• info@lastemisjon.ee
  • +372 5665 3521

Mis talent mul on?

Print Friendly, PDF & Email

funnoseLapsed püüavad erilise külalise talenti ära arvata.

TEEMAD: Kristuse ihu, vaimulikud annid, talendid

TARVIKUD: Piibel, tahvel

KESTUS: Umbes 15 minutit

TEGEVUSE JUHIS:
Lase enne mängu algust lastel nimetada erinevaid talente ja andeid, mis inimestel võivad olla. Kirjuta need tahvlile. Nimekirja võiks panna ka erinevad vaimulikud annid. Neid leiate järgmistest salmidest: 1. Korintlastele 12:8-10; Efeslastele 4:11,12; 1. Peetruse 4:10,11 ja Roomlastele 12:4-8.

Nimestikud võiksid välja näha umbes sellised:

Talendid
Joonistamine
Laulmine
Sport
Õpetamine
Kirjutamine
Näitlemine
Muusika
Kunst
Lugude jutustamine
Ehitamine
Lendamine

Vaimulikud annid
Tarkus
Uskumine
Tervendamine
Imede tegemine
Jutlustamine
Arukus
Evangelist
Pastor
Õpetamine
Teiste teenimine
Teiste julgustamine

Veendu, et nimestikus oleks piisavalt erinevaid valikuvariante, sest siis on mäng huvitavam. Vali nüüd üks vabatahtlik eriliseks külaliseks ja lase tal endale tahvlil olevaist talentidest või andidest valida üks. Oma valikut ei tohi ta teistele öelda – nende ülesandeks on see ise ära arvata.

Jaga lapsed kahte gruppi. Mängu alguses on neil kokku 1000 punkti. Mängu eesmärgiks on arvata ära erilise külalise talent või vaimulik and. Lapsed tohivad küsida ainult selliseid küsimusi, millele saab vastata ja või ei. Igakord, kui vastuseks on ei, kaotavad nad oma punktisummast 100 punkti ja küsimisevoor läheb vastasvõistkonnale. Nii kaua, kui vastused on jaatavad, ei lähe punkte maha ja sama grupp võib edasi küsida. Mõlemas grupis küsivad lapsed järgimööda küsimusi. Võidab grupp, kes arvas ära erilise külalise anni või talendi. Samuti saab ta ka kõik ülejäänud punktid endale.

Kui aega on, võib seda mängu järgmise erilise külalisega korrata.


Copyright 2014 Kids Sunday School Place, Inc.
Used by permission www.kidssundayschool.com
Tõlge: Eesti Lastemisjon


Toeta meie tööd

Kõik lastetundide lehel olevad ideed on tasuta allalaetavad.

Samas nõuab sellise töö tegemine tegijatelt aega ning on seotud mitmete kulutustega.

Kui sa oled siit leidnud midagi, mis on sinu kaudu lastele õnnistuseks olnud ja leiad, et selline töö peaks jätkuma, on sul võimalus selle töö toetuseks oma panus anda.

Eesti Lastemisjon MTÜ
A/a: EE302200001120083485, Swedbank

Nukuteater

There are no events.