• info@lastemisjon.ee
  • +372 5665 3521

2. Ära ole laisk

Print Friendly, PDF & Email
Viljakandev elu1. Kannatlikkus; 2. Ära ole laisk; 3. Õiged prioriteedid; 4. Kasuta oma talente;
5. Taevased aarded; 6. Loenda oma õnnistusi.

EESMÄRK: Lapsed mõistavad, et mis tähendab olla innukas Jumalale.

TEEMAD: Viljakandmine, laiskus

LASTE SAABUMINE (10 min)
Vajalik: hambatikud ja kauss viinamarjadega.
Lase lastel meisterdada viinamarjadest ja hambatikkudest sipelgad. Kui kõik lapsed on saabunud ja endale sipelga teinud, lase neil oma Piiblitest leida Õpetussõnad 6:6-8.
“Mine sipelga juurde, sina laisk, vaatle tema viise ja saa targaks! Kuigi tal ei ole pealikut, ülevaatajat ega valitsejat, valmistab ta siiski suvel oma leiva ja kogub lõikusajal oma toiduse.”

Tänane tund räägib laiskusest. Sipelgas on supernäide ühest loodust, kes pole laisk. Sipelgad töötavad lõputult koos selleks, et ehitada endile maja ja koguda toitu. Ja nad teevad seda ilma, et keegi neid selleks koguaeg käskima peaks. Me kõik võime õppida sipelgatelt seda, kuidas korralikult tööd teha.

ALGUSPALVE JA ÜLISTUS (5 min)
Vajad abi?

PIIBLISALM (12 min)
“Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu Issandale ja mitte nagu inimestele.” (Kl 3:23)

Lase lastel see salm Piibist üles leida ning lugege seda koos mitmeid kordi. Seejärel kirjutavad lapsed salmi tühjale paberile ning joonistavad juurde salmi tähendust väljendava pildi.

PIIBLI LUGEMINE JA VESTLUS (15 min)
Sissejuhatus: Meie tänased mõtted on teisest kirjast, mille apostel Paulus Tessaloonika koguduse liikmetele kirjutas. Paulus oli mures selle üle, et tessalooniklased olid laisaks muutunud. Nad teadsid, et Jeesus tuleb ühel päeval tagasi. Kuid selle asemel, et jätkata oma tavalisi töiseid tegevusi ja täita igapäevaseid kohustusi, istusid nad lihtsalt ja ootasid Jeesuse tagasitulemist. Kas nad tegid õiget asja? Enne kui me loeme, mida Paulus neile kirjutas, vaatame kahte sõna, mida Paulus selles kirjas kasutas.

Kirjuta enne kirjakoha lugemist sõnade “logeleja” ja “janditaja” definitsioonid tahvlile.
Logeleja: töö mittetegija, passiivne, laisk
Janditaja: keegi, kes topib nina teiste asjadesse, tagarääkija, veiderdaja

Lugege 2. Tessalooniklastele 3:6-15 (Hoiatus laiskuse eest)

Vestlusküsimused:

  1. Kuidas teenis Paulus Tessaloonikat külastades piisavalt raha toidu ostmiseks? (Ta töötas nii öösel kui päeval.)
  2. Millise reegli Paulus tessalooniklastele andis? (Kes ei taha töötada, see ärgu ka söögu.)
  3. Kuidas see reegel võiks sinuvanuste laste jaoks kehtida? (Lapsed saavad teha majapidamistöid ning aidata ka muudes ülesannetes nii kodus, koolis kui ka kirikus.)
  4. Miks Paulus rõhutas seda, et tessalooniklased ei janditaks? (Janditamine on laisklemisest veel hullem, sest see häirib ka teisi inimesi.)
  5. Kuidas peaksid koguduseliikmed käituma inimestega, kes jätkavad laisklemist? (Nad peaksid nendega suhtlemist vältima, et laisklejad hakkaksid häbi tundma.)

TEGEVUS (12 min)
Laisk või tark valik? (Tegevus)

LISATEGEVUS (7 min)
Laisk sõdur (Jutustus)

RAKENDUS (2 min)
Õpetussõnades on öeldud, et laisk mees püüab enda laiskust välja vabandada öeldes, et ta ei saa majast välja minna, kuna lõvi on tee peal. Kuid see laiskus toob vaesuse. Lapsed küll ei panusta pere sissetulekutesse, kuid laiskusel on siiski oma kahjustav mõju. Nagu tänastes tegevustes nägime, võib logelemine ja laisklemine tunduda algul päris lõbusana, kui tegelikult jätab see su paljust ilma. Laiskuse ja logelemise asemel aita innukalt oma ema ja isa, korista oma tuba või tee usinasti koolitöid. Õnnistused, mis tulenevad innukusest Issandale, võivad olla eluaegsed.

JÄRGMISEL NÄDALAL
Kujuta ette, kui sul oleks vend või õde, kes koguaeg ainult istuks ja tegeleks sellega, mis neile parajasti meeldib ning kunagi ei aiataks ühtegi kodutööd teha. Järgmisel nädalal saame kuulda ühest sellisest naisest, kuid Jeesus ütles, et see naine teeb õigesti. Tule järgmisel nädalal ja saad teada, miks Jeesus nii ütles.

LÕPUPALVE (2 min)
Vajad abi?

KOJU KAASA
Anna igale lapsele koju kaasa võtmiseks koopia tänases tunnis õpitust. Lehe leiad siit.


Copyright 2014 Kids Sunday School Place, Inc.
Used by permission www.kidssundayschool.com
Tõlge: Eesti Lastemisjon


Toeta meie tööd

Kõik lastetundide lehel olevad ideed on tasuta allalaetavad.

Samas nõuab sellise töö tegemine tegijatelt aega ning on seotud mitmete kulutustega.

Kui sa oled siit leidnud midagi, mis on sinu kaudu lastele õnnistuseks olnud ja leiad, et selline töö peaks jätkuma, on sul võimalus selle töö toetuseks oma panus anda.

Eesti Lastemisjon MTÜ
A/a: EE302200001120083485, Swedbank

Nukuteater

There are no events.