• info@lastemisjon.ee
  • +372 5665 3521

3. Kadunud lammas

Print Friendly, PDF & Email
Tähendamissõnad: 1. Südametu sulane; 2. Kümme neitsit; 3. Kadunud lammas;
4. Kadunud poeg5. Halastaja samaarlane; 6. Tark ja rumal majaehitaja; 7. Hinnaline pärl.

EESMÄRK: Lapsed mõistavad, et Jumal armastab kõiki inimesi.

TEEMAD: Tall, kadunud, armastus, tähendamissõnad, meeleparandus, pääste, karjane

LASTE SAABUMINE (5 min)
Kadunud ja leitud (Labürint)

ALGUSPALVE JA ÜLISTUS (5 min)
Vajad abi? 

PIIBLISALM (12 min)

Enne selle salmi lugemist küsi lastelt kas nad on kunagi ära kaotanud midagi sellist, mis on olnud nende jaoks väga tähtis. Kuidas nad endid tundsid? Mida selle kadunud asja leidmiseks tegid?

“Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.” (Jh 3:16)
Lugege seda salmi kogu grupiga koos.

Selgita lastele, et patu tõttu oleme me Jumalast lahutatud. Me oleme kadunud, kuid Jumal armastab meid nii väga, et ta saatis oma ainsa poja, Jeesuse Kristuse, meid päästma. Laienda seda sõnumit sõltuvalt laste vanusest.

PIIBLI LUGEMINE JA VESTLUS (15 min)
Sissejuhatus: Mis meil on lammastega ühist? Seda on rohkem kui arvata oskame. Loeme ja püüame selle siit kirjakohast üles leida.

Lugege Matteuse 28:10-14

Pildid leiad siit.

Vestlusküsimused:

  1. Kui mitu lammast jalutas eemale ja eksis ära? (Üks.)
  2. Mida tegi karjane siis kui märkas, et üks tema lammastest on puudu? (Ta jättis 99 lammast ja läks seda ühte otsima.)
  3. Miks jättis karjane oma 99 lammast ja läks otsima ühte kadunut? (Kuna ta armastas kõiki lambaid ja hoolis neist nii väga, ei tahtnud ta, et ühegi lambaga midagi halba juhtuks.)
  4. Mis tegi karjane siis kui oma kadunud lamba üles leidis? (Ta kandis lamba koju ja rõõmustas koos sõpradega selle üle.)

Lugege Luuka 15:1-7

Vestlusküsimused:

  1. Kuidas me vaimulikus mõttes sarnaneme kadunud lammastele? (Me oleme oma patu tõttu nagu kadunud, Jumalast lahutatud.)
  2. Kas see on Jumala tahe, et keegi meist peaks kadunuks jääma? (Ei, Jumal soovib, et me kõik temaga koos taevas oleksime.)
  3. Mida Jumal tegi selleks, et meid patust päästa? (Jumal saatis siia maailma oma ainsa poja Jeesuse, et ta võtaks ära patud kõigilt neilt, kes need temalt andeks paluvad ja tema oma elu Issandaks vastu võtavad.)
  4. Kes on meie Hea Karjane? (Jeesus Kristus.)
  5. Mis toimub taevas siis, kui kadunud patune inimene oma patud andeks palub ja Jeesus oma ellu vastu võtab? (Taevas on siis rõõmupidu.)

TEGEVUS (10 min)
Päästenöör (Objekttund)

LISATEGEVUS (10 min)
Kadunud ja leitud? (Mäng)

RAKENDUS (2 min)
Jumal armastab meid ja hoolib meist väga. Ta ei taha, et keegi meist kaduma läheks. Ta saatis oma poja Jeesuse meie pattude eest maksma ja kadunuid päästma. Jeesus on meie Hea Karjane. Kui me oma pattudest pöördume ja usume Jeesusesse, pole me enam kadunud ja taevas saab olema suur rõõmupidu.

LÕPUPALVE (2 min)
Vajad abi?

KOJU KAASA
Anna igale lapsele koju kaasa võtmiseks koopia tänases tunnis õpitust. Lehe leiad siit.


Copyright 2014 Kids Sunday School Place, Inc.
Used by permission www.kidssundayschool.com
Tõlge: Eesti Lastemisjon


Toeta meie tööd

Kõik lastetundide lehel olevad ideed on tasuta allalaetavad.

Samas nõuab sellise töö tegemine tegijatelt aega ning on seotud mitmete kulutustega.

Kui sa oled siit leidnud midagi, mis on sinu kaudu lastele õnnistuseks olnud ja leiad, et selline töö peaks jätkuma, on sul võimalus selle töö toetuseks oma panus anda.

Eesti Lastemisjon MTÜ
A/a: EE302200001120083485, Swedbank

Nukuteater

There are no events.