• info@lastemisjon.ee
  • +372 5665 3521

Pungil õnnistused

Print Friendly, PDF & Email

2balloonsLapsed tutvuvad erinevate salmide kaudu Jumala õnnistustega.

TEEMAD: Õnnistused, tänulikkus

TARVIKUD: Igale lapsele õhupall ja kirjakoht

KESTUS: Umbes 15 minutit

ETTEVALMISTUS:
Enne tundi kirjuta allolevad kirjakohad erinevatele paberiribadele. Pane iga salm ühe tühja õhupalli sisse. Puhu pallid täis. (Kui lapsi rohkem, võib samu kirjakohti ka korrata, et kõigile jätkuks.)

TEGEVUSE JUHIS:
Pane kõik õhupallid põrandale ja lase igal lapsel sealt endale üks valida. Peale seda, kui lapsed on õhupallidega natuke mängida ja neid põrgatada saanud, lase neil tuvastada palli sees olev kirjakoht. Lapsed otsivad oma Piiblist vastavad salmid üles ja loevad järjekorras need teistele ette. Arutage kogu grupiga lühidalt salmi tähenduse üle. Võid selleks kasutada iga salmi järel olevat küsimust.

SALMID:
2. Moosese 23:25 “Te peate aga teenima Issandat, oma Jumalat, siis ta õnnistab sinu leiba ja vett! Ja ma hoian tõve sinust eemal.”

  • Jumal õnnistab meid igal päeval kahe asjaga. Mis need on? (vesi ja leib)

3. Moosese 26:4 “Siis ma annan teile vihma õigel ajal ning maa annab oma saagi ja puud väljal annavad oma vilja.”

  • Milline õnnistus sajab taevast alla? (vihm)

5. Moosese 28:2 “Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda Issanda, oma Jumala häält.”

  • Mida me peaksime tegema, et kõik need õnnistused kätte saada? (kuuletuma Jumalale)

5. Moosese 28:12 “Issand avab sulle oma rikkaliku varaaida, taeva, andes su maale vihma õigel ajal ja õnnistades kõiki su kätetöid; ja sina võid laenu anda paljudele rahvastele, aga sa ise ei tarvitse laenata.”

  • Kust Jumal kõik need õnnistused saadab? (taevastest varaaitadest)

Psalm 128:1-2 “Õnnis on igaüks, kes kardab Issandat, kes käib tema teedel. Sa sööd siis oma käte vaevast, sa oled õnnis
ja su käsi käib hästi.”

  • Mis antakse neile, kes Jumalat kardavad? (õnnistused ja kordaminekud)

Õpetussõnad 10:22 “See on Issanda õnnistus, mis teeb rikkaks, ja oma vaev ei lisa sellele midagi juurde.”

  • Millise õnnistuse me rikkusele lisaks saame? (me ei pea õnnistuse saamiseks ise nägema suurt vaeva)

Õpetussõnad 11:26 “Kes keelab vilja, seda sajatab rahvas, aga müüja peale tuleb õnnistus.”

  • Mida teevad need, kelle päid ei krooni õnnistused? (säilitavad oma rikkuse enesele)

Hesekiel 34:26 “Ja ma annan neile ja sellele, mis on ümber mu künka, õnnistuse, ja ma lasen vihma sadada omal ajal: need on õnnistuse vihmad.”

  • Mis võivad taevast vihma sarnaselt vabalt alla sadada? (õnnistused)

Heebrealastele 6:7 “Maa, mis joob sagedasti sellele langevat vihma ja kasvatab kasulikke taimi neile, kes seda ka harivad, saab õnnistuse Jumalalt.”

  • Mida me peaksime maa sarnaselt Jumala õnnistustega tegema? (jooma need sisse ja kasutama neid)

Copyright 2014 Kids Sunday School Place, Inc.
Used by permission www.kidssundayschool.com
Tõlge: Eesti Lastemisjon


Toeta meie tööd

Kõik lastetundide lehel olevad ideed on tasuta allalaetavad.

Samas nõuab sellise töö tegemine tegijatelt aega ning on seotud mitmete kulutustega.

Kui sa oled siit leidnud midagi, mis on sinu kaudu lastele õnnistuseks olnud ja leiad, et selline töö peaks jätkuma, on sul võimalus selle töö toetuseks oma panus anda.

Eesti Lastemisjon MTÜ
A/a: EE302200001120083485, Swedbank

Nukuteater

There are no events.