• info@lastemisjon.ee
  • +372 5665 3521

4. Kadunud poeg

Print Friendly, PDF & Email
Tähendamissõnad: 1. Südametu sulane; 2. Kümme neitsit; 3. Kadunud lammas;
4. Kadunud poeg5. Halastaja samaarlane; 6. Tark ja rumal majaehitaja; 7. Hinnaline pärl.

EESMÄRK: Lapsed mõtisklevad selle üle mis on elus kõige tähtsam. Valik materiaalse varanduse ja suhete vahel määrab ära selle, kuidas nad tahavad oma elu elada. Loodetavasti aitab see tund neil mõista, et materiaalseid asju täis elu ei suuda täita tühja südant.

TEEMAD: Tähendamissõnad, rahulolu, rumalus, taevas, rõõm, armastus, halastus, meeleparandus

LASTE SAABUMINE (10 min)
Asjad, mis mind õnnelikuks teevad (Tegevus) Prindi siit (PDF)
Anna igale lapsele tööleht. Kui lapsed on lehed täitnud, küsi neilt milline asi nende nimestikust võiks anda neile püsivat rõõmu, mis ei kao. Tunni käigus, kui oled lastele rääkinud kadunud pojast, kes otsustas loota sellele varale, mis ta isalt omandas, küsi lastelt, kas nad arvavad endiselt, et see asi, mis nad tunni alguses valisid, suudab pakkuda neile jäädavat rõõmu ning teha neid õnnelikuks.

ALGUSPALVE JA ÜLISTUS (5 min)
Vajad abi?

PIIBLISALM (12 min)
Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga Issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. (Js 53:6)

Lase lastel see salm oma piiblitest üles leida ja mitmeid kordi läbi lugeda.

Siis pane salmile juurde liigutused. Näiteks: Me kõik (osuta laste peale), eksisime nagu lambad (“kõnni” ühe käe sõrmedega teise käe peopesal), igaüks meist pöördus oma teed (pane käsi nagu päikesevarjuks silmade kohale ja vaata ringi), aga Issand (näita käega üles), laskis meie kõigi (osuta laste ja enda peale), süüteod (näita pöidlaga alla), tulla tema peale (tõsta käed ülevalt õlgadele).

Peale mitut kordamist lase lastel seda salmi ilma liigutusteta öelda.

PIIBLI LUGEMINE JA VESTLUS (15 min)
Sissejuhatus: Enne kui loete tähendamissõna kadunud pojast, küsi lastelt mida tähendab “pärandus”? Võite selle sõna definitsiooni ka näiteks eesti keele sõnaraamatust järele vaadata.

Tunni alguses koostasite nimekirja asjadest, mis teevad teid õnnelikeks. Nüüd loeme me ühest noorest mehest, kellel võis olla sarnane nimekiri, enne kui suure päranduse sai. Siis sai ta endale osta kõike, mis tal nimekirjas oli. Kuid ei möödunud kaua aega, kui ta avastas, et need nimekirjas olnud asjad olid valed asjad. Kohe kuuleme mis juhtus.

Lugege Luuka 15:11-32 (Kadunud poeg)

Pildid leiad siit.

Loe seda lugu lastele emotsionaalselt, kasutades erinevate tegelaste (isa, noorem poeg, teenija ja vanem poeg) erinevaid hääletoone või lase need osad lastel ette lugeda jäädes ise jutustaja rolli.

Vestlusküsimused:

  1. Miks tahtis noorem poeg oma osa pärandusest kätte saada juba siis, kui isa alles elas? (Ta tahtis varandust, mis kuuluks talle.)
  2. Miks noorem poeg oma kodust lahkus vaatamata sellele, et ta juba elas rikkas kodus? (Ta tahtis nautida vabadust ja oma rikkust nii nagu talle meeldis.)
  3. Miks on mainitud seda, et peog oli noor? (See näitab seda, et ta oli ebaküps ja ei suutnud teha teadlikke, läbimõeldud otsuseid.)
  4. Miks oli isa noorema poja päras mures? (Ta armastas teda väga ja teadis, et poeg ei suuda veel ise oma eluga hakkama saada.)  
  5. Kuhu läks noorem poeg peale seda kui oli kogu oma raha ära kulutanud? (Tagasi oma isa koju.)
  6. Kuidas see tähendamissõna võrdleb meie suhet Jumal Isaga? (Kristlastena oleme me Jumala lapsed, keda ta kõigest südamest armastab.)
  7. Kuidas me Jumala lastena võime noorema pojaga sarnaneda? (Me võime aeg-ajalt olla vastuhakkajad, ignoreerida seda, mida Piibel meile õpetab, olla sõnakuulmatud ja keskendunud rohkem materiaalsetele asjadele.)
  8. Meie tähendamissõnas armastas isa oma poega niiväga, et tappis poja tagasituleku auks vasika. Kuidas Jumal Isa meile oma armastuses suurust näitab? (Tema ainus Poeg tapeti ristil.)

TEGEVUS (30 min)
Tahan koju (Mäng)

LISATEGEVUS (10 min)
Puuduv tükk (Tegevus)

RAKENDUS (2 min)
Inimestel võib olla nii palju rikkust ja teadmisi, et nad elavad oma elu enda tarkuses ning mõnikord arvavad nad, et on oma varanduse tõttu teistest üle. Nad täidavad oma tühja südame asjadega, kuid tegelikult mõistavad, et on endiselt sisemiselt tühjad. Ainus tõeliselt rikas elu on elu meie Issanda Jeesuse juhtimise ja armastuse all.

LÕPUPALVE (2 min)
Vajad abi?

KOJU KAASA
Anna igale lapsele koju kaasa võtmiseks koopia tänases tunnis õpitust. Lehe leiad siit.


Copyright 2014 Kids Sunday School Place, Inc.
Used by permission www.kidssundayschool.com
Tõlge: Eesti Lastemisjon


Toeta meie tööd

Kõik lastetundide lehel olevad ideed on tasuta allalaetavad.

Samas nõuab sellise töö tegemine tegijatelt aega ning on seotud mitmete kulutustega.

Kui sa oled siit leidnud midagi, mis on sinu kaudu lastele õnnistuseks olnud ja leiad, et selline töö peaks jätkuma, on sul võimalus selle töö toetuseks oma panus anda.

Eesti Lastemisjon MTÜ
A/a: EE302200001120083485, Swedbank

Nukuteater

There are no events.