• info@lastemisjon.ee
  • +372 5665 3521

6. Tark ja rumal majaehitaja

Print Friendly, PDF & Email
Tähendamissõnad: 1. Südametu sulane; 2. Kümme neitsit; 3. Kadunud lammas;
4. Kadunud poeg5. Halastaja samaarlane; 6. Tark ja rumal majaehitaja; 7. Hinnaline pärl.

EESMÄRK: Lapsed mõistavad, et kui Jeesus on meie Issand, siis me järgime Tema õpetust ja teeme seda, mida Tema ütleb.

TEEMAD: Tähendamissõnad, Jeesuse järgimine, rumalus, valmisolek, tarkus

LASTE SAABUMINE (10 min)

Pane lauale mitu kaardipakki ja lase lastel, kas grupina või üksinda, ehitada neist  võimalikult suur kaardimaja. Enne tunni algust küsi neilt miks oli kaardimaja nii raske ehitada. Kaardimajad on väga ebastabiilsed, kerge tuulehoog või nõrk müks vastu lauda kukutab kaardimajakese kokku.

Topelt probleem (Esemesõnum)

ALGUSPALVE JA ÜLISTUS (5 min)
Vajad abi?

PIIBLISALM (12 min)
Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee etteheiteid, ja talle antakse. Aga ta palugu usus, ilma kahtlemata, sest kahtleja sarnaneb tuule tõstetud ja sinna-tänna paisatud merelainega. Selline inimene ärgu ometi arvaku, et ta midagi saab Issandalt. (Jk 1:5-7)

Lugege neid salme koos mitmeid kordi ning anna siis lastele töölehed ja lase need puuduvate sõnadega täita. Töölehe leiad siit.

PIIBLI LUGEMINE JA VESTLUS (15 min)
Sissejuhatus: Kas sina tahaksid elada liivalossis? Kuigi see võiks natuke aega isegi põnev olla, leiad sa varsti, et liiv variseb kergesti laiali. Kahjuks on inimesi, kes ehitavad kogu oma elu millelegi, mis pole stabiilne ega kesta kaua.
Avame oma Piiblid ja loeme sealt, kuidas me saame ehitada oma elu millelegi, mis kestab igavesti.

Lugege Matteuse 7:24-27 ja Luuka 6:46-49 

Vestlusküsimused:

  1. Mida küsis Jeesus salmis Luuka 6:46? (Aga miks te mind hüüate: „Issand, Issand!” ega tee, mida ma ütlen?)
  2. Mis on maja juures kõige olulisem osa ja miks? (Vundament. Ilma tugeva vundamendita on maja ebastabiilne.)
  3. Kas vundamendi kaevamine on kerge? (Ei, sest tuleb kaevata väga sügavalt ja panna hea alus.)
  4. Jeesuse sõnad on kalju, millele me saame oma elule tugeva vundamendi ehitada. Kuidas me saame olla kindlad, et meie elud on õigel alusel – Jumala sõnal? (Me peame igal päeval lugema Jumala sõna (kaevama sügavalt), õppima sellest ja elama selle järgi.)
  5. Kellele sarnaneb Jeesuse sõnade järgi inimene, kes kuuleb tema sõna, kuid ei ela selle järgi? (Ta sarnaneb rumalale mehele, kes ehitas oma maja liivale.)
  6. Mis juhtus selle liivale ehitatud majaga siis, kui hakkas paduvihma sadama, tuul puhuma ja veevood vastu seda maja sööstma? (See kukkus kokku.)
  7. Kui meie ellu tulevad tormid ja raskused, siis kuidas me saame kindlustada selle, et meie elu kokku ei kuku? (Ehitame oma elu Jumala kaljule, Jeesusele Kristusele. Jeesus aitab meid siis, kui meil on rasked ajad.)
  8. Kas sa tead kedagi, kes on oma elu liivale ehitanud? Sa võid teda julgustada rohkem Jeesust tundma õppima.

TEGEVUS (15 min)
Tark ehitaja (Esemesõnum)

LISATEGEVUS (15 min)
Sõprus maailmaga või jumalakartus (Tegevus)

RAKENDUS (4 min)
See oleks väga rumal, kui sa liituksid ühe meeskonnaga ja seejärel ei käiks trennides ega osaleks võistlustel.

Oleks väga mõttetu osta kallis tiibklaver ja seda mitte mängida.

Samamoodi on rumal nimetada Jeesust oma Issandaks ning mitte teha seda, mida tema tahab, et teeksid. Kui me loeme Jumala sõna ja teeme selle järgi, saavad meie elud tugeva vundamendi.

LÕPUPALVE (2 min)
Vajad abi?

KOJU KAASA
Anna igale lapsele koju kaasa võtmiseks koopia tänases tunnis õpitust. Lehe leiad siit.


Copyright 2014 Kids Sunday School Place, Inc.
Used by permission www.kidssundayschool.com
Tõlge: Eesti Lastemisjon


Toeta meie tööd

Kõik lastetundide lehel olevad ideed on tasuta allalaetavad.

Samas nõuab sellise töö tegemine tegijatelt aega ning on seotud mitmete kulutustega.

Kui sa oled siit leidnud midagi, mis on sinu kaudu lastele õnnistuseks olnud ja leiad, et selline töö peaks jätkuma, on sul võimalus selle töö toetuseks oma panus anda.

Eesti Lastemisjon MTÜ
A/a: EE302200001120083485, Swedbank

Nukuteater

There are no events.