1. Südametu sulane; 2. Kümme neitsit; 3. Kadunud lammas;
4. Kadunud poeg5. Halastaja samaarlane; 6. Tark ja rumal majaehitaja; 7. Hinnaline pärl.

EESMÄRK: Lapsed mõistavad, kui oluline on vaimulik aktiivsus ja enesedistsipliin.

TEEMAD: Tähendamissõnad, valmisolek, Jeesuse tagasitulek, tarkus

LASTE SAABUMINE (10 min)
Ma tahan järgida Jumalat (Tegevus)

ALGUSPALVE JA ÜLISTUS (5 min)
Vajad abi?

PIIBLISALM (12 min)
“Ja nüüd, lapsed, püsige Kristuses, et kui tema saab avalikuks, oleks meil tema tulemisel julgus ja mitte häbi tema ees.” (1Jh 2:28)

Loe see salm oma Piiblist lastele ette ja lase neil samal ajal oma Piiblitest seda vaikselt kaasa lugeda. Vestlege koos:

  • Mida tähendab püsida Kristuses? Mis võivad olla need tegevused/asjad, mis meid Kristusest eemale tõmbavad?
  • Mida tähendab Kristuses avalikuks saamine?

PIIBLI LUGEMINE JA VESTLUS (15 min)
Sissejuhatus: Ühel päeval tuleb Jeesus tagasi. Meil tuleb teha kõik endast sõltuv, et kasvada Jumala tundmises ja elada oma elu Tema tahte kohaselt. Me ei tohi ära väsida selles, mida Jumal on meid tegema kutsunud.

Lugege Matteuse 25:1-13

Vestlusküsimused:

  1. Kui mitu neitsit olid targad ja kui mitu rumalad? (Viis ja viis.)
  2. Mil moel need viis pruutneitsit rumalaks osutusid? (Nad võtsid küll õlilambid, kuid ei võtnud piisavalt õli kaasa.)
  3. Mida see õli vaimulikus mõttes sümboliseerib? (Vaimuvilja – armastust, rõõmu, rahu, kannatlikku meelt, lahkust, headust, ustavust.)
  4. Mis on mõned hoiatavad märgid sellest, et oleme vaimulikult laisaks jäänud? (Me ei loe Piiblit ega palveta, ei käi kirikus, elame isekalt ja oleme teiste vastu halvad.)
  5. Mis juhtub, kui me vaimulikult laisaks muutume? (Me muutume enesekeskseks ja meie suhe Jumalaga jääb nõrgaks.)
  6. Mis tagab selle, et meie vaimulik lamp on õli täis? (Me võtame igal päeval aega selleks, et lugeda Piiblit, palvetada ja kuuletume Jumalale.)
  7. Kuna me ei tea seda, millal Jeesus tagasi tuleb, siis kuidas me peaksime elama? (Me ei tohiks heategemises ära väsida, me peaksime elama targalt ja kuuletuma Jumalale.)

TEGEVUS (15 min)
Eriline külaline (Tegevus)

LISATEGEVUS (10 min)
Oled sa valmis? (Tegevus)

RAKENDUS (2 min)
Jumal annab meile andeks, kui me seda ausalt ja kogu südamest Temalt palume. Seda nimetatakse meeleparanduseks. Meie peame tegema oma osa sellega, et järgime ja kuuletume Jumalale. Me peame usaldama Jumala tõotusi – seda nimetatakse usuks. Me ei tohi jääda laisaks, vaid selle asemel peame püüdma teha kõik enesest sõltuv, et kasvada Jumala tundmises ja elada oma elu Tema tahte kohaselt. Seda nimetatakse tarkuseks.

LÕPUPALVE (2 min)
Vajad abi?

KOJU KAASA
Anna igale lapsele koju kaasa võtmiseks koopia tänases tunnis õpitust. Lehe leiad siit.


Copyright 2014 Kids Sunday School Place, Inc.
Used by permission www.kidssundayschool.com
Tõlge: Eesti Lastemisjon


Toeta meie tööd

Kõik lastetundide lehel olevad ideed on tasuta allalaetavad.

Samas nõuab sellise töö tegemine tegijatelt aega ning on seotud mitmete kulutustega.

Kui sa oled siit leidnud midagi, mis on sinu kaudu lastele õnnistuseks olnud ja leiad, et selline töö peaks jätkuma, on sul võimalus selle töö toetuseks oma panus anda.

Eesti Lastemisjon MTÜ
A/a: EE302200001120083485, Swedbank

Nukuteater

There are no events.