• info@lastemisjon.ee
  • +372 5665 3521

3. Õiged prioriteedid

Print Friendly, PDF & Email
Viljakandev elu1. Kannatlikkus; 2. Ära ole laisk; 3. Õiged prioriteedid; 4. Kasuta oma talente;
5. Taevased aarded; 6. Loenda oma õnnistusi.

EESMÄRK: Lapsed mõistavad, et Jeesusele peab igal päeval kuuluma meie elus eriline koht.

TEEMAD: Viljakandmine, prioriteedid, Marta ja Maarja

LASTE SAABUMINE (10-15 min)
Võta Jumala jaoks aega (Tegevus)

ALGUSPALVE JA ÜLISTUS (5 min)
Vajad abi?

PIIBLISALM (12 min)
“Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!” Matteuse 6:33
Lugege lastega seda salmi koos ning siis laulge see salm Jumalale kiituseks ja ülistuseks.

PIIBLI LUGEMINE JA VESTLUS (15 min)
Sissejuhatus: Kujuta endale ette, et saad valida millise isiksusega sinu parim sõber on. Näiteks: Kas sooviksid, et su parim sõber oleks väga korralik ja kena või hoopis lohakas? Milline võiks tema tuju olla? Kas kiiresti muutuv või alati rahulik? Kuidas sobiks keegi, kellel on oma asjadega alati tegemist või eegi, kes ei hooli üldse sellest, kuidas asjad korda saada? Meie tänane lugu on ajast, mil Jeesus külastas kahte õde. Need õed olid väga erinevad isiksused ja nad käitusid Jeesuse külaskäigu ajal väga erinevalt.

Lugege Luuka 10:38-42 (Marta ja Maarja kodus)

Vestlusküsimused:

  1. Mida tegi Marta peale seda, kui oli Jeesust enda kodus tervitanud? (Oli ametis mitmesuguste toimetustega.)
  2. Mida tegi tema õde Maarja Jeesuse külaskäigu ajal? (Istus ja kuulas Jeesust.)
  3. Millest me teame, et Maarja polnud õe käitumisega rahul? (Ta palus Jeesusel oma õde talle appi saata.)
  4. Mida Jeesus Marta tegutsemise kohta ütles? (Ta ütles, et Marta vaevab end paljude asjadega.)
  5. Kes käitus õigesti? Miks? (Maarja. Ta teadis mida Jeesuse külaskäigu ajal kõige õigem oli teha.)
  6. Millal oleks võinud Marta oma toimetusi teha? (Näiteks siis, kui Jeesus oli ära läinud, või enne Tema tulekut.)
  7. Mida see lugu meile prioriteetidest õpetab? (Jeesus peaks olema alati esimene.)

TEGEVUS (15 min)
Marta ja Maarja (Skets)

LISATEGEVUS (10 min)
Nõelasilm (Esemesõnum)

RAKENDUS (4 min)
Maarja tegi õige valiku. Ta andis Jeesusele õige koha. See ei tähenda, et kõik muud tegemised, majapidamistööd ja teiste eest hoolitsemine poleks tähtis. On küll! Aga ehkki kõik need tegevused on tähtsad, on Jeesus õige tähtsam. Meil tuleb jälgida, et annaksime oma elus Temale kõige kõrgema prioriteedi, tähtsaima koha. Maarja teadis, et Jeesus ei ole tema juures igavesti, ja seega tahtis ta iga väärtusliku hetke olla koos Temaga. Marta võis oma majapidamistöödega oodata. Võib-olla oleksid Marta ja Maarja võinud peale Jeesuse lahkumist neid töid koos teha.

Kuidas me saaksime anda Jeesusele kõige tähtsama koha? (Selle asemel, et mõelda muudele asjadele, kuulata pühapäevakoolis õpetajat või jutlustajat; tõusta hommikuti üles sellisel ajal, et sul oleks aega palvetada; rääkida oma sõpradele Jeesusest; selle asemel, et kõik oma sissetulekud ära kulutada, anda osa sellest tagasi Jumalale jne.)

JÄRGMISEL NÄDALAL
Kas sa tead kedagi, kellel on talent midagi väga hästi teha? Kui see inimene otsustaks oma talenti mitte kasutada, siis kas see võiks tunduda raiskamisena? Järgmisel nädalal kuuled ühest mehest, kes talle antud talenti ei kasutanud.

LÕPUPALVE (2 min)
Vajad abi?

KOJU KAASA
Anna igale lapsele koju kaasa võtmiseks koopia tänases tunnis õpitust. Lehe leiad siit.


Copyright 2014 Kids Sunday School Place, Inc.
Used by permission www.kidssundayschool.com
Tõlge: Eesti Lastemisjon


Toeta meie tööd

Kõik lastetundide lehel olevad ideed on tasuta allalaetavad.

Samas nõuab sellise töö tegemine tegijatelt aega ning on seotud mitmete kulutustega.

Kui sa oled siit leidnud midagi, mis on sinu kaudu lastele õnnistuseks olnud ja leiad, et selline töö peaks jätkuma, on sul võimalus selle töö toetuseks oma panus anda.

Eesti Lastemisjon MTÜ
A/a: EE302200001120083485, Swedbank

Nukuteater

There are no events.