• info@lastemisjon.ee
  • +372 5665 3521

7. Hinnaline pärl

Print Friendly, PDF & Email
Tähendamissõnad: 1. Südametu sulane; 2. Kümme neitsit; 3. Kadunud lammas;
4. Kadunud poeg5. Halastaja samaarlane; 6. Tark ja rumal majaehitaja; 7. Hinnaline pärl.

EESMÄRK: Lapsed mõistavad, miks on tähtis elada Issandale.

TEEMAD: Igavene elu, Jeesuse järgimine, taevas, tähendamissõnad, aarded

LASTE SAABUMINE (10 min)
Kas see kestab igavesti? (Tegevus)

Anna igale lapsele tööleht ja vaadake pärast koos vastused üle. Küsi lastelt, kas nad on valmis ära andma kõik, mis neil on, millegi või kellegi eest, mis/kes on siia lehele joonistatud.

ALGUSPALVE JA ÜLISTUS (5 min)
Vajad abi?

PIIBLISALM (12 min)
“Õpeta meid meie päevi arvestama, et me saaksime targa südame!” (Ps 90:12)

Lugege neid salme koos mitmeid kordi. Küsi lastelt nende mõtteid selle salmi kohta. Mis see nende jaoks tähendab? Kuidas me saaksime seda salmi oma igapäeva ellu rakendada? Palu lastel seda salmi selle nädala jooksul mitmeid kordi meelde tuletada ja lugeda.

PIIBLI LUGEMINE JA VESTLUS (15 min)
Sissejuhatus: Meie elud on väga väärtuslikud ja küllaltki lühikesed. Seepärast peaksime mõtlema hoolikalt selle üle, kuidas seda aega siin maa peal kasutame. Targad on need, kes selle asemel, et panustada oma elu lühikest aega kestvatele asjadele, teenivad oma ajaga Jumalat.

Lugege Matteuse 13:45-46 

Pildid on siin.

Vestlusküsimused:

  1. Mida otsis mees meie tänases tähendamissõnas? (Hinnalist pärli.)
  2. Mida tegi mees esimese asjana siis, kui oli leidnud väga väärtusliku pärli? (Müüs maha kõik, mis tal oli.)
  3. Miks müüs mees maha kõik, mis tal oli? (Selleks, et ta saaks osta selle hinnalise pärli.)
  4. Mis see pärl talle maksma läks? (Kõik.)
  5. Kuidas sarnaneb taevane kuningriik selle hinnalise pärliga? (Kui me leiame Jumala armastuse ja halastuse pärli, tuleb meil tema järgimiseks kõigest loobuda.)
  6. Mida tähendab kõige andmine Jumalale? (Me ei saa elada samal ajal Jumalale ja maailmale. Meil tuleb valida kumba me teenime.)
  7. Vestlege koos mõnest võimalusest, kuidas Jumalale järgnevaid valdkondi pühendada: sõnakuulmine, ülistus, aeg, raha ja anded.

TEGEVUS (10 min)
Prügikast (Esemesõnum)

RAKENDUS (2 min)
Maailm pakub meile palju atraktiivset, aga me peaksime olema väga rumalad, kui elaksime ainult nende ajutiste asjade nimel. Mitte miski pole võrreldav selle imelise kingitusega, mis Jumal on usklikele andnud – igavese elu kingituse tema poja Jeesuse Kristuse kaudu.

LÕPUPALVE (2 min)
Vajad abi? 

KOJU KAASA
Anna igale lapsele koju kaasa võtmiseks koopia tänases tunnis õpitust. Lehe leiad siit.


Copyright 2014 Kids Sunday School Place, Inc.
Used by permission www.kidssundayschool.com
Tõlge: Eesti Lastemisjon


Toeta meie tööd

Kõik lastetundide lehel olevad ideed on tasuta allalaetavad.

Samas nõuab sellise töö tegemine tegijatelt aega ning on seotud mitmete kulutustega.

Kui sa oled siit leidnud midagi, mis on sinu kaudu lastele õnnistuseks olnud ja leiad, et selline töö peaks jätkuma, on sul võimalus selle töö toetuseks oma panus anda.

Eesti Lastemisjon MTÜ
A/a: EE302200001120083485, Swedbank

Nukuteater

There are no events.