• info@lastemisjon.ee
  • +372 5665 3521

6. Loenda oma õnnistusi

Print Friendly, PDF & Email
Viljakandev elu1. Kannatlikkus; 2. Ära ole laisk; 3. Õiged prioriteedid; 4. Kasuta oma talente;
5. Taevased aarded; 6. Loenda oma õnnistusi.

EESMÄRK: Lapsed tunnevad ära õnnistused, mis neile Jeesuse Kristuses on antud ning ja tänavad Teda õnnistuste eest.

TEEMAD: Viljakandmine, õnnistused, tänulikkus

LASTE SAABUMINE (10 min)
Õigete kroonid (Nuputamine)

ALGUSPALVE JA ÜLISTUS (5 min)
Vajad abi?

PIIBLISALM (12 min)
“Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda Issanda, oma Jumala häält..” 5. Moosese 28:2
Lase see salm lastel Piiblist üles leida ja lugege seda koos mõned korrad. Siis pange Piiblid kinni ja vastake küsimustele: Kes? Mis? Miks? Millal?

PIIBLI LUGEMINE JA VESTLUS (15 min)
Sissejuhatus: Millised on need õnnistused, mida me tähele panema peaksime? Mille järgi me õnnistuse ära tunneme? Kui palju neid õnnistusi on? Meie tänane kirjakoht aitab neile küsimustele vastused leida.

Lugege 5. Moosese 28:1-13 (Sõnakuulelikkuse õnnistus)
Loe salmid lastele ette, samal ajal lase neil neid oma Piiblitest jälgida. Seejärel lase neil lugeda kirjakohast kokku kui mitu korda on seal mainitud sõnu: õnnistused, õnnistatud, õnnistust, õnnistades. (10 korda)

Vestlusküsimused:

  1. Mida me peaksime tegema selleks, et olla Jumala poolt õnnistatud? See on esimeses salmis kirjas. (Kuulama Jumalat ja pidama Tema käske.)
  2. Kus me võime olla õnnistatud? Salmid 3 ja 6. (Linnas, maal, tulles ja minnes – igal pool.)
  3. Millised on selles kirjakohas mõned näited õnnistustest? (Sa võid need tahvlile kirjutada: lapsed, vili, loomad, toit, kaitse vaenlaste eest, täis viljaaidad, kõik sinu teod, rikkus ja vihm.)
  4. Mida tähendab 12. salmis see, et Jumal avab sulle oma rikkaliku varaaida, taeva? (Taevas on õnnistusi täis ja Jumal tahab neid meile anda.)

TEGEVUS (15 min)
Pungil õnnistused (Mäng)

TEGEVUS (7 min)
Jumala õnnistused (Esemesõnum)

RAKENDUS (4 min)
Õnnistused ümbritsevad meid, kuid me ei tohi neid iseenesest mõistetavateks pidada. Jumal jagab meile õnnistusi, nagu: vihm, mis hoiab looduse rohelisena ning aitab kõigel kasvada; toit, mida saame süüa; inimesed, kes meie eest hoolitsevad; koht, kus me saame Jumalat kiita; riided, mida saame kanda; sõbrad; kodud, kus meil on hea ja soe olla; pehmed voodid, kus magada ja see nimekiri läheb aina edasi.

Võta täna aega ja mõtle kõigile neile õnnistustele, mis Jumal sulle on andnud. Kirjuta need üles ja täna Jumalat palves kõigi õnnistuste eest.

LÕPUPALVE (2 min)
Vajad abi?

KOJU KAASA
Anna igale lapsele koju kaasa võtmiseks koopia tänases tunnis õpitust. Lehe leiad siit.


Copyright 2014 Kids Sunday School Place, Inc.
Used by permission www.kidssundayschool.com
Tõlge: Eesti Lastemisjon


Toeta meie tööd

Kõik lastetundide lehel olevad ideed on tasuta allalaetavad.

Samas nõuab sellise töö tegemine tegijatelt aega ning on seotud mitmete kulutustega.

Kui sa oled siit leidnud midagi, mis on sinu kaudu lastele õnnistuseks olnud ja leiad, et selline töö peaks jätkuma, on sul võimalus selle töö toetuseks oma panus anda.

Eesti Lastemisjon MTÜ
A/a: EE302200001120083485, Swedbank

Nukuteater

There are no events.