• info@lastemisjon.ee
 • +372 5665 3521

8. Mees, kes armastas Jumala Sõna (Esra)

Eesmärgid: Laps mõistab, et Piibel on meile julgustuseks, abiks, teenäitajaks.

Kuldsalm: ”Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.” (Ps 119:105)

Piiblitund: Esra – mees, kes armastas Jumala Sõna (Esra 7-10)

Prindi tunni tekst välja (PDF) Lae slaidid alla (PPTX) 

 

Misjonikalendri tunnimaterjalide toimkond:
Aive Lohk (EKNK), Egle Hollman (EMK), Titta Hämäläinen (EELK) ja Ülle Kalvik (EEKBKL).


Tunni kava:

 1. Laul: Jeesus, ta on vastus
 2. Piiblitund: Esra – mees, kes armastas Jumala Sõna
 3. Mäng: Praht või varandus
 4. Kuldsalm: Ps 119:105
 5. Tööleht
 6. Laul: Ma põlen Sulle
 7. Mäng: Pantomiim-telefon
 8. Misjoniteema: Wycliffi piiblitõlkijad
 9. Anna lugu
 10. Grupitöö
 11. Laul: Iga päev
 12. Kodune ülesanne
 13. Meisterdamine: Latern
 14. Lõpupalve

1. Laul: Jeesus, ta on vastus

Viisi näited YouTube´is: SIIN ja SIIN

 

2. Piiblitund: Esra – mees, kes armastas Jumala Sõna

Tänase tunni kangelane on mees, kes tundis ja õpetas teisigi Piiblit tundma. Ta oli esimese preestri Aaroni järeltulija ja seega ka ise preester. See mees – tema nimi oli Esra – sündis Babülonis, kuhu juudid olid sõjavangidena viidud. Sel ajal olid juudid paljudesse maadesse põgenenud ja nende enda kodumaa oli sõjas purustatud.

Esra oli mees, kes armastas üle kõige Jumala sõna. Ta otsis juutide seast üles kõik Piibli osad, mis tol ajal oli kirjutatud. Siis ei olnud selliseid raamatuid nagu meil, vaid papüüruselehtedele ja lambanahkadele kirjutatud kirjarullid. Vähesed oskasid neid lugeda ja vähestel olid Piibli kirjarullid kodus olemas. Kuid Esra leidis kõik kirjarullid ja kirjutas need ka enda jaoks ümber. Ta juhendas ka teisi tarku mehi Piibli osasid ümber kirjutama, et oleks rohkem kirjarulle, mida saaks erinevates kohtades rahvale lugeda.

Esra igatses, et kõik juudid võiksid tunda Jumala seadust, mis oli Moosese kaudu iisraellastele antud. Neid inimesi, kes pühendasid oma elu Piibli uurimisele, ümberkirjutamisele ja õpetamisele nimetati kirjatundjateks.

Esra oli neist kirjatundjatest tolle aja suurim ja tuntuim. Ka Babüloni kuningas austas ja tunnustas teda. Esra oli kuningale rääkinud lugusid oma Jumala suurest väest. Kuningas oli hakanud tema võimsat Jumalat kartma.

    

Kui mitmed juudid soovisid pöörduda tagasi oma kodumaale, siis läkitas kuningas nad koos Esraga teele, andes neile kaasa hõbedat ja kulda nende templi jaoks. Rännak Jeruusalemma kestis üle nelja kuu. Jumal kaitses teelolijaid röövlite eest ja nad said kaasa antud varanduse templisse viia.

Kodumaal avastas Esra, et sealsed juudid olid oma Jumala ja kombed peaaegu unustanud. Paljud juudi mehed olid võtnud paganate seast naisi. Nende lapsed ei osanud oma isade keelt ja kummardasid ebajumalaid. Esra oli sellest väga löödud. Ta palus Jumalalt andestust oma rahvale.

Esra kutsus kogu rahva Jeruusalemma kokku ning õpetas neile, mida Jumal neilt ootab ja mida nad valesti olid teinud. Nad olid Jumala rahvas, neil oli võimalus ülistada ja teenida oma Jumalat, kuid nemad olid sellest pöördunud ja hakanud kummardama puu- ja kivijumalaid. Inimesed olid rõõmsad, et keegi neid lõpuks juhatab ja õpetab.

Ka meie oleme Jumala lapsed. Jumal on meid loonud oma näo järgi. Ta tahab, et me oleksime puhtad ja pühad. Me saame Jumalat ülistada ja Temale kuuletuda, siis Ta teeb meie südamed puhtaks, nii et me oleme kaunid ja säravad nagu tähed taevas. Piibel õpetab meile, kuidas kuuletuda Jumalale.

Piibel on meie vaimu toit, me vajame seda nagu meie ihu vajab sööki. Kui meie vaim on toidetud, siis on meil jõudu teha õigeid otsuseid ja käituda õigesti.

Arutlege üheskoos või grupitööna, mida lapsed teavad/mäletavad Piiblist:

 • Milliseid juhtnööre Jumal meie elude jaoks on andnud?
 • Mida Jumal on meile tõotanud teha ja anda?
 • Millised õigused, võimalused, kohustused meil Jumala lastena on?

3. Mäng: Praht või varandus

Ettevalmistus: Võta ports paberilehti. Kirjuta ühele lehele piiblisalm. Siis kortsuta kõik paberilehed pallideks kokku.

Tunnis jaga lapsed kaheks võistkonnaks. Jaga ka ruum kaheks territooriumiks. Viska paberipallid põrandale, nii et neid jääb mõlemale territooriumile. Nüüd anna lastele mõned minutid, et oma territoorium „ära koristada“ ja paberipahn vastasvõistkonna alale visata. Anna märku, kui aeg on täis ja lapsed paberitega enam loopida ei tohi. Nüüd teata kõigile üllatuseks, et võitja on see, kes leiab paberipahnast varandusest kirjakoha!

4. Kuldsalm: Ps 119:105

Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal. Ps 119:105

Võimaluse korral kustutage tuled ja tehke tuba pimedaks.

Küsige lastelt:

 1. Kas nad on kunagi kartnud pimedat?
 2. Kas nad on kunagi ära eksinud? Kas nad on ka pimedas ära eksinud?
 3. Mis juhtub siis, kui me tule põlema paneme?

Pange põlema kodust kaasavõetud taskulamp ja valgustage sellega tuba. Tänane kuldsalm räägib lambist ja valgusest. „Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.” Ps 119:105

Ka meie eludes on aegu, kus oleme nagu pimeduses ja segaduses, ei tea, mida otsustada, kuidas käituda. Siis saame otsida juhatust Piiblist ehk Jumala sõnast.

Suurematele lastele:

Piiblis on võrreldud Jumala sõna mitme esemega. Näiteks vasar, tuli, mõõk, peegel, seeme, mis pannakse mulda, lamp või valgus, vihm, piim, liha. Arutlege, miks need asjad võiksid Jumala sõna meenutada!

Võite üles otsida kohad, kus need võrdlused Piiblis esinevad (Jr 23:29, Hb 4:12, Jk 1:22–25, 1Pt 1:23–25, Ps 119:105, Js 55:10–11, 1Pt 2:2, Hb 5:11–14).

 

Kuldsalmi õppimise laul:

Kirjakoha meeldejätmiseks õpetage lastele teile tuttav laul antud kirjakoha põhjal. Neid laule on palju.

 1. Anu Kõlari „Kuidas hoiab noor inimene” („Vaimulikud laulud” nr 196)
 2. „Sinu sõna on mu jalale lambiks“ viisi näide SIIN
 3. „Su sõna on lamp mu jalale ja valguseks mu teel“ (Hannes &Co)
  viisi näide SIIN ja duuridega sõnad SIIN

5. Tööleht

Leidke Piiblisalmid või kasutage alljärgnevaid, kuhu laps saab oma nime kirjutada ja kogeda, et need salmid on just tema jaoks. Seletage lastele kasutatud piiblisalmide konteksti ja tähendust.

Johannese 1:9
Kui me oma patud tunnistame, on tema (Jumal) ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.

Kui _______________ oma patud tunnistab, on tema (Jumal) ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks ________________ patud ja puhastab _____________________ kogu ülekohtust.

Jeremija 29:11
Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust.

Sest mina tunnen mõtteid, mis ma ______________________ pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda ______________________ -le tulevikku ja lootust.

Johannese 14:27
Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!

Rahu ma jätan ______________-le, oma rahu ma annan ___________-le. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. ________________ süda ärgu ehmugu ega mingu araks!

2. Timoteose 1:7-8a
Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. Ära siis häbene tunnistamast meie Issandat...

Jumal ei ole ____________________-le ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. Ära siis häbene tunnistamast meie Issandat...

2. Korintlastele 5:17
Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.

Niisiis, kui ________________ on Kristuses, siis ___________________ on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.

6. Laul: Ma põlen Sulle

Noot SIIN ja viisi näide SIIN.

 

7. Mäng: Pantomiim-telefon

Mõnel inimesel on selline põnev amet, et ta läheb oma kodumaalt Euroopast näiteks Aafrikasse ja püüab aidata ja mõista sealseid inimesi. Proovimegi omamoodi seda läbi mängida.

Võtame rivisse ja mängime telefoni pantomiimi teel. Teeme nii, et keegi meist ei mõista üksteise keelt ja saame vaid liigutuste abil oma mõtteid edasi anda. Kõik seisavad seljaga ukse poole.

Ukse poolt esimene laps mõtleb ühe lause, koputab eesoleva lapse õlale, et ta ringi pööraks ja annab talle pantomiimi teel oma mõtte edasi. Siis keerab end näoga ukse poole. Järgmine laps koputab eesoleva lapse õlale ja see pöörab ümber ja vaatab, kuidas talle pantomiim edasi antakse jne kuni rivi lõpuni.

Kas lause jõuab viimase mängijani?

8. Misjoniteema: Wycliffi piiblitõlkijad

Täna räägimegi sellistest inimestest, kes lähevad oma kodumaalt kaugele ja püüavad õppida võõraid keeli. Sest neil on igatsus, et iga inimene võiks lugeda Piiblit oma emakeeles. Nad tahavad aidata Piiblit tõlkida. Vähemalt 200 miljonil inimesel ei ole võimalust oma emakeeles Piiblit lugeda.

Piibli tõlkimiseks on loodud selline ülemaailmne organisatsioon nagu Wycliffi piiblitõlkijad. Nad tegutsevad juba alates aastasat 1942. Tänaseks tegutsevad nad 93 riigis.

       

Pantomiimi mängus oli raske igale sõnale kõigile mõistetavat liigutust mõelda ja mõni sai sellest hoopis teisiti aru. Samamoodi on Piibli tõlkimine väga huvitav töö.

Piibel räägib näiteks lumest: meie patud on punased, kuid Jumal puhastab meid ja teeb need lumest valgemaks. Kuid Aafrikas ei ole paljud lund näinudki ega tea, mis see üldse on. Nii on mõnda keelde tõlgitud, et meie patud saavad valgemaks kui kookospähkli tuum.

Mõnes keeles pole üldse sõnu nagu armastus või lunastus, siis tuleb need sõnad pikemalt ümber jutustada.

Selles organisatsioonis saab igaüks kaasa lüüa. Võib-olla on teiegi seast kedagi, kes kunagi peale (üli)kooli lõpetamist tahaks kasvõi mõneks kuuks sinna tööle minna.

Alustuseks võib käia koos piiblitõlkijatega väiksel misjonireisil Aasias või Aafrikas. Wycliffis saab töötada ka misjonäride lastega õpetaja abina, noortejuhina või lastehoiu kasvatajana. Vajatakse väga meditsiinitöötajaid ja nende abilisi, arvutispetsialiste, transporditöötajaid.

Selleks, et Wycliffi organisatsioonis töötada, on vaja leida endale toetajad. Ka nende internetilehel tehakse kampaaniaid toetamaks erinevaid projekte ja nendega seotud inimesi. Eestist töötab Wycliffis juba üle kahekümne aasta Külvi Unger. Ta elab oma abikaasa ja viie lapsega Saksamaal, kuid töö tõttu reisivad nad palju üle maailma.

Rohkem infot siin: www.wycliffe.org ja www.wycliffe.net

9. Anna lugu

Anna ärkas, ta oli kaetud külma higiga. See unenägu oli olnud nagu päris. Üks tumedates riietes kogu jälitas teda. Ta teadis, et see on saatan. Ta kartis väga. Ta oli väsinud jooksmisest ja kohe kohe pidi saatan ta kätte saama. Siis ta ärkas.

Piiblitõlkijad, kes töötasid tema külas, olid rääkinud talle Jumalast. Ta otsis nad üles ja palus, et nad palvetaksid tema eest.

Piiblitõlkijad rääkisid talle, et oluline on teada tõde, siis ei saa saatan teda hirmutada. Piiblis on kirjas, mis on tõde. Nad ei olnud veel jõudnud tõlkida kogu Piiblit Anna emakeelde, kuid mõned osad siiski. Tõlkijad näitasid tüdrukule Pauluse kirja roomlastele ja palusid tal lugeda kaheksandat peatükki. Esialgu ei saanud Anna midagi aru. Ta oli koolis õppinud lugema ainult vene keeles, aga kodus ja sõpradega suhtles ta tatari keeles.

Tatari keelt kõneleb 5 miljoni inimest, aga päris omakeelset Piiblit neil veel ei ole. Piiblitõlkijad olid andnud Annale tatarikeelse Uue Testamendi. Seal olid vene tähed, mida ka tatari keeles kasutati.

Anna proovis uuesti lugeda ja nüüd ta sai aru küll! Ta hakkas toolil rõõmust hüppama: „See raamat on ju minu keeles!“ Anna luges, kuidas Jumala lapsed on Jumala pärijad, Temale kallid ja keegi ei saa neid Jeesuse armastusest lahutada.

„Kas mina võin ka olla alati Jumala lähedal?“ imestas Anna, „ja keegi ei saa mind Temast lahutada?“

„Muidugi, Sa oled ju ka Jumala laps!“ kinnitasid piiblitõlkijad. Nad olid Annale palju kordi seda juba rääkinud, aga nüüd kui ta seda ise luges, oli ta viimaks selles kindel. Anna oli väga rõõmus ja tahtis minna koju oma emale tatarikeelset Piiblit lugema.

10. Grupitöö

Kuidas me Piibli abil võime näidata valgust ja suunda oma sõpradele? Mis nõu Sa annaksid, kui Su sõpradel oleksid järgnevad probleemid? Leidke koos oma paarilisega igale situatsioonile sobiv kirjakoht ja püüdke seda lahti seletada.

 1. Hannes tahaks tulla kirikusse, aga ta on mures, mida küll teised niimoodi temast mõelda võivad.
 2. Gregoril läheb koolis halvasti. Ta satub tihti pahandustesse ja õppimine ei ole ka tema tugevam külg. Gregor arvab, et ta pole piisavalt hea inimene, et kirikus käia. Temast ei saaks kunagi kristlast, ta on liiga halb inimene.
 3. Carola vanemad ei lubanud tal täna kaubamajja shoppama minna, aga ta plaanib ikkagi minna, sest ega vanemad ei saa ju nagunii teada.
 4. Eliise kardab väga pimedas koju minna.
 5. Anette on väga kade, sest kuigi Greete-Katriin on nii ülbe tüdruk, on tal palju rohkem austajaid.

(Kirjakohad võib anda ka lihtsalt lühenditena ja paluda lastel need Piiblist üles leida.)

 • Ps 37:1 Ära ärritu kurjadest; ära kadesta neid, kes teevad ülekohut, sest need niidetakse peagi nagu hein ja nad närtsivad nagu haljas rohi!
 • Ef 6:1-3 Lapsed, olge kuulekad oma vanemaile Issandas, sest see on õige! „Austa oma isa ja ema,” see on esimene käsusõna tõotusega, „et su käsi käiks hästi ja sa elaksid kaua maa peal!”
 • Õp 29:25 Inimeste kartmine paneb püünise, aga kes loodab Issanda peale, on kaitstud.
 • Ef 2:8-9 Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu – ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt -, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.
 • Js 41:10 ära karda, sest mina olen sinuga; ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal: ma teen su tugevaks, ma aitan sind, ma toetan sind oma õiguse parema käega!

11. Laul: Iga päev

Noot on siin.

Viisi näited SIIN ja SIIN.

12. Kodune ülesanne

Palu, et Jumal juhataks ja kõnetaks Sind oma Sõna läbi. Vali Matteuse evangeeliumist üks lugu ja loe see läbi.

 • Uuri, mis selles tekstis on Sinu jaoks uus või arusaamatu, küsi teiste käest seletusi või otsi internetist.
 • Uuri, mis selle looga tahetakse öelda?
 • Kuidas see Sinu elu puudutab?

Püüa see lugu endale meelde jätta ja õhtuti enne magama jäämist selle üle mõtiskleda.

13. Meisterdamine: Latern

 

Ühe laterna jaoks läheb vaja: Purki, traati, küünalt ja kaunistuseks midagi (vastavalt oma fantaasiale ja soovile). Abivahendiks kuluvad ära väiksed näpitsad ja pliiats.

Valmistamine:

 • Keera traadi ots ümber pliiatsi, nii et moodustub aas. Keera paar korda traati aasa otsast, nii et aas jääks kindlalt püsima. Eemalda pliiats.
 • Pane traat ümber purgi kaela. Aas jääb ühte otsa ja vastaspoolt keera näpitsatega kinni.
 • Nüüd pista traadi ots läbi aasa, et jääks sang riputamiseks ja keera traat kinni.
 • Purgi sisse võib panna liiva, kivikesi, pärleid, aegunud kuivaineid köögikapist (kohviube, maisi, riisi) või muud käepärast ☺. Kõige lõpuks loomulikult ka väike küünal.

14. Lõpupalve

 1. Paluge, et Jumala Püha Vaim õpetaks meid Piiblit tundma ja armastama. Paulge, et saaksime Piiblist juhatust, julgustust ja tuge.
 2. Paluge, et paljudel inimestel oleks võimalus hakata piiblitõlkijateks või nende abilisteks. Paluge,et nende töö edeneks ja Jumal annaks tarkust, kuidas kõige paremini Piiblit tõlkida.

Toeta meie tööd

Kõik lastetundide lehel olevad ideed on tasuta allalaetavad.

Samas nõuab sellise töö tegemine tegijatelt aega ning on seotud mitmete kulutustega.

Kui sa oled siit leidnud midagi, mis on sinu kaudu lastele õnnistuseks olnud ja leiad, et selline töö peaks jätkuma, on sul võimalus selle töö toetuseks oma panus anda.

Eesti Lastemisjon MTÜ
A/a: EE302200001120083485, Swedbank

Nukuteater

There are no events.