• info@lastemisjon.ee
  • +372 5665 3521

4. Kasuta oma talente

Print Friendly, PDF & Email
Viljakandev elu1. Kannatlikkus; 2. Ära ole laisk; 3. Õiged prioriteedid; 4. Kasuta oma talente;
5. Taevased aarded; 6. Loenda oma õnnistusi.

EESMÄRK: Lapsed soovivad kasutada Jumala poolt neile antud talente Kristuse ihu (koguduse) ülesehitamiseks.

TEEMAD:  Viljakandmine, Kristuse ihu, talendid

LASTE SAABUMINE (10 min)
Annid ülalt (Nuputamine)

ALGUSPALVE JA ÜLISTUS (5 min)
Vajad abi?

PIIBLISALM (12 min)
“Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad.” 1. Peetruse 4:10
Lase lastel seda salmi koos sinuga oma Piiblitest kaasa lugeda. Seejärel lase mõnel vabatahtlikul see üksinda ette lugeda. Vestelge koos selle üle, mida tähendab and ning milline on hea majapidaja.

Anna soovijatele võimalus salm peast öelda.

PIIBLI LUGEMINE JA VESTLUS (15 min)
Sissejuhatus: Tänapäeval mõtleme me talendi all mõnda erilist oskust – näiteks pilli mänguoskust või joonistamisoskust või on keegi hea sportlane. Me kõik teame kedagi, kellel on erinevaid talente.

Kuid Jeesuse ajal oli talent tegelikult hoopis suur rahasumma. Üks talent võrdus kahe aasta palgaga. Kas poleks tore selline summa näiteks sünnipäevaks saada? Mida sa sellega teeksid?

Jeesus rääkis ühe tähendamissõna, kus kasutas talente suure varanduse tähenduses. Kuid see varandus ei tähendanud raha, vaid hoopis Jumala poolt kingitud erilisi andeid. Loeme selle tähendamissõna ja vaatame, mida inimesed oma talentidega tegid.

Lugege Matteuse 25:14-30 (Tähendamissõna talentidest)
Vestlusküsimused:

  1. Mida peremees igale oma teenijale andis? (5 talenti, 2 talenti ja 1 talendi.)
  2. Mille üle tundis peremees rõõmu? (Kui teenijad oma talente targalt teenimiseks kasutasid.)
  3. Mis peremeest vihastas? (Talendi raiskamine.)
  4. Kui need teenijatele antud talendid sümboliseeriksid Jeesusest teistele rääkimise andi, siis mida tegid kaks esimest teenijat viimasest teenijast erinevalt? (Nad jagasid head sõnumit ja rohkem inimesi sai teada Jeesusest. Viimane teenija hoidis selle rõõmusõnumi endale.)
  5. Miks andis peremees viimase teenija ühe talendi teistele? (Kuna ta raiskas seda andi ja ei jaganud seda teistega.)

TEGEVUS (15 min)
Mis talent mul on? (Mäng)

LISATEGEVUS (10 min)
Tähendamissõna talentidest (Skets)

RAKENDUS (4 min)
Lase lastel lugeda oma Piiblitest uuesti Matteuse 25:14-30 ja loendada kokku mitu korda seal “talente” on nimetatud. (14 korda)

Nii nagu selles kirjakohas on talente palju kordi mainitud, jagab Jumal heldelt ande kõigile oma lastele. Ta ei hoia kunagi neid erilisi andeid endale. Sa ei pruugi spordis või muusikas eriliselt andekas olla, kuid sulle on kindlasti mingi and antud. Võib-olla on selleks teistest hoolimine, teenimine, palvetamine või oskad sa olla heaks sõbraks kellelegi, kes on raskustes. Ka meie võime Jumala poolt antud talente kas raisata, kui me laseme nende kasutamisvõimaluse käest, või kasutada neid igal võimalusel selleks, et Jumala riik võiks kasvada. Kui me neid raiskame, võivad need meie käest lõpuks ära kaduda. Pea meeles teenijaid meie tänases tähendamissõnas ja sa tead, mida tegema pead.

JÄRGMISEL NÄDALAL
Kas sinult on kunagi küsitud: “Mida sa ostaksid, kui su oleks 1000 eurot?” Järgmisel nädalal on sul võimalus kulutada 1000 eurot just nii nagu soovid.

LÕPUPALVE (2 min)
Vajad abi?

KOJU KAASA
Anna igale lapsele koju kaasa võtmiseks koopia tänases tunnis õpitust. Lehe leiad siit.


Copyright 2014 Kids Sunday School Place, Inc.
Used by permission www.kidssundayschool.com
Tõlge: Eesti Lastemisjon


Toeta meie tööd

Kõik lastetundide lehel olevad ideed on tasuta allalaetavad.

Samas nõuab sellise töö tegemine tegijatelt aega ning on seotud mitmete kulutustega.

Kui sa oled siit leidnud midagi, mis on sinu kaudu lastele õnnistuseks olnud ja leiad, et selline töö peaks jätkuma, on sul võimalus selle töö toetuseks oma panus anda.

Eesti Lastemisjon MTÜ
A/a: EE302200001120083485, Swedbank

Nukuteater

There are no events.