• info@lastemisjon.ee
  • +372 5665 3521

5. Halastaja samaarlane

Print Friendly, PDF & Email
Tähendamissõnad: 1. Südametu sulane; 2. Kümme neitsit; 3. Kadunud lammas;
4. Kadunud poeg5. Halastaja samaarlane; 6. Tark ja rumal majaehitaja; 7. Hinnaline pärl.

EESMÄRK: Lapsed mõistavad, et aeg-ajalt tuleb teiste aitamiseks tuua oma elus ohvreid. Jeesus soovib, et me armastaksime oma ligimest nagu iseennast.

TEEMAD: Tähendamissõnad, hoolimine, lahkus, heanaaberlikkus, ohvrimeelsus, teenimine

LASTE SAABUMINE (10 min)
Halastaja samaarlane (Värvimispilt)

ALGUSPALVE JA ÜLISTUS (5 min)
Vajad abi?

PIIBLISALM (12 min)
Jeesus vastas talle: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega! See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast! (Mt 22:37-39)

Lase vabatahtlikul see salm ette lugeda. Kirjuta salmi võtmesõnad valgele tahvlile. (Armasta Jumalat kogu oma südame, hinge ja mõistusega. Armasta oma ligimest nagu iseennast.)

Küsi lastelt kuidas me neid käske järgida saame. Kirjuta vastused tahvlile.

Kui ettepanekute nimekiri on valmis, loe seda salmi lastele veelkord.

PIIBLI LUGEMINE JA VESTLUS (15 min)
Sissejuhatus: Oled sa kunagi kuulnud kedagi ütlevat: “Sa ei saa hinnata raamatut tema kaane järgi”? Mõnikord ei lähe kokku inimeste käitumine sellega, kes nad meie arvates on. Jälgi tänase tähendamissõna tegelasi tähelepanelikult ja vali, kelle sarnane sa tahaksid olla.

Lugege Luuka 10:25-37 

Pildid leiad siit.

Vestlusküsimused:

  1. Kuidas me Jeesuse sõnade järgi peaksime oma ligimest armastama? (Nii nagu iseennast.)
  2. Miks kaks inimest meie tänases loos läksid hädasolijast mööda? (Nende jaoks olid nende endi vajadused hädasolija vajadustest tähtsamad. Neil polnud teenija südant.)
  3. Miks samaarlane peatus ja võttis vigastatud inimese aitamiseks aega? (Tal oli kaastundlik ja teeniv süda. Ta pani teise inimese vajadused enda omadest ettepoole.)
  4. Neil, kes mehest ilma aitamata mööda läksid, võis olla oma käitumise põhjendamiseks palju vabandusi, ehkki nad oma südames teadsid, et nad teevad valesti. Milliseid vabandusi võib meil olla selleks, et teisi mitte aidata? (Lase lastel oma näiteid jagada.)
  5. Kui sinuga juhtub midagi ja sa vajad abi, millist inimest sa endale appi sooviksid? (Halastaja samaarlase sarnast inimest.)
  6. Millise inimese moodi soovib Jeesus, et me oleksime? (Jeesus tahab, et oleksime halastaja samaarlase moodi. Meil peaks olema teeniv süda.)
  7. Kuidas me võiksime praktiliselt aidata oma naabreid, koolikaaslaseid või koguduseliikmeid? (Lase lastel oma mõtteid jagada. Vajadusel alusta vestlust järgmiste näidetega: Olen sõbraks koolis oma klassikaaslasele, kes pole klassis populaarne; aitan oma vanurist naabril muru pügada või küpsetan talle koogi; kutsun naabreid kirikusse.)
  8. Jeesus on täiuslik näide teenijast. Nimeta mõned asjad, mis ta meie aitamiseks teinud on. (Ta jättis taeva ja kogu auhiilguse ning tuli siia meid aitama; ta andis oma elu; teda koheldi väga halvasti nende poolt, keda ta aitama tuli.) 

TEGEVUS (10 min)
Maailma valgus (Esemesõnum)

LISATEGEVUS (10 min)
Tänukaart (Tegevus)

RAKENDUS (2 min)
Kui me teame seda, mida me tegema peame ja seda ei tee, siis on see patt – tegevusetuse patt. Kui me paneme teiste vajadused enda omadest ettepoole, muudab see meid vähem isekateks ning rohkem Jeesusele sarnasemaks. Jeesus on meie jaoks täiuslikuks näiteks. Tema andis kõik ära: ta jättis taeva ning andis meie aitamiseks isegi oma elu. Püüa leida võimalusi teisi teenida ja varsti sa näed, et sinu headusest ja lahkusest võidavad kõik.

LÕPUPALVE (2 min)
Vajad abi?

KOJU KAASA
Anna igale lapsele koju kaasa võtmiseks koopia tänases tunnis õpitust. Lehe leiad siit.


Copyright 2014 Kids Sunday School Place, Inc.
Used by permission www.kidssundayschool.com
Tõlge: Eesti Lastemisjon


Toeta meie tööd

Kõik lastetundide lehel olevad ideed on tasuta allalaetavad.

Samas nõuab sellise töö tegemine tegijatelt aega ning on seotud mitmete kulutustega.

Kui sa oled siit leidnud midagi, mis on sinu kaudu lastele õnnistuseks olnud ja leiad, et selline töö peaks jätkuma, on sul võimalus selle töö toetuseks oma panus anda.

Eesti Lastemisjon MTÜ
A/a: EE302200001120083485, Swedbank

Nukuteater

There are no events.